12-04

Welcome!
 •  Doe je telefoon in de telefoontas
 • Leg je laptop dicht op tafel
 • Zorg dat je stil bent als we beginnen
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welcome!
 •  Doe je telefoon in de telefoontas
 • Leg je laptop dicht op tafel
 • Zorg dat je stil bent als we beginnen

Slide 1 - Slide

Vandaag
 •  Stukje uitleg van grammatica
 • Daarna zelf aan de slag met de opdrachten van 4.3 en 4.4
 • Let op: Toets: 26 april!

Slide 2 - Slide

Grammatica: a lot, many, much
 •  Deze woorden gebruik je allemaal om aan te geven dat er veel is van iets.
 • Wanneer gebruik je welke?
 • Stappenplan:
 • Stap 1: Is het een bevestigende, ontkennende of vragende zin.
 • Stap 2: Is het zelfstandig naamwoord telbaar of ontelbaar?

Slide 3 - Slide

Stappenplan
Stappenplan:
Stap 1: Is het een bevestigende, ontkennende of vragende zin.
 • Bevestigende zin? Dan gebruik je "a lot of"
 • I have a lot of coins/I drink a lot of coffee
 • Vraagzin of ontkennende zin? ga door naar stap 2:
Stap 2: Is het zelfstandig naamwoord telbaar of ontelbaar?
Telbaar? Dan gebruik je many: Do you have many friends?
Niet telbaar? Dan gebruik je much: I haven't got much money
.


Slide 4 - Slide

Overzicht

Slide 5 - Slide

Even oefenen
 •  Moet je hier much of many invullen?
 • Onthoud: Much bij ontelbaar en many bij telbare woorden.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

A few/A little

Slide 8 - Slide

Samenvatting
 •  A lot of: bij bevestigende zinnen telbaar en ontelbaar
 • Many: Bij ontkennende en vragende zinnen bij telbare woorden
 • Much: Bij ontkennende en vragende zinnen bij ontelbare woorden
 • Few: Alle soorten zinnen, telbare woorden
 • Little: alle soorten zinnen, ontelbare woorden.

Slide 9 - Slide

Zelf aan de slag
 •  Maak eerst: 4.4: 7, 8 en 9
 • Daarna achterstallig werk inhalen:
 • 4.1: 1-4
 • 4.2: 1-12
 • 4.3: 2-6 + 10
 • Klaar met 4.1-4.3? Maak 4.4: 1-11
 • Eerste 15 minuten in stilte
timer
15:00

Slide 10 - Slide

Huiswerk
 •  4.1 - 4.4 af voor de les dinsdag

Slide 11 - Slide