Les 2 Bedrijfskunde klas 2 periode 1

Bouwbesluit II
Herhaling
Lesdoel:
Na deze les weten jullie meer over het bouwbesluit
weten jullie wat een bouwverordening is
Het verschil tussen gebruiksfuncties en gebruiksruimten

1 / 24
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bouwbesluit II
Herhaling
Lesdoel:
Na deze les weten jullie meer over het bouwbesluit
weten jullie wat een bouwverordening is
Het verschil tussen gebruiksfuncties en gebruiksruimten

Slide 1 - Slide

Wat is het bouwbesluit?
Het bouwbesluit is een document met alle bouwtechnische voorschriften voor alle bouwwerken in Nederland en dient de veiligheid van jouw en de mensen om je heen te waarborgen. Het stelt voorschriften aan “het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk”, ofwel “verbouwen”. Het bouwbesluit is sinds 1992 van kracht en zorgt er voor dat alle bouwvoorschriften in heel Nederland gelijk zijn. Omdat de regels voor iedereen gelijk zijn, weet iedereen in de bouwwereld precies waar hij aan toe is. Het bouwbesluit dat momenteel gehanteerd wordt is het bouwbesluit 2012. Echter komt het wel eens voor dat er wijzigingen aangebracht worden in het bouwbesluit. Zo zijn er sinds 1 januari 2020 weer een aantal dingen gewijzigd, zoals de BENG-eisen (de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen) en nieuwe voorschriften die betrekking hebben op installatiegeluid zoals die van warmtepompen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Welke voorschriften kun je vinden in het Bouwbesluit?
A
voorschriften m.b.t. het bestemmingsplan
B
technische voorschriften
C
voorschriften over vergunningsvrij bouwen
D
voorschriften over de hoogte van een gebouw

Slide 4 - Quiz

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor
A
gebruikers, bewoners en omgeving
B
bezoekers
C
de omgeving
D
eigenaren

Slide 5 - Quiz

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit!
A
verschilt per gemeente
B
nee
C
alleen vergunningsplichtige bouwwerken
D
ja

Slide 6 - Quiz

BB Het is verboden te bouwen:
 • Indien een gebouw niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 
 • aan niet de eisen van de gemeentelijke Bouwverordening voldoet.
 • Of er wordt gebouwd in afwijking van de bouw-vergunning   
Eigenaren zijn ervoor verantwoordelijk dat een gebouw voldoet aan de diverse eisen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
Overtreding is een economisch een delict geworden, waardoor hogere straffen mogelijk zijn.
Economische delicten zijn misdrijven die worden gepleegd vanuit economisch oogpunt. (ook witwassen en handelen in illegaal vuurwerk valt hieronder)

Slide 7 - Slide

Noem 10 verschillende gebruiksfuncties

Slide 8 - Open question

Dit staat op de website van de rijksoverheid

Slide 9 - Slide

Wie bepaalt de gebruiksfunctie van een gebouw?
A
eigenaar
B
gebruiker
C
aanvrager van de omgevingsvergunning
D
gemeente

Slide 10 - Quiz

Kunnen er meerdere gebruiksfuncties in één gebouw liggen?
A
ja
B
nee
C
Dit is afhankelijk van de functie van het gebouw
D
Dit kan alleen bij een tijdelijk bouwwerk

Slide 11 - Quiz

Bouwverordening & Model-bouwverordening (MBV) 
In Nederland geeft de bouwverordening regels voor het toepassen van brandveiligheidsinstallaties als voorwaarde voor een bouwvergunning, naast de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Verder bevat een gemeentelijke bouwverordening de niet-bouwtechnische eisen voor het bouwen zoals stedenbouwkundige voorschriften, regels voor het gebruiken van gebouwen voor het slopen en de manier van handhaving door de gemeente. Uitgangspunt voor een bouwverordening is de Modelbouwverordening 1992 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Slide 12 - Slide

De bouwverordening geeft in Nederland regels aan voor het toepassen van brandveiligheidsinstallaties als voorwaarde voor de omgevingsvergunning (bouwvergunning)
Je kan zeggen dat dit nog extra regels zijn naast de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.
Ook bevatten bouwverordeningen de niet-bouwtechnische eisen voor het bouwen. Je kunt hierbij denken aan: 
Slide 13 - Slide

Lesopdracht
Zoek in groepjes van twee 2 voorbeelden op van onderstaande regels van de gemeente van jou woonplaats.
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
Je hebt hiervoor maximaal 10 minuten de tijd. Ruil daarna met een groep die het zelfde moest uitzoeken. Wat is het verschil?

Slide 14 - Slide

Wat bedoelen we met gebruiksoppervlak (GO)?
A
bruto vloeroppervlak
B
netto vloeroppervlak
C
oppervlak van gebruiksfunctie
D
vloeroppervlak wat gebruikt wordt

Slide 15 - Quiz

Een voorbeeld van een verblijfsruimte is
A
badkamer
B
garage
C
toilet
D
slaapkamer

Slide 16 - Quiz

Geef 5 voorbeelden van eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte

Slide 17 - Open question

Lesopdracht
Maak weer groepjes van 2.
Omschrijf het verschil tussen onderstaande gebieden.
Noem daarbij ook een voorbeeld.
 1.   
 2.   
 3.   
 4.                Gebruiksfunctie en Type (bouwbesluit online)


Slide 18 - Slide

In welk hoofdstuk van het
Bouwbesluit worden
eisen gesteld voor het
hekwerk op de afbeelding?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
bruikbaarheid
D
veiligheid

Slide 19 - Quiz

In welk hoofdstuk van het bouwbesluit
worden eisen gesteld voor een trap?

A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 20 - Quiz

In welke hoofdstuk worden eisen
gesteld voor luchtverversing/
ventilatie?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 21 - Quiz

In welk hoofdstuk van het Bouwbesluit worden eisen gesteld met betrekking tot daglicht?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 22 - Quiz

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld voor de warmteweerstand van een uitwendige scheidingsconstructie zoals bgg vloer, gevel en dak. In welk hoofdstuk kun je deze eisen vinden?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 23 - Quiz

In een nieuwbouwwoning moet de vrije hoogte van een verblijfsruimte minimaal 2600mm zijn. In welk hoofdstuk van het Bouwbesluit wordt dit voorgeschreven?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 24 - Quiz