Poëzie

Poëzie
Gedurende deze les gaan jullie de verschillende dichtvormen, rijmschema's en termen uit de poëzie leren kennen.
Succes!
1 / 47
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 25 min

Items in this lesson

Poëzie
Gedurende deze les gaan jullie de verschillende dichtvormen, rijmschema's en termen uit de poëzie leren kennen.
Succes!

Slide 1 - Slide

Als jullie aan poëzie denken, welke woorden komen er in jullie op?
Schrijf hier enkele woorden waar je direct aan denkt.

Slide 2 - Mind map

Belangrijke termen
Eerst gaan we enkele termen overlopen die belangrijk zijn om de rest van de les te kunnen volgen

Slide 3 - Slide

Semantische schaal
Schalen waarmee je, na het lezen van een gedicht, je gevoelens kan uiten. 
 • Rationele polen (vb: Ik vond dit gedicht origineel/banaal)
 • Emotionele polen (vb: Dit gedicht maakt mij blij/triestig)
 • Suggestieve polen (vb: Dit gedicht voelt warm/koud)

Slide 4 - Slide

Rijmschema
Bij gedicht: 
Kijken welke verzen met elkaar rijmen
Verzen die op elkaar rijmen geef je dezelfde letter
Vb rijmschema: AABBA (Verzen 1, 2 en 5 rijmen met elkaar, verzen 3 en 4 ook)

Slide 5 - Slide

Verschillende rijmschema's
 • Gepaard rijm: AABB
 • Gekruist rijm: ABAB
 • Omarmend rijm: ABBA
 • Gebroken rijm: ABCB

Slide 6 - Slide

Strofe
 • Zoals paragraaf in een tekst
 • Tussen verschillende strofes: witruimte
 •  Specifieke benamingen voor strofenlengtes

Slide 7 - Slide

Benamingen strofenlengtes
 • 2 verzen: distichon
 • 3 verzen: terzine
 • 4 verzen: kwatrijn
 • 5 verzen: quintet
 • 6 verzen: sextet
 • 7 verzen: septet
 • 8 verzen: octaaf

Slide 8 - Slide

Dichtvormen
Het eerste wat we gaan zien, zijn de dichtvormen. Bij elke dichtvorm gaat er een uitleg staan en een voorbeeld.

Slide 9 - Slide

Kalligram
 • gedicht in vorm van tekening
 • geen horizontale regels
 • bv: in vorm van huis, kat, zon, ... 

Slide 10 - Slide

Voorbeelden kalligram

Slide 11 - Slide

Haiku
 • Kort gedicht: 17 lettergrepen
 • Drie regels
 • Regel 1: 5 lettergrepen
 • Regel 2: 7 lettergrepen
 • Regel 3: 5 lettergrepen

Slide 12 - Slide


Voorbeelden haiku

Slide 13 - Slide

Acrostichon
 • Naamgedicht
 •  Eerste letter van elke regel maakt samen een naam/woord/zin
 • Mesostichon: middelste letter van elke regel maakt samen een naam/woord/zin

Slide 14 - Slide


Voorbeelden acrostichon

Slide 15 - Slide

Limerick
 • 5 regels
 • Rijmschema: AABBA
 • Regel 1: dier/persoon introduceren met plaatsnaam (niet verplicht)
 • Laatste regel: Pointe/uitsmijter


Slide 16 - Slide


Voorbeelden limerick

Slide 17 - Slide

Sonnet
 • Gedicht van veertien regels
 •  Petrarkaans sonnet: twee kwatrijnen, twee terzinnen
 • Shakespeare-sonnet: drie kwatrijnen, één distichon
 • Soms 15de regel: de coda
 • Kan chute/volta bevatten: wijziging in de betekenis

Slide 18 - Slide

Voorbeelden 
sonnet

Slide 19 - Slide

Epigram
 • Puntdicht
 • Puntig, kort gedicht
 • Knappe clou
 • Bevat vaak een woordspelling 

