Adjectif possessif

 • Voca
1 / 31
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

 • Voca

Slide 1 - Slide

Dans ce cours...
 • Article
 • Adjectif possessif
 • Vocabulaire

Slide 2 - Slide

Article défini (bepaald lidwoord)


De/het =
 • le > mannelijk
 • la > vrouwelijk
 • l' > klinker/stomme h
 • les > meervoud

la fille
le garçon
l'ami
les amis

Slide 3 - Slide

le
la
l'
les
ami
foot
garçons
natation
fille
élève
parents
frère

Slide 4 - Drag question

Article indéfini (onbepaald lidwoord)


Een =
 • un > mannelijk
 • une > vrouwelijk


une fille
un garçon

Slide 5 - Slide

un
une
soeur
monsieur
chien
amie
maison
garçon

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Slide

Adjectif possessif
(bezittelijk voornaamwoord)
 • Een bezittelijk voornaamwoord geeft een bezit aan, van wie iets is. 
 • Een bezittelijk voornaamwoord heeft in het Frans 3 vormen: mannelijk, vrouwelijk en meervoud. 
 • In het Frans kijk je niet naar de persoon van wie het is, maar naar het zelfstandig naamwoord dat erachter staat!
 • Aan het lidwoord kan je zien welke vorm je moet kiezen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Adjectif possessif
(bezittelijk voornaamwoord)
Let op!

 • Son/sa/ses kunnen zijn of haar betekenen. 
 • Sa soeur betekent dus zijn zus of haar zus. 
 • Dit kan je meestal uit de context (de zin) opmaken. 
 • Zo niet, dan kies je zelf de vertaling.

Slide 10 - Slide

la mère
A
ton mère
B
ta mère
C
tes mère

Slide 11 - Quiz

un frère
A
son frère
B
sa frère
C
ses frère

Slide 12 - Quiz

le chat
A
mon chat
B
ma chat
C
mes chat

Slide 13 - Quiz

les copains
A
ton copains
B
ta copains
C
tes copains

Slide 14 - Quiz

une cousine
A
son cousine
B
sa cousine
C
ses cousine

Slide 15 - Quiz

les soeurs
A
mon soeurs
B
ma soeurs
C
mes soeurs

Slide 16 - Quiz

tante
grands-parents
père
mon
ma
mes
ton
ta
tes
son
sa
ses

Slide 17 - Drag question

... grand-père
A
son
B
sa
C
ses

Slide 18 - Quiz

... copines
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 19 - Quiz

... famille
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 20 - Quiz

... mère
A
son
B
sa
C
ses

Slide 21 - Quiz

... anniversaire
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 22 - Quiz

... frères
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 23 - Quiz

Bonjour! Moi, je suis Mica!
ma cousine
ma grand-mère
mon père
ma tante
mon oncle
Sandra
Pauline
Cédric
Marie
Luc

Slide 24 - Drag question

Vertaal: mijn oom

Slide 25 - Open question

Vertaal: jouw oma

Slide 26 - Open question

Vertaal: zijn zussen

Slide 27 - Open question

Vertaal: mijn tante

Slide 28 - Open question

Vertaal: jouw ouders

Slide 29 - Open question

Vertaal: haar vader

Slide 30 - Open question

Présente ta famille!
Welke familieleden heb jij? Schrijf ze op in het Frans. Gebruik het bezittelijk voornaamwoord!

Slide 31 - Open question