Herhaling 2.1+ 2.2

2m1 wk2- les 1
1 Gedrag. (05min)
2 Hoe maak je een samenvatting? (15 min)
3 Herhalingsvragen 2.1 + 2.2 (20 min)
3 SO op maandag 17 januari (2.1+2.2) (5 min) 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2m1 wk2- les 1
1 Gedrag. (05min)
2 Hoe maak je een samenvatting? (15 min)
3 Herhalingsvragen 2.1 + 2.2 (20 min)
3 SO op maandag 17 januari (2.1+2.2) (5 min) 

Slide 1 - Slide

++ Gedrag
Goed bedrag wordt beloond

Iedereen krijgt aan het begin van de les 1 credit. 

Credits spaar je op en bij een bepaalde hoeveelheid krijg je een beloning. 

Credits spaar je via Classdojo. 

Slide 2 - Slide

Beloningen 


05 credits = 0.5 punt extra op je SO
10 credits = 0.5 punt extra op je PW
13 credits = je mag één les skippen. (in overleg en niet tijdens toets)

Dus: heb je een 5 gehaald? Dan wordt dat een 5.5
Slide 3 - Slide

Je verliest een credit als:
- Je naam op het bord komt vanwege storend gedrag
- Je spullen/huiswerk vergeet

** Storend gedrag: kauwgom, eten, door de klas roepen, hard lachen.


Slide 4 - Slide

Naam op het bord....
Bij storend gedrag noteer ik je naam op het bord. 
(kletsen, hard lachen..)

Naam |   = 1e waarschuwing. -1 credit
Naam ||  = 2e waarschuwing. Begrippen schrijven. -2 credits
Naam ||| = 3e waarschuwing. 1 lesuur nablijven. Credits reset. 

Slide 5 - Slide

2m2/2m3 wk2- les 1
1 Gedrag. (05min)
2 Hoe maak je een samenvatting? (15 min)
3 Herhalingsvragen 2.1 + 2.2 (20 min)
3 SO op vrijdag 21 januari (2.1+2.2) (5 min) 

Slide 6 - Slide

Gedrag
1 Kauwgom uit. 
2 Je bent stil tijdens uitleg. 

Slide 7 - Slide

Hoe maak je een samenvatting
1 Wie/wat
2 Waar
3 Waarom
4 Wanneer
5 Hoe

Slide 8 - Slide

Tekst lezen blz 26
1 Neem blz 26 voor je
2 Iemand die wil lezen? 
3 Tekst: het ontstaan van gletsjers

Slide 9 - Slide

Het ontstaan van gletsjers
1 Wie/wat= het ontstaan van Gletjers
2 Waar = bovenin de Alpen
3 Waarom= X
4 Wanneer= tienduizenden jaren geleden (tijdens glaciaal)
5 In een ijstijd valt veel sneeuw. Dooi/bevriezen krijg je firn. Firn hoopt zich in lagergelegen delen= firnbekken. Door zwaartekracht schuift het naar beneden. Rivier van ijs. 

Slide 10 - Slide

Herhaling 
1 Neem een leeg blaadje voor je. 
2 Noteer je naam + klas
3 Geef antwoord op de vragen op de volgende dia. 
4 Je mag je leerboek gebruiken. 

Deze opdracht doe je alleen. 

Slide 11 - Slide

Vragen
1 Wat is het verschil tussen endogene en exogene krachten?
2 Noem een kenmerk van een jong gebergte
3 Noem een ander kenmerk van een oud gebergte
4 Wat is een plooiingsgebergte? 
5 Wat is verwering? 
6 Wat is erosie? 
7 Wat is een gletsjer?
8 Hoe noem je een ijstijd ook wel?
9 Wat is firn?
10 Wat zijn morenen? 
11 Wordt een U-dal gevormd door een rivier of gletsjer?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide