Leren onderzoeken 1.1

Thema 1, Leren onderzoeken

Zometeen komt de uitleg, zorg ervoor dat je mee kan schrijven!
Boek: havo blz. 58, vwo blz. 62

1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 1, Leren onderzoeken

Zometeen komt de uitleg, zorg ervoor dat je mee kan schrijven!
Boek: havo blz. 58, vwo blz. 62

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
Introductie
herhalen stappen onderzoek
 in groepjes aan de slag
practicum 2 
opruimen en afsluiten

Slide 2 - Slide

Stappen van een onderzoek

Slide 3 - Slide

Stappenplan
onderzoek doen

Slide 4 - Mind map

Stappen van een onderzoek
  1. Onderzoeksvraag
  2. Hypothese
  3. Werkplan
  4. Uitvoering
  5. Resultaten
  6. conclusie
  7. Discussie

Slide 5 - Slide

Onderzoeksvraag
Vraag waarop je antwoord wil vinden

Slide 6 - Slide

Hypothese
Voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag
Wat verwacht je? 
Wat denk je dat het antwoord op de onderzoeksvraag gaat zijn?
Hypothese is nooit fout!

Slide 7 - Slide

Werkplan
Stappenplan hoe je het onderzoek wilt uitvoeren, met de benodigdheden
- altijd controle groep gebruiken 

Slide 8 - Slide

Uitvoering
Benodigdheden verzamelen en het werkplan uitvoeren
 

Slide 9 - Slide

Resultaten
Resultaten vastleggen, vaak in een tabel of grafiek

Slide 10 - Slide

Conclusie
Antwoord op de onderzoeksvraag geven aan de hand van de resultaten van de uitvoering

Slide 11 - Slide

Stap 7: Discussie
Je vergelijkt de conclusie met de hypothese. Was je hypothese juist? - bevestigen of verwerpen
Je kijkt terug naar het onderzoek. Is alles goed gegaan?

Slide 12 - Slide

Aan de slag
Lees de tekst op bladzijde 58 (vwo 62)
Maak samen opdracht 1, 2 en 3 (5 minuten tijd)
timer
5:00

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Indicator

De indicator die je gebruikt om koolstofdioxide aan te tonen is: helder kalkwater.


Is er CO2 aanwezig, dan wordt helder kalkwater troebel.

Slide 15 - Slide

practicum 3 
- Bedenk de hypothese bij dit onderzoek en noteer je werkwijze op het werkblad. Je hebt hiervoor 10 minuten 

- Na klassikaal bespreken ga je met je groepje het onderzoek uitvoeren. 
- Klaar? ruim alles weer netjes op en zet de tafels weer op z'n plek.

timer
10:00

Slide 16 - Slide

Afsluiten
kort nabespreken opdracht

- resultaten
- conclusie
- Discussie

Slide 17 - Slide