Les 1 Verdieping doelgroepen

1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Mensen met een beperking?

Slide 4 - Mind map

Wat betekend het?
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Slide 5 - Slide

(participatieprobleem) Belemmering in het sociaal-maatschappelijke functioneren.

vermindering van mogelijkheden ten aanzien van gedrag of activiteiten 

Stoornis
Handicap

Beperking
Defect of ontbreken van orgaan of orgaanfuncties. Defecten die op het dagelijks leven van invloed zijn.

Slide 6 - Drag question

DSM-5
Symptomen beschrijven de stoornis, ze verklaren hem niet.
Stoornissen kunnen leiden tot beperkingen op het gebied van:  

- Communicatie 
- Persoonlijke
   verzorging 
- Lichaamsbeweging 
- Vaardigheden 
- Gedrag 

Slide 7 - Slide

Soorten beperkingen
- Lichamelijke beperkingen (beperkt) 
- Verstandelijke beperkingen (beperkt) 
- Zintuiglijke beperkingen (beperkt) 
- Neurologische beperkingen (beperkt) 

Slide 8 - Slide

Verstandelijke beperking

Slide 9 - Slide

Vormen
licht verstandelijke beperking -> IQ tussen de 50 en 75 
matig verstandelijke beperking  -> IQ tussen de 40 en 60
ernstig verstandelijke beperking -> IQ tussen de 20 en 40
ernstig meervoudige beperking -> IQ niet betrouwbaar. 
                                                                         Communicatie, lichamelijk en sociaal.

Slide 10 - Slide

LVB 
(licht verstandelijke beperking)
- Moeite met gedachtes ordenen, sociale vaardigheden en
   praktische vaardigheden (reizen in het openbaar vervoer)
- Hoge verwachtingen omdat er geen fysieke kenmerken van
   een beperking is.
Voorbeeld Jan;

Slide 11 - Slide

Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking kunnen niet naar het MBO

Slide 12 - Poll

Mensen met een LVB kunnen niet het werk doen dat anderen ook doen

Slide 13 - Poll


Lichamelijke beperkingen
lichaamsdelen niet volgroeid zijn, misvormd, beschadigd, niet aanwezig of afgezet (amputatie)

onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming

Slide 14 - Slide

Noem twee lichamelijke beperkingen

Slide 15 - Open question


Zintuigelijke beperkingen;
Zintuigen: 
je ogen om te zien, oren om te horen, neus om te ruiken, tong om te proeven en je huid om te voelen.


Slide 16 - Slide

Noem twee zintuigelijke beperkingen

Slide 17 - Open question

Psychische stoornissen
- Voedings- eetstoornissen                                                  - Taal, spraak en leerstoornissen
- Hechtingsstoornissen
- Autismespectrumstoornis
- Leerstoornis                                                                               Klachten die het dagelijks leven beïnvloeden
- Agressie/gedragsstoornis
- Angststoornissen
- Stemmingsstoornissen
Opdracht: 
Kies met zen vieren één stoornis en ga op onderzoek uit.

Slide 18 - Slide

1. Wat betekend de stoornis?
2. Welke vormen bestaan er?
3. Leg deze vormen uit.

Slide 19 - Open question

Aandoeningen, handicaps en stoornissen;
Alle drie kunnen aangeboren (prenataal) zijn.
Alle drie kunnen in het leven ontstaan zijn.
Alle drie kunnen te maken hebben met de genen.

Stoornissen : Vatbaarheid.
Handicaps : levensloop -> aangeboren -> kans op een handicap
Aandoeningen -> levensloop -> kans op een aandoening -> genen

Slide 20 - Slide


vervolg ...
Aangeboren aandoeningen;
Voor geboorte (prénataal) Down, FAS 
Tijdens geboorte (perinataal) Zuurstoftekort 
 Kort na geboorte (postnataal) 

Niet aangeboren aandoeningen  
Interne oorzaak (lichamelijke oorzaak)  
Externe oorzaak (ongeval) 
dit kan in beide gevallen leiden tot Niet aangeboren Hersenletsel  

Slide 21 - Slide

Motorische beperkingen
Wanneer spreek je van een motorische beperking?
Wanneer er niets mis is met het centrale zenuwstelsel, maar het bewegingsapparaat niet optimaal functioneert.
- Aandoening aan het houdings- en bewegingsapparaat
- Spierziekten

Aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat
Amputatie:
- Het geheel of gedeeltelijk ontbreken van een lichaamsdeel (arm, been).
- Prothese kan oplossing bieden
- Fantoompijn
 

Slide 22 - Slide

Reumatische aandoening:

- Er zijn ongeveer 300 verschillende soorten reuma, slechts een beperkt aantal is te genezen. Van veel soorten kan de pijn verlicht worden.

Artrose óf gewrichtsslijtage
X Reumatoïde artritis óf gewrichtsontstekingen
X Symptomen van bovenstaande kunnen zijn:
-gezwollen, pijnlijke gewrichten die warm aanvoelen en rood kunnen zijn
-stijfheid
-pijn in de borst en ademhalingsklachten
-rode huidknobbeltjes
-op lange termijn misvormde gewrichten

Slide 23 - Slide

CVA

Cerebro Vasculair Accident wordt ook wel een beroerte genoemd.
- Het betekent letterlijk: ongeluk van de bloedvaten in de hersenen.
- Er bestaan 2 vormen:
Hersenbloeding, bloedvaatje knapt
Herseninfarct, bloedvaatje raakt verstopt
Opdat moment komt er weinig zuurstof bij de hersenen en dit kan blijvend hersenletsel veroorzaken (NAH)Slide 24 - Slide

Hoe loggen we uit?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll