Biobits 87 Leren

Biobits 87 
Leren
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Biobits 87 
Leren

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Leg uit dat de pupilreflex een onvoorwaardelijke reflex is.
A
het gaat vanzelf
B
omdat je er zelf controle over hebt
C
omdat hij alleen werkt als je gegeten hebt
D
omdat hij allen werkt als je je mond opent

Slide 3 - Quiz

Wat gebruikte Pavlov als maat voor het gedrag van honden?
A
de hoeveelheid speeksel
B
hoeveelheid gegeten brokjes
C
de hoeveelheid poep
D
hoe hard de hond ging blaffen

Slide 4 - Quiz

Wat probeerde Thorndike te bewijzen met zijn onderzoeken met kuikens?
A
dat ervaring geen invloed heeft
B
dat ze door ervaring sneller leren
C
dat kuikens het liefst appels eten
D
dat kuikens alleen eten als ze dorst hebben

Slide 5 - Quiz

Welke leervorm gebruikte de kat om uit de kooi te ontsnappen?
A
imitatie
B
klassieke conditionering
C
inprenting
D
'trial-and-error'

Slide 6 - Quiz

Wat moet de duif in de Skinnerbox doen om eten te krijgen?
A
springen tegen het dakje
B
tegen het lichtje aan pikken
C
tegen het rode vlakje pikken
D
een dansje

Slide 7 - Quiz

Wat is de belangrijkste drijfveer om kunstjes te doen?
A
bonuspunten
B
aandacht krijgen
C
het baasje blij maken
D
de beloning (door de inwendige prikkel honger)

Slide 8 - Quiz

Wat is de prikkel voor het optreden van de kniepeesreflex?
A
de geur van cellen die geraakt worden
B
de warmte die vrij komt
C
het uitrekken van de pees (zintuigje wordt geprikkeld)
D
de pees die beschadigd

Slide 9 - Quiz

Hoe kan bij mensen de speekselreflex opgewekt worden?
A
het geluid van eten
B
het zien en/of ruiken van eten
C
het zien van uitwerpselen
D
het gevoel van honger

Slide 10 - Quiz

Pavlov dacht dat honden niet bewust wisten dat ze eten kregen.
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

Het ruiken van eten wekt bij honden een reflex op.
A
juist
B
onjuist

Slide 12 - Quiz

Dieren die oefenen, vertonen ook leergedrag.
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quiz

Trial and error wil zeggen dat een dier eerst maar wat probeert en als het lukt, leert het ervan.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Wanneer dieren beloond worden, vertonen ze het gedrag steeds vaker.
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quiz