BPV oriëntatie II uitleg opdrachten

BPV oriëntatie II uitleg opdrachten
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

BPV oriëntatie II uitleg opdrachten

Slide 1 - Slide

Inhoud
In deze presentatie wordt het volgende behandeld:
- Je hebt een stagebedrijf gevonden! 
- Kerntaken en werkprocessen
- Examenopdrachten, proeven
- Documenten
- Voorbeeld proeve 10
- Plan van aanpak
- Hoe wordt het cijfer bepaald?
- Eindbeoordeling proeven
- Eindbeoordeling stage
- Urenverantwoording
- Wanneer heb je de stage behaald
- Overige afspraken

Slide 2 - Slide

Stagegegevens
.


Zodra je definitief een stagebedrijf hebt gevonden geef je de gegevens door aan je SLB-er. Dit doe je met het formulier Gegevens BPV overeenkomst.

Vervolgens wordt er een BPV overeenkomst gemaakt door het BPV bureau van het Nova College. Het BPV bureau ondersteunt bij het zoeken van een stageplaats, regelt de erkenning en stelt de BPV overeenkomst op.

Het contract wordt via de mail verstuurd en dient digitaal ondertekend te worden door jou en het bedrijf.

Slide 3 - Slide

Kerntaken en werkprocessen
Op school oefenen we met werkprocessen m.b.v. de fictieve projectopdrachten.

Tijdens de stages werk je aan "echte" opdrachten gekoppeld aan dezelfde werkprocessen.


Slide 4 - Slide

Examenopdrachten, proeven
De stage in het tweede leerjaar is een oriënterende stage. Je werkt, afhankelijk van het type bedrijf, aan 3 examenopdrachten.
Dit doe je in overleg met je stagebegeleider.

Slide 5 - Slide

Documenten, staan in Teams
Via Teams zijn verschillende documenten beschikbaar.
Download deze bestanden en sla ze op in je eigen Onedrive omgeving. 

Het is belangrijk dat je de Onedrive map deelt met je stagedocent.

Slide 6 - Slide

Voorbeeld, proeve 10 detailtekeningen
In het document Examenbundel voor student vind je de omschrijvingen van de  22 examenopdrachten. Hier staat per opdracht beschreven welke onderdelen je moet uitvoeren en welke producten (bewijsmateriaal) ingeleverd moeten worden.

Slide 7 - Slide

Plan van aanpak
Het plan van aanpak (per opdracht) dient zoveel mogelijk digitaal ingevuld te worden.

Je moet per plan van aanpak:
- Kruisjes zetten waar je op beoordeeld wilt worden.
- Duidelijke omschrijving geven van het project en de werkzaamheden. (zie voorbeeld in examenplan)

Het ingevulde plan van aanpak deel je ter goedkeuring met je stagedocent. Indien akkoord, dan ga je met de werkzaamheden aan de slag.

Slide 8 - Slide

Hoe wordt het cijfer bepaald?
De stagebegeleider beoordeeld met een O, V of G.

score goed = 2 punten
score voldoende = 1 punt
score onvoldoende = 0 punten

Per opdracht worden de punten opgeteld en kan het cijfer bepaald worden m.b.v. de tabellen in de examenbundel.Slide 9 - Slide

Eindbeoordeling proeve
Dit formulier vul je samen met je begeleider aan het einde van de stage in.


Slide 10 - Slide

Eindbeoordeling stage
Er vind aan het einde van de stage ook een eindbeoordeling van de gehele stage plaats.
Hiervoor gebruik je het formulier beoordeling persoonlijke eigenschappen.

Je vult dit formulier samen met je begeleider in. 

Het formulier is onderdeel van de LB opdracht die tijdens de LB lessen wordt uitgelegd

Slide 11 - Slide

Urenverantwoording
Wekelijks houd je je uren bij en geef je een korte omschrijving van de door jou uitgevoerde werkzaamheden.

Op je BPV overeenkomst staat hoeveel uur je minimaal moet maken. (tweedejaars stage 360 uur)

Slide 12 - Slide

Wanneer heb je de stage behaald?
Je hebt je oriënterende stage behaald als:
- Het plan van aanpak van 3 examenopdrachten is ingevuld en beoordeeld.
- Van de 3 examenopdrachten voldoende bewijsmateriaal (producten) zijn verzameld. (zie opdrachtbeschrijving examenplan en in te leveren producten)
- Het formulier eindbeoordeling proeven is ingevuld en ondertekend.
- Het formulier eindbeoordeling stage is ingevuld en ondertekend.
- Urenverantwoording is ingevuld en ondertekend.

Slide 13 - Slide

Overige afspraken
- Docent komt 1x langs op de stageplek.
- De student deelt de examenopdrachten met de begeleidend docent via Onedrive.
- Stageperiode 7 november 2022 t/m 27 januari 2023

Slide 14 - Slide