Les 1 - Duurzaam consumeren

Duurzaamheid
Les 1 - Op naar een duurzame economie
Lessenserie duurzaamheid - vmbo 3
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Duurzaamheid
Les 1 - Op naar een duurzame economie
Lessenserie duurzaamheid - vmbo 3

Slide 1 - Slide

Een duurzame economie, wat is dat?
Wij zijn kwetsbaar... maar onze mooie wereldbol ook!

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze mooie aarde blijven behouden?

Slide 2 - Slide

Aan het einde van de les kan je...
...de volgende begrippen uitleggen: duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, ecologische voetafdruk, de 3 P’s, overconsumptie
...verschillende soorten keurmerken voor duurzaamheid benoemen.
...een keuze maken tussen een duurzaam product of alternatieve duurzame producten aanwijzen.
...uitleggen wat duurzaam consumentengedrag is en hoe je dit kunt herkennen.
...consumptiebesparende maatregelen benoemen, uitvoeren en een onderbouwende mening erover geven.
...onderzoek doen naar consumentengedrag.

Slide 3 - Slide

Wat denk je te weten over
het onderwerp ''Duurzame economie?''

Slide 4 - Mind map

Waarom denk je dat het belangrijk is dat we het over dit onderwerp gaan hebben?

Slide 5 - Open question


  • Bij duurzaamheid zorg je ervoor dat onze volgende generatie de levensbehoeften die wij nu hebben ook kunnen hebben en gebruiken.
  •  Zij moeten de aarde kunnen gebruiken hoe wij hem nu gebruiken.
  • De aarde gaat heel lang mee: iets wat lang meegaat is duurzaam.
  • We houden bij duurzaamheid rekening met mensen, welvaart en de aarde.

Het Klimaatakkoord

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

De winst
Bedrijven willen geld verdienen. Dit is de economie. 
De drie p's:

Slide 8 - Slide

De mensen
Mensen willen gelukkig zijn.

Helaas gaat dat niet overal en bij iedereen op de wereld.
De drie p's:

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Stelling: ik ben blij om te wonen in Nederland!
A
Eens
B
Oneens

Slide 11 - Quiz

Onze planeet
Onze planeet moet nog eeuwen blijven bestaan.
Onze grondstoffen mogen niet opraken. Er moet genoeg voedsel zijn en energie.
De drie p's:

Slide 12 - Slide

Wij hebben het allemaal maar goed..
Zo goed zelfs, dat we zelfs bijna twee aardbollen nodig hebben om zo te blijven leven als we nu allemaal op aarde doen.

En als iedereen zou leven zoals wij in Nederland doen, hebben we ruim 3,5 aardbollen nodig. 

Dat hebben we niet!!

Slide 13 - Slide

Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte word berekend op basis van jouw levensstijl.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

De eindopdracht van deze les
Bereken je ecologische voetafdruk!

Lever een foto van je werk in op Classroom


Slide 16 - Slide

Waarom is het belangrijk dat wij duurzamer gaan leven?

Slide 17 - Open question

Aan het einde van de les kan je...
...de volgende begrippen uitleggen: duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, ecologische voetafdruk, de 3 P’s, overconsumptie
...verschillende soorten keurmerken voor duurzaamheid benoemen.
...een keuze maken tussen een duurzaam product of alternatieve duurzame producten aanwijzen.
...uitleggen wat duurzaam consumentengedrag is en hoe je dit kunt herkennen.
...consumptiebesparende maatregelen benoemen, uitvoeren en een onderbouwende mening erover geven.
...onderzoek doen naar consumentengedrag.

Slide 18 - Slide