3V H3.1 Micro en macro

H3.1 Macro- en microniveau
1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H3.1 Macro- en microniveau

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Na deze les kun je....
  • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
  • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Uitleggen hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Modellen
Schematische weergave van de werkelijkheid

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Eigenschappen verklaren
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het deeltjesmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Deeltjesmodel
  1. Elke stof bestaat uit moleculen 
  2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
  3. Moleculen bewegen altijd! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen  

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

De moleculen trillen op een vaste plaats in het rooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions


A
Macro
B
Micro

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Nu kun je....
  • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
  • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Uitleggen  hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions