étape 5 en 6 Het aanwijzend voornaamwoord

Franconville étape 5 en 6 taalregel 19 en 20 
Het aanwijzend voornaamwoord
1 / 34
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Franconville étape 5 en 6 taalregel 19 en 20 
Het aanwijzend voornaamwoord

Slide 1 - Slide

Deze les gaat over het aanwijzend voornaamwoord.
-Aan het eind van deze les ken je de Franse aanwijzend voornaamwoorden ( zelfstandig gebruikt).
-Je herkent de Franse aanwijzend voornaamwoorden die bijvoeglijk gebruikt worden. 

Slide 2 - Slide

Bekijk eerst het filmpje over de voornaamwoorden die je bijvoeglijk gebruikt.  

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

In het filmpje zag je het aanwijzend voornaamwoord bijvoeglijk gebruikt. (Groep 1) 
Bepaal of het zelfstandig naamwoord mannelijk, vrouwelijk, of meervoud is en kies het goede aanwijzend voornaamwoord.
Je kunt kiezen uit vier mogelijkheden. Kijk goed naar het schema op de volgende bladzijde.

Slide 5 - Slide

Schema aanwijzende voornaamwoorden
Je hebt verschillende vormen van het aanwijzend voornaamwoord in het Frans. Namelijk:


Om te weten welke vorm je moet gebruiken, kijk je naar het woord ná het aanwijzend vnw. Als dat woord vrouwelijk is, gebruik je de vrouwelijke vorm van het aanwijzend vnw, etc

Slide 6 - Slide

Voorbeelden:
1. Mannelijk: le chien= de hond------->ce chien =deze/die hond
 (stomme h of klinker: l'hôtel--------->cet hôtel)=dit/dat hôtel
2. Vrouwelijk: la fille= het meisje----->cette fille=dit/dat meisje
3. Meervoud: in alle gevallen--------->ces filles, ces chiens


Slide 7 - Slide

Je vertaalt de aanwijzende voornaamwoorden dus alsvolgt:
ce
cette
ces
cet
=
deze / die / dit / dat
Misschien vind je het schema op de volgende slide handig.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Maak de volgende slides. 
Kies het juiste aanwijzend voornaamwoord.
Wanneer je niet weet of een zelfstandig naamwoord mannelijk of vrouwelijk is, zoek het dan even op.

Slide 10 - Slide

dit/dat restaurant = .......restaurant
A
cette
B
ce
C
ces
D
cet

Slide 11 - Quiz


deze/die mensen = ...... gens
A
ce
B
cet
C
cette
D
ces

Slide 12 - Quiz


dit/dat hotel = ...... hôtel (m)
A
ce
B
cet
C
cette
D
ces

Slide 13 - Quiz

dit/dat meisje=.......fille
A
ce
B
ces
C
cette
D
cet

Slide 14 - Quiz

deze/die vriendinnen= .....copines
A
ce
B
cette
C
cet
D
ces

Slide 15 - Quiz

deze/die jongens= ......garçons
A
ces
B
cet
C
cette
D
ce

Slide 16 - Quiz

deze/die foto's=..........photos
A
cette
B
ce
C
cet
D
ces

Slide 17 - Quiz

dit/dat boek=..........livre
A
ce
B
cette
C
cet
D
ces

Slide 18 - Quiz

deze/die film=........ film
A
ce
B
ces
C
cette
D
cet

Slide 19 - Quiz

deze/die pennen= ........stylos.
A
ce
B
ces
C
cet
D
cette

Slide 20 - Quiz

dit/dat ijsje= ........glace
A
cet
B
ces
C
ce
D
cette

Slide 21 - Quiz

Als je het verschil wil aangeven tussen deze ( hier) en die (daar). Dan gebruik je -ci of -là achter het woord.
Dus als je wilt zeggen deze jongen of die jongen.

  Deze jongen( hier) wordt dan ce garçon-ci.
Deze jongen( daar) wordt dan ce garçon-

Slide 22 - Slide

Groep 2: Het aanwijzend voornaamwoord zelfstandig gebruikt
Je kunt ook een aanwijzend voornaamwoord zelfstandig gebruiken. Dus zonder dat er een zelfstandig naamwoord achter staat. Het verwijst dan wel naar een zelfstandig naamwoord eerder in de zin. Bijvoorbeeld:
Dit is mijn tas en daar staat die van Didier.  

Slide 23 - Slide

Kijk goed naar de volgende zinnen:
In de klas ga je dit ook nog bespreken. 
1.  Voici la pizza pour Mario et celle-là est pour Julie  = vrouwelijk
= Dit is de pizza voor Mario en die (daar) is voor Julie.
2. Tu veux un livre? Tu aimes celui-ci ou celui-là?        = mannelijk
= Wil je een boek? Hou van deze  of van die?


Slide 24 - Slide

3. Quels sont tes stylos? Ceux-ci ou ceux-là?       = mannelijk meervoud
= Wat zijn jouw pennen? Deze of die?
4. Qui sont tes copines? Celles-ci ou celles-là? = vrouwelijk meervoud
= Wie zijn jouw vriendinnen? Deze of die?

Slide 25 - Slide

Opdracht
Op de volgende slides kun je steeds kiezen uit twee mogelijkheden. Of je kiest een bijvoeglijk gebruikt aanwijzend voornaamwoord of je kiest een zelfstandig gebruikt aanwijzend voornaamwoord. Kijk terug in de presentatie. 

Slide 26 - Slide

Dus als er geen zelfstandig naamwoord staat:
mannelijk enkelvoud: celui
vrouwelijk enkelvoud: celle
mannelijk meervoud: ceux
vrouwelijk meervoud: celles

Slide 27 - Slide

1.....chien est à toi?
A
ce
B
celui

Slide 28 - Quiz

Tu as ma fourchette et......de Sarah?
A
celle
B
cette

Slide 29 - Quiz

Tu connais ..... garçon?
A
ce
B
celui

Slide 30 - Quiz

Vous prenez une pomme. Vous choisissez ..... -ci ou .....-là?
A
celle
B
cette

Slide 31 - Quiz

Quelle est ta chambre?
......-ci ou ......là?
A
celle
B
cette

Slide 32 - Quiz

......cadeaux sont pour ma mère.
A
ces
B
ceux

Slide 33 - Quiz

Leg hieronder uit welke twee groepen aanwijzend voornaamwoorden er zijn en hoe je ze gebruikt.

Slide 34 - Open question