Les 1 - klas 2

Welkom!
Wat gaan we doen?
1. Herhalen
2. Uitleg + aantekeningen
3. Opdrachten

1 / 11
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welkom!
Wat gaan we doen?
1. Herhalen
2. Uitleg + aantekeningen
3. Opdrachten

Slide 1 - Slide

Waarom moet iedereen in het rijk van Karel V katholiek zijn?
A
Karel V was zelf streng katholiek
B
Karel V vond Luther en Calvijn leugenaars
C
Karel V wilde graag de Paus steunen
D
Een geloof in het rijk zorgde voor eenheid

Slide 2 - Quiz

Wat is geen oorzaak van de Nederlandse Opstand?
A
Centralisatie.
B
Kettervervolgingen.
C
Moord Willem van Oranje.
D
Armoede.

Slide 3 - Quiz

Sleep de gebeurtenis naar het juiste jaartal
1566
1521
1567
1568
Begin van de opstand
Luther moet voor de Rijksdag verschijnen
Smeekschrift der Edelen
Alva komt naar de Nederlanden

Slide 4 - Drag question

Streven van de gewesten, edelen en steden om de oude voorrechten te behouden en zo zelfstandig mogelijk te zijn. 
Proces waarbij een gebied steeds meer vanuit één plaats wordt bestuurd, met dezelfde regels voor dat gebied. 
Centralisatie
particularisme
het aanstellen van een landvoogd
Bloedplakkaat
Gewestelijk zelfbestuur

Slide 5 - Drag question

Uitleg
Door de terreur van de Spanjaarden groeide het verzet. Willem van Oranje kreeg zo steeds meer Hollandse en Zeeuwse steden achter zich. 

Het standhouden tegen de belegeringen van Alkmaar (1573) en Leiden (1574) werd gebruikt om te laten zien dat de Spanjaarden niet onverslaanbaar waren. 

Slide 6 - Slide

Aantekening
1573; Alva wordt opgevolgd door Requesens als landvoogd
Requesens --> generaal pardon 

1576; Requesens overlijdt
--> Spanje bankroet vanwege de oorlogen. 
--> Spaanse soldaten kregen geen soldij
GEVOLG: Spaanse furie

Slide 7 - Slide

Aantekening
Deze chaos zorgde ervoor dat de Staten-Generaal (zonder toestemming van de koning) bij elkaar kwam en een vredesverdrag sloot met de opstandige gewesten. 

Pacificatie van Gent, 1576
Alle gewesten samen in oorlog tegen Spanje. 

Slide 8 - Slide

Uitleg
Pacificatie van Gent zou niet lang duren. De Nederlanden waren nog steeds onderling verdeeld in katholieke en protestantse gewesten. 

1579    Unie van Atrecht    (katholieke zuidelijke gewesten sluiten zich weer aan bij Spanje)
1579     Unie van Utrecht  (opstandige calvinistische noorden)

Slide 9 - Slide

Huiswerk
Bekijk het onderstaande filmpje. 

Bedenk zelf 5 kijkvragen (+ antwoorden) voor de volgende les. 
Tijdens die les ga ik willekeurig leerlingen aanwijzen die hun vraag aan hun klasgenoten moeten voorleggen. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video