De evolutie van de mens

De evolutie van de mens
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EnglishSecundair onderwijs

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

De evolutie van de mens

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Wat was een bepalende factor in het ontstaan van de mensachtige?

Slide 3 - Open question

Wie domineerde 3,5 miljoen jaar geleden de Afrikaanse savannes?
A
Neanderthaler
B
Australopithecus africanus
C
Homo habilis
D
Homo sapiens

Slide 4 - Quiz

Wat onderscheidde hen van de andere primaten?

Slide 5 - Open question

Uit de Australopithecus ontstonden 3 verschillende soorten primaten. Hoe komt dit?
A
klimaatsfactoren
B
de grootte van hun leefgebied
C
verschillende soorten voedsel

Slide 6 - Quiz

Welke van die 3 soorten overleefde het langst en werd uiteindelijk de voorouder van een nieuwe soort?
A
Homo habilis
B
Homo rudolfensis
C
Paranthropus boisei

Slide 7 - Quiz

Vanwaar het succes van Homo habilis?

Slide 8 - Mind map

Waarom kon de Homo ergaster zo goed jagen?
A
Hij kon stenen gereedschap maken.
B
Hij had een uitermate scherp gehoor.
C
Zijn reukzin was zeer goed ontwikkeld.
D
Hij kon pootafdrukken onderscheiden.

Slide 9 - Quiz

Welke soort ontwikkelde zich uit de Homo ergaster?
A
Homo habilis
B
Homo sapiens
C
Homo sapiens sapiens
D
Homo erectus

Slide 10 - Quiz

Welke soort had even grote hersenen als die van ons en een gelijkaardig gehoor?
A
Homo heidelbergensis
B
Homo erectus
C
Homo sapiens
D
Homo habilis

Slide 11 - Quiz

Op een bepaald moment leefden Neanderthalers en Cro-magnons "naast" elkaar. Waarover beschikten die laatsten zodat ze uiteindelijk de Neanderthalers overwonnen?
A
Grotere aanpassing aan het veranderende klimaat
B
Grotere variatie in voedsel
C
Taal - mogelijkheid tot communiceren
D
Beter ontwikkelde spieren

Slide 12 - Quiz

Tot welke soort behoort de moderne mens?

Slide 13 - Open question

Hoeveel procent van ons DNA komt overeen met dat van de chimpansee?
A
90
B
93
C
96
D
98

Slide 14 - Quiz

Wat is creationisme?

Slide 15 - Mind map

Als je nu terugkijkt naar onze evolutie, wat is er steeds zeer bepalend geweest?

Slide 16 - Mind map