Waarden en Belangen

Waarden en Belangen
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Waarden en Belangen

Slide 1 - Slide

Introafbeelding

Bij de intro afbeelding kan je de voorkennis van de leerlingen activeren. Waar denken de leerlingen aan bij de afbeelding? Wat zegt de titel hen?
Wat leer ik deze les?
 • wat waarden en belangen zijn
 • waarden en belangen te onderscheiden
 • waarden en belangen toe te passen
Ik leer..

Slide 2 - Slide

Lesdoelen

In deze dia wordt de besproken welke leerdoelen deze les heeft. Deze leerdoelen zullen tijdens deze les langs worden gelopen. 
2

Slide 3 - Video

Video over belangen

In deze video van Miljoenenjacht staat kandidaat Arno voor de keuze of hij een megabedrag aanneemt. Hij doet dit gezien hij dit een mooi bedrag vindt, dit sluit aan bij het belang van de kandidaat om zo veel mogelijk geld te verdienen. Tijdens deze video zullen er vragen en stellingen voor de leerlingen langs komen. 
00:17
Waarom doen mensen mee met Miljoenenjacht? Wat is hun belang?

Slide 4 - Open question

Activerende vraag
In deze vraag valt al het woord belang. Een term wat later in de les nog uitgebreid wordt langsgelopen. De leerlingen geven aan wat volgens hen het belang van de kandidaat is. 
Een voorbeeld van een belang is 'Zo veel mogelijk geld verdienen'. 
00:26
Neemt Arno het bod aan denk je?
€623.000,-
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quiz

Stelling
Om de leerlingen bij het proces te betrekken krijgen de leerlingen deze stelling voorgelegd. Hier kan over worden doorgepraat. 

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Het voordeel van mensen, iets waar zij beter van worden

 • acht
 • anzien
 • ijd
 • nformatie
 • eld
'Belang'
 • Een kandidaat wil zo veel mogelijk geld verdienen met miljoenenjacht. Een belang dus.
M
A
T
I
G

Slide 7 - Slide

Uitleg Belang
In deze dia wordt de term belang uitgelegd aan de hand van het ezelsbruggetje matig. Daarnaast wordt de koppeling met het filmpje gelegd. 
3

Slide 8 - Video

Video Privacy
Deze video gaat over de waarde Privacy. De mensen in de video gaan kijken naar hoe groot hun digitale voetafdruk is en wat bedrijven allemaal van hen weten. Tussendoor zullen er vragen aan de leerlingen worden gesteld. 
03:07-03:13
Danny, Jiamy en Zoey hebben al hun internet-data van de afgelopen jaren opgevraagd

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

03:40
Waarom mag je alleen maar data van jezelf opvragen?

Slide 10 - Open question

Deze vraag maakt een koppeling met dat een waarde niet alleen voor jezelf belangrijk is maar ook betrekking op het leven van anderen. 
Privacy is een ideaal die een samenleving na wil streven. 
05:11
Wat vind jij ervan dat deze bedrijven zo veel van jou weten?

Slide 11 - Open question

Deze vraag is om de leerlingen meer bij de video te betrekken en eventueel met heb in gesprek te gaan over wat zij vinden van privacy.
 • Waarden zijn idealen die mensen belangrijk vinden om na te streven.
 • Waarden zijn abstracter dan belangen, minder concreet.
 • Voorbeelden van waarden zijn: eerlijkheid, gelijkheid, vrede
'Waarde'
 • Privacy is een waarde. Mensen beschouwen het als een ideaal dat ze niet overal gevolgd kunnen worden of dat allerlei data online worden bewaard.

Slide 12 - Slide

Uitleg waarde
In deze dia wordt de term waarde uitgelegd. Ook is hier een koppeling met de video. 
Belang
Waarde
MATIG
Ideaal
Ideaal voor de hele samenleving
Voordeel
Gericht op de korte(re) termijn
Gericht op de langere termijn, op het leven
Voordeel voor eigen groep of persoon
Gericht op het vergroten van eigen geluk
Gericht op het vergroten van maatschappelijk geluk

Slide 13 - Drag question

Verschil waarde en belang 
In deze tabel worden de verschillen tussen waarden en belangen weergegeven. De tabel kunnen de leerlingen zelf invullen.

Antwoorden:
Belang
 • Voordeel
 • Voordeel voor eigen groep of persoon
 • Gericht op korte(re) termijn
 • Gericht op het vergroten van het eigen geluk
Waarde
 • Ideaal
 • Ideaal voor de hele samenleving
 • Gericht op de langere termijn, op het leven
 • Gericht op het vergroten van maatschappelijk geluk
BELANG
WAARDE
Slagen voor je examens
Macht
Vrijheid
Rechtvaardigheid
Veiligheid
Populariteit

Slide 14 - Drag question

In deze opdracht controleren de leerlingen of zij weten welke concrete voorbeelden horen bij een belang of waarde.

Antwoorden
Belang
 • Slagen voor je examens
 • Macht
 • Populariteit
Waarde
 • Vrijheid
 • Geluk
 • Veiligheid

Slide 15 - Video

Samenvattende video

U kunt er voor kiezen om als naslag van deze les een samenvattende video te laten zien over dit onderwerp. Daarnaast kunt u de leerlingen ook attenderen deze video zelfstandig nog te bekijken mochten zij dit prettig vinden. 

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 16 - Open question

Deze vraag is ter reflectie van de leerlingen aan het einde van de les. Op deze manier meten de kinderen wat zij weten, voor u is dit ook handig als data om te weten wat de leeropbrengsten zijn. 

Wat vind je nog lastig?

Slide 17 - Open question

Deze vraag is ter reflectie van de leerlingen aan het einde van de les. Op deze manier meten de kinderen wat nog lastig vinden en eventueel nog in moeten verdiepen. 
Voor u is dit handig als data om te weten wat zij nog lastig vinden en eventueel om op terug te komen. 
De volgende Seneca-les gaat over:
Dilemma's en botsingen
Einde van de les 'Waarden en Belangen'

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
 • Je hebt geleerd wat waarden en belangen zijn.
 • Je hebt geleerd waarden en belangen te onderscheiden.
 • Je hebt geleerd waarden en belangen toe te passen.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions