8.2 Energie in ecosystemen

8.2 Energie in ecosystemen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

8.2 Energie in ecosystemen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Antwoord op de vragen:

  • Hoe kun je een voedselweb indelen in trofische niveaus?
  • Hoe wordt een piramide van biomassa gemaakt?
  • Hoe wordt een energiestroomschema ingedeeld? 
  • Wat is de bruto primaire productie en hoe bepaal je de netto primaire productie? 

Slide 2 - Slide

Voorkennis
Wat moet je weten? 

Slide 3 - Slide

Beschrijf een voedselketen met een producent, consument en reducent

Slide 4 - Open question

Producenten, consumenten & reductenten
(heterotroof & autotroof)

Slide 5 - Slide

Wat is een organische stof en wat is een anorganische stof?

Slide 6 - Open question

(an)organische stof
Anorganische stof
Kleine energiearme moleculen (CO2 & H2O)

Organische stof
Een stof met een C-keten en C-H bindingen in het molecuul
Glucose (C₆H₁₂O₆) 
Slide 7 - Slide

Wat doen producenten?
En wat doen reducenten?

Slide 8 - Open question

Indelen in ordes
Voedselketen

Producent = P

Consument = C1, C2, C2

Slide 9 - Slide

Trofische niveau

Slide 10 - Slide

Biomassa
Elk trofische  niveau bezit een hoeveelheid energie

Dit is het beste in kaart te brengen in biomassa:
De massa aan energierijke organische stoffen


Slide 11 - Slide

Drooggewicht
Hoeveel energierijke stoffen bezit een organisme?
Drooggewicht: versgewicht min het gewicht aan water

Slide 12 - Slide

Piramide van biomassa
Grafische weergave van populatie verhoudingen binnen een voedselketen of web
Binas 93E


Slide 13 - Slide

Bekijk Binas 93E2
Wat geeft een piramide van productiviteit weer?

Slide 14 - Open question

Energiestroomschema
Voedselopname van een heterotroof organisme
Binas 93A2


Slide 15 - Slide

Bekijk Binas 93A2 & 93E
Welke piramide geeft ook de Pn van een energiestroomschema weer?

Slide 16 - Open question

Bruto primaire productie
Totale hoeveelheid organische stoffen die producenten maken  (g/m3/dag) = BBP


Een deel wordt als brandstof gebruikt
Wat overblijft voor de consumenten in de voedselketen is de 

Netto Primaire productie (NPP):
BBP - Gerbruikte energie door producten


Slide 17 - Slide

Opdrachten
Maak van 8.2 opdracht 2 t/m 10

Slide 18 - Slide

Lesdoelen
Antwoord op de vragen:

  • Hoe kun je een voedselweb indelen in trofische niveaus?
  • Hoe wordt een piramide van biomassa gemaakt?
  • Hoe wordt een energiestroomschema ingedeeld? 
  • Wat is de bruto primaire productie en hoe bepaal je de netto primaire productie? 

Slide 19 - Slide

In een trofische niveau kunnen een of meerdere organismen zitten
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

Welke piramide hoort waar?
Piramides van Biomassa
Piramides van aantallen

Slide 21 - Drag question

In een energiestroomschema komt Pn altijd na A
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Waarmee krijg je een beter begrip van de totale hoeveelheid anorganische stoffen dat opgenomen is door de producten?
A
Bruto primaire productie
B
Netto primaire productie

Slide 23 - Quiz