H3 - §3.4 & §3.5 Energiecentrales - Alternatieve vormen energie

Welkom in de les
Vandaag:
 • terugblik
 • lesdoelen §3.4
 • instructie §3.4 
 • lesdoelen § 3.5
 • instructie §3.5
 • Maken opdrachten
 • Afsluiten les 

 


§3.4 Energiecentrales
§3.5 Alternatieve vormen energie
1 / 44
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom in de les
Vandaag:
 • terugblik
 • lesdoelen §3.4
 • instructie §3.4 
 • lesdoelen § 3.5
 • instructie §3.5
 • Maken opdrachten
 • Afsluiten les 

 


§3.4 Energiecentrales
§3.5 Alternatieve vormen energie

Slide 1 - Slide

Huiswerk gemaakt?

Slide 2 - Slide

Vragen §3.3

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Warmte gaat altijd ...
A
Van een hoge naar een lagere temperatuur
B
Van een lage naar een hoge temperatuur

Slide 5 - Quiz

Wat is isoleren?
A
Zorgen dat geleding, stroming en straling beter gaat.
B
Zorgen dat geleiding en stroming beter gaat.
C
Zorgen dat stroming en straling wordt tegengegaan.
D
Zorgen dat stroming, geleiding en straling wordt tegengegaan.

Slide 6 - Quiz

Warmtelekken kun je zichtbaar maken met een ...
A
Infraroodcamera
B
UV-camera

Slide 7 - Quiz

Warmteverlies door geleiding ga je tegen ....
A
Door het vasthouden stil zetten van de lucht
B
Met isolatoren
C
Door de warmte terug te kaatsen.

Slide 8 - Quiz

Je verwarmt soep. In de pan staat een stalen lepel. De lepel wordt ook warm.

Dit komt door de ........... ?
A
Stroming
B
Isolatie
C
Geleiding
D
Straling

Slide 9 - Quiz

Wat helpt niet bij het isoleren van een huis.
A
Dubbelglas
B
Muur isolatie
C
Vloerverwarming
D
Dak isolatie

Slide 10 - Quiz

Je leert ...
 • uitleggen hoe een conventionele energiecentrale elektrische energie maakt:
 • aangeven waardoor thermische verontreiniging ontstaat;
 • aangeven welke verontreinigingen door verbranding ontstaan;
 • uitleggen hoe het broeikaseffect werkt;
 • uitleggen hoe het versterkt broeikaseffect is ontstaan;
 • uitleggen hoe uit kernenergie en uit biomassa elektrische energie wordt gemaakt;
 • uitleggen hoe je met windenergie, zonne-energie en waterkracht elektrische energie maakt;
 • een mening vormen over het gebruik van duurzame vormen van energiewinning;
 • uitleggen welke alternatieven er zijn voor de verwarming van het huis met aardgas.

Slide 11 - Slide

Leg uit waar de elektriciteit die je thuis gebruikt vandaan komt.

Slide 12 - Open question

Conventionele energiecentrale
Fossiele brandstoffen
Bewegingsenergie
Chemische energie
Warmte
Bewegingsenergie

Slide 13 - Slide

Verontreiniging
Energiecentrales gebruiken water als koelmiddel.
Het opgewarmde water komt na gebruik in 
rivieren terecht.


Het opwarmen van oppervlaktewater door menselijke activiteit heet thermische verontreiniging.  


Slide 14 - Slide

Verontreiniging
Het opwarmen van oppervlaktewater door menselijke activiteit heet thermische verontreiniging.  

Warm water bevat minder zuurstof. Hierdoor krijgen vissen en andere waterdieren te weinig zuurstof. 

Slide 15 - Slide

Verontreiniging
In de rookgassen zitten schadelijke stoffen.

Sommige van die stoffen zorgen voor zure regen.


Slide 16 - Slide

Het opgewarmde water van energiecentrales wordt geloosd in rivieren. Van welke stof neemt de hoeveelheid in het water dan af?
A
lucht
B
aardgas
C
stikstof
D
zuurstof

Slide 17 - Quiz

Welke invloed heeft het opwarmen van oppervlaktewater op de vissen?

Slide 18 - Open question

Waardoor wordt zure regen veroorzaakt?

Slide 19 - Open question

Verontreiniging
Uitlaatgassen van voertuigen komt vrij als fijnstof. Fijnstof is slecht voor de gezondheid. 

Bij windstil kan er smog ontstaan. 
Smog komt door vervuilende stoffen in de lucht. 

Het tast de luchtwegen aan.

Slide 20 - Slide

Waardoor wordt smog veroorzaakt?

Slide 21 - Open question

Leg uit waarom smog ontstaat als het niet waait.

Slide 22 - Open question

Waarom dragen veel mensen mondkapjes op plekken met smog?

Slide 23 - Open question

Versterkt broeikaseffect

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

0

Slide 26 - Video

0

Slide 27 - Video

§3.5 alternatieve vormen van energie

Slide 28 - Slide

Kernenergie

Slide 29 - Slide

Kerncentrales
Het nieuwe kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen om duurzame energie op te kunnen wekken. 

Ben jij hier voor of tegen?

Slide 30 - Slide

Discussie..!
Het nieuwe kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen om duurzame energie op te kunnen wekken. 

Ben jij hier voor of tegen?

Bespreek dit in 2 minuten met jouw buurman of buurvrouw. 

Slide 31 - Slide

Ik ben voor het bouwen van kerncentrales!
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Biomassacentrale
Biomassacentrale verbrandt biobrandstoffen. 
Voorbeelden: houtsnippers, mest en gft- afval.


Slide 33 - Slide

Windernergie

Slide 34 - Slide

Zonne-energie

Slide 35 - Slide

Waterkracht

Slide 36 - Slide

Aardwarmte

Slide 37 - Slide

Zonnewarmte

Slide 38 - Slide

Restwarmte

Slide 39 - Slide

Aan de slag!
Lezen §3.4 en §3.5 uit je boek


Maak:
- route groen

- route blauw
of
- route paars


Zs
timer
5:00

Slide 40 - Slide

Aan de slag!
Lezen §3.4 en §3.5 uit je boek


Maak:
- route groen
- route blauw
of
- route paars


Zf

Slide 41 - Slide

Wat weet je al???

Slide 42 - Slide

Je kunt ...
 • uitleggen hoe een conventionele energiecentrale elektrische energie maakt:
 • aangeven waardoor thermische verontreiniging ontstaat;
 • aangeven welke verontreinigingen door verbranding ontstaan;
 • uitleggen hoe het broeikaseffect werkt;
 • uitleggen hoe het versterkt broeikaseffect is ontstaan;
 • uitleggen hoe uit kernenergie en uit biomassa elektrische energie wordt gemaakt;
 • uitleggen hoe je met windenergie, zonne-energie en waterkracht elektrische energie maakt;
 • een mening vormen over het gebruik van duurzame vormen van energiewinning;
 • uitleggen welke alternatieven er zijn voor de verwarming van het huis met aardgas.

Slide 43 - Slide

Ja, dat kan ik!
😒🙁😐🙂😃

Slide 44 - Poll