Racisme en Discriminatie

Deze les gaat over  racisme
1 / 24
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Deze les gaat over  racisme

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
1.Je weet wat discriminatie, vooroordelen en stereotypen zijn 
2.Je weet dat discriminatie verboden is 
3.Je weet wat racisme is   Slide 3 - Slide

Racisme = 
Racisme is het idee dat menselijke rassen gerangschikt kunnen worden als beter en slechter ten opzichte van elkaar. Hieruit kan discriminatie voortkomen doordat voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

0

Slide 6 - Video

Wat komt er in je op bij het zien van dit filmpje?

Slide 7 - Open question

Hoe reageer jij als je iemand zoiets ziet doen? Maakt huidskleur dan verschil. Durf eerlijk te antwoorden

Slide 8 - Open question

Vooroordeel en Stereotypen
Vooroordeel: oordeel over iets/iemand, maar niet op basis van feiten.
Stereotypen: vooroordeel over een hele groep mensen. 

Slide 9 - Slide

Discriminatie
Discriminatie: persoon anders 
behandelen op basis van kenmerken 
die niet belangrijk zijn voor die situatie
Nationaliteit, sekse, geloof, uiterlijk, 
seksuele voorkeur, huidskleur(racisme) 

Slide 10 - Slide

Discriminatie strafbaar 
Artikel 1 
Grondwet 

Slide 11 - Slide

Racisme
Racisme: discriminatie 
op basis van huidskleur
(zwart,bruin,rood,geel,
wit) 

Slide 12 - Slide

Vooroordeel is een oordeel over iets/iemand niet gebaseerd op feiten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Stereotype is een vooroordeel over een hele groep mensen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Discriminatie is mensen anders behandelen op basis van kenmerken die niet belangrijk zijn
A
Onjuist
B
Juist

Slide 15 - Quiz

Op basis van welke kenmerken (Waarom?) kunnen mensen worden gediscrimineerd?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Video

Racisme is discriminatie op basis van huidskleur
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Nederland is een racistisch land
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quiz

Voorbeelden van mogelijk racisme in NL? 
  • Etnisch profileren bij de politie 
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt 
  • Schooladvies voor leerlingen met een migratieachtergrond
  • Institutioneel racisme bij de belastingdienst  

Slide 20 - Slide

Welke maatregelen zouden kunnen bijdragen aan de oplossing van deze problemen?

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Video

Wat kan jij persoonlijk doen?

Slide 23 - Open question

wat vond je van deze les?

Slide 24 - Open question