BS 6 .1 Organismen in hun omgeving

Ecologie en Duurzaamheid
Thema 6.1
Organismen in hun omgeving
Bvj Blz. 178
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ecologie en Duurzaamheid
Thema 6.1
Organismen in hun omgeving
Bvj Blz. 178

Slide 1 - Slide

Ecologie en Duurzaamheid
Leerdoelen:
- Je kunt de invloeden op organismen
   indelen in abiotische en biotische factoren
- Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven:
Populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem
- Je kunt  in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven.

Wat is het meest indrukwekkende ecosysteem 
waar jij bent geweest?

Slide 2 - Slide

Wat is het meest indrukwekkende ecosysteem 
waar jij bent geweest?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Biotisch en abiotisch
  • Biotisch: levende natuur
  • Abiotisch: niet levende natuur
  • Beide hebben invloed op  een organisme

Slide 5 - Slide

Niveaus van de ecologie

Slide 6 - Slide

Opdracht filmpje
Benoem de abiotische factoren in de woestijn.
Benoem de biotische factoren in de woestijn.

Slide 7 - Slide

0

Slide 8 - Video

Opdracht filmpje
Benoem de abiotische factoren in de woestijn.
Benoem de biotische factoren in de woestijn.

Slide 9 - Slide

Voedselrelaties
Voedselketen
Voedselweb
Producenten, consumenten, afvaleters, reducenten
Autotroof, heterotroof

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Voedselketen
Voedselweb

Slide 12 - Slide

  • Producenten, consumenten, reducenten
  • Herbivoor, omnivoor, carnivoor
  • Autotroof en heterotroof
  • Trofische niveaus

Slide 13 - Slide

Accumulatie van giftige stoffen in een voedselketen

Slide 14 - Slide

Piramides
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 15 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 16 - Slide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 17 - Slide

In een toendra-gebied leven allerlei soorten organismen samen. Hoe noem je al deze soorten samen in dit gebied?

Slide 18 - Slide

Ecologie en Duurzaamheid
Heb je de volgende leerdoelen behaald/ begrepen?
- Je kunt de invloeden op organismen
   indelen in abiotische en biotische factoren
- Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven:
Populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem.
- Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven.

Slide 19 - Slide

Uitleg Opdracht Voedselweb

Slide 20 - Slide

Aan de slag
- Opdracht Voedselweb
- Hoofdstuk Ecologie en Duurzaamheid
- Maak een begrippenlijst van BS1
- Maak opdracht 1 t/m 11 van BS 1 

Slide 21 - Slide