3.3 Faseovergangen

3.3 Faseovergangen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

3.3 Faseovergangen

Slide 1 - Slide

leerdoelen
Ik kan de drie fasen van een stof benoemen
Ik kan vier faseovergangen benoemen
ik kan aangeven wat wordt bedoeld met het smeltpunt van een stof
ik kan aangeven wat wordt bedoeld met het kookpunt van een stof
Ik kan het smelt- en kookpunt van water aangeven in °C


Slide 2 - Slide

Faseovergangen

Slide 3 - Slide

van vast naar vloeibaar

Slide 4 - Slide

van vloeibaar naar gas

Slide 5 - Slide

van vloeibaar naar vast

Slide 6 - Slide

van gas naar vloeibaar

Slide 7 - Slide

opdracht
wat: lees blz 52 en 53 van H3.3
          maak opgave 32 t/m 36
hoe: zelfstandig
hulp: boek en docent en internet
tijd:  15 minuten
klaar: lees blz 53 over kookpunt en smeltpunt
             maak opgave 37 t/m 42

Slide 8 - Slide

smeltpunt en kookpunt
smeltpunt van water is 0oC
kookpunt van water is 100oC

Slide 9 - Slide

Temperatuur in graden Celsius

smeltpunt van water is 0oC
kookpunt van water is 100oC

Slide 10 - Slide

Elke stof heeft zijn eigen smeltpunt en kookpunt:
lager dan smeltpunt:
vaste stof
tussen smeltpunt en kookpunt:
vloeistof
hoger dan kookpunt:
gas 


Slide 11 - Slide

Wat zijn de drie fasen van een stof?

Slide 12 - Open question

Wat zijn de vier faseovergangen?

Slide 13 - Open question

Van welke fase naar welke fase een stof bij het smeltpunt ?

Slide 14 - Open question

Van welke fase naar welke fase een stof bij het kookpunt ?

Slide 15 - Open question

opdracht
wat: lees blz 52 en 53 van H3.3
          maak opgave 37 t/m 42
hoe: zelfstandig
hulp: boek en docent en internet
tijd:  huiswerk

Slide 16 - Slide