11-01-2018 les 1

Vrijdag
 • opdracht
 • huiswerk nakijken
 • paragraaf 7
1 / 11
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vrijdag
 • opdracht
 • huiswerk nakijken
 • paragraaf 7

Slide 1 - Slide

Gemeente en Provincie

Slide 2 - Slide

Gemeente
 • Het bestuur van de gemeente bestaat uit: 
 • Het college van burgemeesters en wethouders (B en W).
 • Gemeenteraad
 • Dagelijks bestuur = college B&W

Slide 3 - Slide

het college van B & W
Burgemeester: Slide 4 - Slide

Het college van B &W
Maar wat doet de burgemeester eigenlijk?
 • leiden van de vergaderingen 
 • hoofd verantwoordelijke politie en brandweerSlide 5 - Slide

wethouders
Een gemeentelijke bestuurder die over een onderdeel gaat Slide 6 - Slide

Gemeenteraad
 • stemmen over belangrijke besluiten.
 • controleren van het college van B en W

Slide 7 - Slide

Gemeentepolitiek
Na de verkiezingen overlegt de gemeenteraad welke partijen de gemeente gaan besturen en wie wethouders worden.  
 • Iedere wethouder heeft een eigen werkterrein (bijv. milieu, sport of school)

De burgemeester leidt de vergaderingen van B&W en de gemeenteraad. Hij is ook hoofd van de lokale politie en brandweer.

Slide 8 - Slide

D66
burgemeester

Slide 9 - Slide

Provincie
TUSSEN REGERING EN GEMEENTE
Het bestuur van de provincie bestaat uit:
 • de commissaris van de Koning  (6 jaar en is voorzitter)
 • de Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur met CvdK)
 • de Provinciale Staten: stemmen over besluiten en controleren PS

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video