Inleiding Hygiëne

Persoonlijke en bedrijfshygiëne
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Consumptieve techniekPraktijkonderwijsLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Persoonlijke en bedrijfshygiëne

Slide 1 - Slide

      Wat is Persoonlijke en Bedrijfshygiëne

In deze les komen de volgende zaken aan bod:
 • Wat is persoonlijke en bedrijfshygiëne.
 • Hoe kun je de persoonlijke en bedrijfshygiëne verbeteren?
 • Waar moet je op letten?
 • Welke gevolgen hebben de dingen die je doet en ziet?

Slide 2 - Slide

Wat versta jij onder 'Hygiëne'?

Slide 3 - Open question

Hygiëne, wat is dat?
Binnen de levensmiddelenindustrie heeft hygiëne te maken met kennis over alles wat je voor, tijdens of na het maken van eet en drinkwaren kunt doen om het product en de gast gezond te houden, om te voorkomen dat het product bederft of ziekmakend is. 
 

Slide 4 - Slide

    Hygiëne in 4 groepen verdeeld


1. Persoonlijke hygiëne = verzorging van lichaam en kleding.

2. Bedrijfshygiëne = verzorging van werkplek, gereedschappen en hulpmiddelen.

3. Levensmiddelenhygiëne = verzorging van grondstoffen en producten.

4. Sociale hygiëne = rekening houden met elkaar.

Slide 5 - Slide

Veilig product
Als er hygiënisch gewerkt wordt dan helpt dat om een veilig product te maken.
Om beeld te hebben wat we onder veilig en hygiënisch werken verstaan gaan we daar eerst verder op in.

Slide 6 - Slide

Wat is een "veilig" product?

Slide 7 - Open question

Veilig product
 • Geen schade of ziekte bij consumeren (het op eten of drinken).
 • Schade of ziekte bij de gast moet ten allen tijden voorkomen worden.

Slide 8 - Slide

Welke groepen zijn extra kwetsbaar voor ziekte?
A
Ouderen
B
Baby's en kinderen
C
Mensen met verminderde weerstand
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 9 - Quiz

Hoe zorgt de kok voor een veilig product?

Slide 10 - Mind map

        Hoe zorgt de kok of gastvrouw voor                      een veilig product?

 • Het bedrijf moet een voedselveiligheidssysteem hebben
 • HACCP-systematiek
 • Hygiënecode
 • Controle door NVWA

Slide 11 - Slide

              Aantoonbaarheid
 • Wet voor de productaansprakelijkheid (wie is er verantwoordelijk)
 • Kok of gastvrouw is aansprakelijk voor schade in zijn product

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Besmettingsbronnen
1. De grondstof
2. Het bereiden
3. De verpakking
4. De opslag en distributie
5. De manier van bereiden en materialen
6. De mens

Slide 14 - Slide

      Opdracht
 • Bedenk bij alle zes besmettingsbronnen een voorbeeld
 • Geef aan hoe dit kon ontstaan
 • Geef ook aan wat de gevolgen kunnen zijn
 • Werk dit uit in een word document
 • Zet het daarna in teams bij de opdracht "inleiding hygiëne"

Slide 15 - Slide