Het vierogenprincipe in de kinderopvang

Het vierogenprincipe in de kinderopvang
1 / 12
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Het vierogenprincipe in de kinderopvang

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van de les kun je...
Uitleggen wat het vierogenprincipe inhoudt en waarom het is ingevoerd. Verschillende manieren benoemen hoe het vierogenprincipe in de praktijk gebracht kan worden. Weten welke soorten kinderopvang aan het vierogenprincipe moeten voldoen en welke niet.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over het vierogenprincipe in de kinderopvang?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Definitie en doel van het vierogenprincipe
Een regel binnen de kinderopvang die stelt dat beroepskrachten hun werk moeten kunnen doen in het zicht of gehoor van een andere volwassene. Het bevordert een open aanspreekcultuur en moet in het pedagogisch beleidsplan opgenomen worden.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Praktische voorbeelden van hoe het vierogenprincipe toegepast kan worden
Gebruik van babyfoons, inzet van extra personeel, glazen wanden, en trainingen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

De rol van de GGD bij de beoordeling van het naleven van het vierogenprincipe
De GGD controleert of kinderopvangorganisaties het vierogenprincipe naleven.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Uitzonderingen op het vierogenprincipe voor bepaalde vormen van kinderopvang
Buitenschoolse opvang en gastouderopvang zijn uitgezonderd van deze regel.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

vierogenprincipe
Een regel binnen de kinderopvang die stelt dat beroepskrachten hun werk moeten kunnen doen in het zicht of gehoor van een andere volwassene.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

GGD
De Gezondheidsdienst die controleert of kinderopvangorganisaties het vierogenprincipe naleven.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 10 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 12 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.