Slide 20 - Slide


Voorbeelden epigram

Slide 21 - Slide

Epitaaf
 • Grafschrift
 •  Heel kort (meestal 2 zinnetjes)
 • Humoristische bedoeling

Slide 22 - Slide

Voorbeelden epitaaf

Slide 23 - Slide

Refrein
 • Elke strofe eindigt met dezelfde zin 

Slide 24 - Slide

Retrograde
 • Gedicht dat andersom ook te lezen is 

Slide 25 - Slide

Rondeel
 • Gedicht van 8 regels
 • Regels 1, 4 en 7 zijn gelijk
 • Regels 2 en 8 zijn gelijk 

Slide 26 - Slide

           Voorbeelden 
rondeel

Slide 27 - Slide

Van welk gedicht is dit een voorbeeld:

A
Epigram
B
Rondeel
C
Haiku
D
Sonnet

Slide 28 - Quiz

Van welk gedicht is dit een voorbeeld:

A
Epigram
B
Rondeel
C
Haiku
D
Sonnet

Slide 29 - Quiz

Schrijf hieronder een epitaaf.

Slide 30 - Open question

Soorten rijm
Nu gaan jullie de verschillende soorten rijmen leren kennen.

Slide 31 - Slide

Volrijm
 • Woorden rijmen heel fel op elkaar
 • Vb: Hond en wond
 • Vb: Vaas en kaas 

Slide 32 - Slide

Halfrijm
 • Woorden rijmen op elkaar maar niet met de laatste letters
 • Assonnantie: zelfde klinkers
 • Vb: diep en lief
 • Alliteratie: zelfde medeklinkers (meestal beginletter)
 • Vb: Koddige kater 

Slide 33 - Slide

Eindrijm
 • De rijmklanken staan aan het einde van de versregels 

Slide 34 - Slide

Binnenrijm
 • Binnen één versregel staan meerdere volrijmen 

Slide 35 - Slide

Middenrijm
 • De rijmklanken staan in het midden van twee opeenvolgende versregels (meestal ongeveer onder elkaar) 
 • In dit gedicht: loop en hoop

Slide 36 - Slide

Voorrijm
 • Aan het begin van twee opeenvolgende regels staan volrijmen 

Slide 37 - Slide

Overlooprijm
 • Het laatste woord van een versregel rijmt op het eerste woord van de volgende versregel 

Slide 38 - Slide

Dubbelrijm
 • Eindrijm met twee rijmklanken  

Slide 39 - Slide

Rijk rijm
 • Rime riche
 •  Rijmklanken hebben identiek dezelfde klank
 • Vb: Zierikzee - Overzee
 • Vb: Onbewust - Bewust

Slide 40 - Slide

Van welk rijmvorm is dit een voorbeeld: Liesje leerde Lotje lopen.
A
Volrijm
B
Assonantie
C
Alliteratie
D
Rijk rijm

Slide 41 - Quiz

Van welk rijmvorm is dit een voorbeeld: Door en rood
A
Volrijm
B
Assonantie
C
Alliteratie
D
Rijk rijm

Slide 42 - Quiz

Van welk rijmvorm is dit een voorbeeld: Muis en huis
A
Volrijm
B
Assonantie
C
Alliteratie
D
Rijk rijm

Slide 43 - Quiz

Van welk rijmvorm is dit een voorbeeld:
Mirjam woont in Amsterdam
A
Eindrijm
B
Binnenrijm
C
Middenrijm
D
Voorrijm

Slide 44 - Quiz

Van welk rijmvorm is dit een voorbeeld:
Blinkende toortsen en flonkrend kristal,
Klinkende kelken en jubelgeschal!
A
Eindrijm
B
Binnenrijm
C
Middenrijm
D
Voorrijm

Slide 45 - Quiz

Van welk rijmvorm is dit een voorbeeld:
Gisteren gingen we naar de kamer
Later waren we aan de eettafel
A
Eindrijm
B
Voorrijm
C
Overlooprijm
D
Dubbelrijm

Slide 46 - Quiz

Geef een voorbeeld van een voorrijm.

Slide 47 - Open question