Onderzoek en verslag

Onderzoek doen
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Onderzoek doen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen: 

  • je kunt een onderzoeksvraag bedenken bij een (eigen) onderzoek
  • je kunt de woorden werkwijze, benodigdheden, resultaten en conclusie uitleggen.
  • je kunt een verslag maken van de bacterieproef. 

Slide 2 - Slide

Weer even herhalen...
Hoe leg je gegevens vast?
welke tabel gebruik je wanneer?

Slide 3 - Slide

Tabellen
  • hierin vat je gegevens samen
  • van deze gegevens kun je een diagram maken:
staafdiagram: gebruik je bij aantallen, de hoogte van elke staaf geeft aantal weer
lijndiagram: gebruik je bij groei, je zet meetpunten en daartussen trek je een lijn (grafiek)
cirkeldiagram: gebruik je bij procenten, de cirkel is verdeeld in 100 stukjes= 100%

Slide 4 - Slide

Onderzoek doen en een verslag maken

Slide 5 - Slide

Onderzoek doen
Stap 1: De onderzoeksvraag
wat wil je weten? 
Wat zou een goede onderzoeksvraag zijn in ons onderzoek?
Maak een hypothese voordat je aan een experiment begint: je hypothese is een antwoord op je onderzoeksvraag. Formuleer deze zo concreet mogelijk.

Let op! Geen uitleg/toelichting geven. Niet beginnen met 'Ik denk dat…'!!!Slide 6 - Slide

Onderzoek doen
Stap 2: Werkwijze/Methode: Hoe ga je dit aanpakken?
Wat moet je doen?

1. Methode: De proefopstelling moet nauwkeurig beschreven worden (eventueel tekenen/foto). Beschrijf hoe je de proef uitgevoerd hebt. Iemand anders moet aan de hand van je verslag de proef precies na kunnen doen! Vermeld nooit resultaten in dit hoofdstuk.
Let op: schrijf het stapsgewijs op.

Stap 3: Hoe doe je het onderzoek?
Materiaal/ benodigdheden: wat heb je nodig?
Beschrijf het gebruikte materiaal zo nauwkeurig mogelijk (concentraties, temperatuur, hoeveelheid licht etc.)
  


Slide 7 - Slide

Onderzoek doen
Stap 4: Resultaten
Alles wat je gemeten, geteld of gezien hebt. Dit kunnen aantallen, tekeningen, beschrijvingen, foto's zijn. 

De resultaten zet je in tabellen, diagrammen/ tekeningen/ beschrijvingen.

Slide 8 - Slide

Onderzoek doen
Stap 5: Conclusie

• Wat is het antwoord op je onderzoeksvraag?
• Welke conclusies kun je nog meer trekken uit je resultaten?
Let op: kort beantwoorden!


Slide 9 - Slide

Onderzoek doen
Stap 5: Conclusie en discussie
Wat is er fout gegaan bij de uitvoering? Hoe heb je dat opgelost of hoe zou het experiment nog verbeterd kunnen worden? Welke nieuwe problemen ben je tegen gekomen?
• Probeer verklaringen te vinden voor de uitkomsten van je experiment, waar baseer jij je conclusie op? Verwijs ook naar belangrijke resultaten. (Gebruik hierbij de theorie)
• Was de hypothese juist of niet, of weet je het nog niet zeker? Slide 10 - Slide

Verslag maken
Je maakt van de bacterieproef een verslag.

Gebruik de uitleg uit de vorige dia's!
Kijk goed wat er in je verslag moet en waarop je beoordeeld wordt!

Slide 11 - Slide