AM I A CITIZEN OF THE WORLD

Belangrijk:
 • Tijdsdruk
 • Werk efficiënt
 • Maak een takenverdeling in je groepje (van de opdrachten)
 • IEDEREEN maakt gebruik van de breakout rooms!
 • Feedback of vragen? deel je scherm van te voren en bel mij  dan in!
 • MAAK AANTEKENINGEN
1 / 10
next
Slide 1: Slide
KokMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Belangrijk:
 • Tijdsdruk
 • Werk efficiënt
 • Maak een takenverdeling in je groepje (van de opdrachten)
 • IEDEREEN maakt gebruik van de breakout rooms!
 • Feedback of vragen? deel je scherm van te voren en bel mij  dan in!
 • MAAK AANTEKENINGEN

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

 I Am A Citizen of the world

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Een Wereldburger is:
'iemand die zich realiseert dat wat hij of zij doet effect heeft op de rest van de wereld. En daardoor nadenkt over de keuzes die hij maakt.'

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wereldburgerschap?
Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houding en reflectief vermogen ten aanzien van wereld burgerschap bv:
 • Je kan snel informatie vinden en doorgronden 
 • Je bent betrokken bij medemensen in de eigen samenleving en daarbuiten
 • Je zet je in voor een betere wereld
 • Je bent op de hoogte van SDG's

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat zie je?

Slide 5 - Slide

OPDRACHT
Je gaat aan de slag de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen).
Zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In deze opdracht staan er 8 centraal
De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Het probleem is dat het ernaar uitziet dat we de gestelde doelen in 2030 niet gaan halen.

Opdracht

 • Actie
 • Doel naar keuze
 • Wek de interesse van jongeren

Slide 6 - Slide

Opdracht
Je bedenkt een actie om jongeren te interesseren voor jouw doel of je bedenkt een oplossing die bijdraagt aan het behalen van jouw doel in 2030. Het is een samenwerkingsopdracht. Je start met het zoeken van minimaal twee en maximaal drie medestudenten om deze opdracht uitvoeren.
Je werkt aan deze opdracht door de stappen die beschreven staan te doorlopen.

Hoe??
1. Onderzoeksfase       (90 minuten)   WW & Filmfragmenten 
2. Ideeënfase                 (15 minuten)   Brainstorm
3. prototype                    (45 minuten)  Cartoon met Tonytool
4. Opleveren                   (30 minuten)  Elkaar bekijken en scoren
5. Terugblik                      (15 minuten)  Bespreken

Slide 7 - Slide

Geef het belang van samenwerking en taak/ rol verdeling aan. De druk is bewust hoog.

Verwijs naar de xerte link. benadruk LEES DE OPDRACHT

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opleveren
 • Punten in de chat
 • Mail het naar mij

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

I am a citizen of the world because......

Slide 10 - Open question

This item has no instructions