les 2- strafrecht; de opsporing

De opsporing
les 2
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with text slides.

Items in this lesson

De opsporing
les 2

Slide 1 - Slide

Lesdoelen:
- Je kunt het verschil tussen rechtshandhaving en rechtsbescherming uitleggen.
- Je kan uitleggen wat het verschil is tussen overtredingen en misdrijven.
-Je kan de opsporingsbevoegdheden van de politie uitleggen
-Je kan uitleggen hoe het verloop van een strafproces is.
-Je kan uitleggen wat de rol is van de OVJ betreffende rechtsvervolging.

Slide 2 - Slide

Vakbegrippen

rechtshandhaving
rechtsbescherming
geweldsmonopolie 
misdrijven
overtreding
criminaliteit
dwangmiddelen


seponeren
schikken
vervolgen

Slide 3 - Slide

Rechtshandhaving
   door de overheid

Rechtsbescherming
   voor de overheid

Slide 4 - Slide

Rechtshandhaving
geweldsmonopolie

Slide 5 - Slide

misdrijven en overtredingen
Overtredingen:
 • Minder ernstige strafbare feiten.
 • Worden vaak met een boete afgedaan.
 • Bijvoorbeeld: door rood rijden, vissen zonder vispas, zwartrijden of wildplassen.
Misdrijven:
 • Ernstige strafbare feiten
 • Altijd een officier van justitie bij betrokken.
 • Bijvoorbeeld: rijden onder invloed, mishandeling, drugshandel of  moord.

Slide 6 - Slide

misdrijven en overtedingen
 • De straffen voor misdrijven zijn hoger.
 • Een poging tot overtreding is niet strafbaar, een poging tot misdrijf wel.
 • Criminaliteit: alle misdrijven omschreven in de wet.Slide 7 - Slide

Bevoegdheden politie (zonder toestemming)
Zonder toestemming mag de politie een verdachte:
 • Staande houden.
 • Arresteren.
 • Fouilleren.
 • Vasthouden op het bureau (maximaal 9 uur).
 • Bewijsmateriaal in beslag nemen.

Slide 8 - Slide

bevoegdheden politie (met toestemming)
Met toestemming van een officier van justitie of rechter-commissaris mag de politie:
 • Een woning binnentreden. Doorzoeken kan alleen met een huiszoekingsbevel.
 • Iemand langer dan negen uur vasthouden.
 • Preventief fouilleren.
 • Telefoongesprekken afluisteren en internetverkeer aftappen.
 • Infiltreren in misdaadorganisaties.

Slide 9 - Slide

procedure van een strafproces
 1. De politie doet onder leiding van officier van justitie onderzoek(en) naar een zaak. Na elk onderzoek wordt er een proces-verbaal opgemaakt.
 2. De officier van justitie bepaalt of er voldoende bewijs is voor een rechtszaak.
 3. Als er voldoende bewijs is, wordt de zaak voorgelegd aan een rechter.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

rechtshandhaving
De rechtsstaat zorgt voor:
 • Rechtshandhaving: Controleert of burgers zich aan de regels houden en stuurt waar nodig bij. De overheid heeft geweldsmonopolie.
 • Rechtsbescherming: De burger beschermen tegen andere burgers en de overheid.

Slide 12 - Slide

voorbeelden
Vroeger strafbaar:
 • Gebruik van softdrugs was voorheen een misdrijf.
 • Het homohuwelijk was niet toegestaan.

strafbaar geworden:
 • verkrachting binnen het huwelijk was strafbaar.
 • Hacken was voorheen geen misdrijf.

Slide 13 - Slide

opdracht 2: vroeger en nu
ga nu in dezelfde twee- of drietallen op zoek naar misdrijven of overtredingen die vroeger golden en nu niet meer. Of juist misdrijven en overtredingen die nu gelden maar voorheen niet.
 • 10 min
 • volume laag
 • vervolgens klassikaal bespreken.
timer
10:00

Slide 14 - Slide

discussie
discussieer in vier-of vijftallen het onderwerp 'bevoegdheden politie zonder toestemming'. Ga na of jij een voor- of tegenstander bent en waarom.
 • 10 min
 • laag volume
timer
10:00

Slide 15 - Slide

opdracht
Ga in twee- of drietallen op zoek naar minimaal 5 overtredingen en 5 misdrijven in andere landen die in Nederland niet gelden als een overtreding of misdrijf. Het mag zo raar zijn als je wilt, maar probeer ook serieuze te vinden.
 • 10 min
 • volume laag
 • vervolgens klassikale nabespreking
timer
10:00

Slide 16 - Slide

voorbeelden
overtredingen:
 • Italië: verboden te rijden met teenslippers
 • Thailand: je mag je huis niet verlaten zonder ondergoed
 • VS, Oklahoma: verboden met schoenen aan te slapen
misdrijven:
 • Soedan: doodstraf op homoseksualiteit
 • Polen: abortus mag alleen bij verkrachting of als de gezondheid van de moeder in gevaar is.

Slide 17 - Slide

discussie
discussieer in vier-of vijftallen het onderwerp 'bevoegdheden politie met toestemming'. Ga na of jij een voor- of tegenstander bent en waarom.
 • 10 min
 • laag volume
timer
10:00

Slide 18 - Slide