Paragraaf 8.4 - Hoe dragen we ons steentje bij?

Paragraaf 8.4
Hoe dragen we ons steentje bij?
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 8.4
Hoe dragen we ons steentje bij?

Slide 1 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 2 - Slide

Noodhulp is voor ......
A
korte tijd
B
langere tijd

Slide 3 - Quiz

Het geven van microkredieten is noodhulp.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Bij noodhulp leg je bij voorbeeld een waterput aan.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Hulp die een blijvende oplossing biedt voor een ontwikkelingsland heet
A
Gebonden hulp
B
Structurele hulp
C
Noodhulp
D
Bijzondere hulp

Slide 6 - Quiz

Hoe kun je een vicieuze cirkel van armoede in een ontwikkelingsland het beste doorbreken?
A
Door noodhulp.
B
Door structurele hulp.

Slide 7 - Quiz

Nederland eist van landen waaraan het hulp geeft, dat ze een goed bestuur hebben en corruptie bestrijden. Er is dan sprake van:
A
Gebonden hulp
B
Noodhulp
C
Ongebonden hulp

Slide 8 - Quiz

Ondernemers in ontwikkelingslanden die een microkrediet afsluiten, moeten rente betalen. Voorstanders van het microkrediet vinden het goed dat er rente moet worden betaald. Welk argument zullen deze voorstanders hebben?
A
Doordat er rente moet worden betaald, leren de ondernemers economisch te handelen
B
Doordat er rente moet worden betaald, maken de ontvangers van het microkrediet eerder winst.
C
Doordat er rente moet worden betaald, sluiten minder ondernemers zo'n krediet af.

Slide 9 - Quiz

Je leert in deze paragraaf:
  • welke instellingen er zoal zijn die ontwikkelingslanden helpen
  • hoe Nederlandse bedrijven voordeel kunnen hebben van ontwikkelingshulp
  • wat voor gevolgen de productie door bedrijven kan hebben voor arme landen
  • wat de invloed van jouw koopgedrag is op de situatie in ontwikkelingslanden

Slide 10 - Slide

Wat doet NL aan ontwikkelingshulp?
  • De Nederlandse overheid stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking.
  • Daarnaast wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor noodhulp aan slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen.Slide 11 - Slide

Wat doet NL aan ontwikkelingshulp?
  • De doelstelling van de Verenigde Naties (VN) is dat landen ten minste 0,7% van hun nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking besteden.
  • De overheid geeft subsidies aan Nederlandse bedrijven die in ontwikkelingslanden investeren in fabrieken of andere bedrijven.Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Huiswerk
Paragraaf 8.4
Maken opgave 1 t/m 10
Blz. 246 t/m 249

Slide 16 - Slide