6.4 Natuurbeheer

6§4 Natuurbeheer
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

6§4 Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Tot welk niveau van de ecologie behoort een hert?
A
individu
B
populatie
C
levensgemeenschap
D
ecosysteem

Slide 2 - Quiz

Was is geen A-biotische factor?
A
Lucht
B
Voedsel
C
Neerslag
D
Wind

Slide 3 - Quiz

Welk organisatieniveau uit de ecologie is zichtbaar op de afbeelding?1
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 4 - Quiz

Tot welk niveau van de ecologie behoort een bos?
A
Ecosysteem
B
Individu
C
Levensgemeenschap
D
Populatie

Slide 5 - Quiz

wat zijn biotische factoren?
A
invloeden die afkomstig zijn van organismen
B
invloeden die afkomstig zijn van de levenloze natuur

Slide 6 - Quiz

Wat is ecologie?
A
Het deel van biologie dat de opbouw van organismen onderzoekt.
B
Het deel van biologie dat gaat over voortplanting.
C
Het deel van de biologie dat relaties tussen organismen en hun milieu onderzoekt.
D
Het deel van biologie dat gedrag onderzoekt

Slide 7 - Quiz

Wat zijn de vier niveau's van de ecologie van klein naar groot?
A
individu, populatie, levensgemeenschap, ecosystemen
B
levensgemeenschap, individu, populatie, ecosystemen
C
individu, populatie, ecosysteem, levensgemeenschap
D
ecosysteem, levensgemeenschap, populatie, individu

Slide 8 - Quiz

Nivea's van ecologie, zet ze in de juiste volgorden klein naar groot
individu
populatie
levensgemeenschap
biotoop
ecosysteem

Slide 9 - Drag question

Leerdoelen

8. Je kunt manieren opnoemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu
9. Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren

Slide 10 - Slide

De mens en zijn omgeving
Mensen zijn afhankelijk van hun omgeving. 

Mensen halen voedsel, water, zuurstof, grondstoffen en energie uit het milieu. Ze gebruiken de natuur voor recreatie. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Biodiversiteit
diersoorten worden bedreigt
De soort kan daardoor uitsterven

Variatie van verschillende soorten in de natuur = biodiversiteit

Slide 13 - Slide

Herintroductie=het terugbrengen van een dier- of plantensoort in een land

Slide 14 - Slide

Goed nieuws!
Herintroductie otters

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Natuurbeheer

Het beschermen en herstellen van de natuur in Nederland

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Natuurbeheer

Slide 21 - Slide

Natuurbeheer

Slide 22 - Slide

Wat is biodiversiteit?
A
het aantal oorspronkelijke plantensoorten
B
het aantal oorspronkelijke diersoorten
C
de variatie aan soorten in de natuur
D
het verdwijnen van soorten in de natuur

Slide 23 - Quiz

De mens is afhankelijk van zijn omgeving voor .....
A
grondstoffen
B
voedsel en zuurstof
C
water en energie
D
recreatie

Slide 24 - Quiz

Leg in eigen woorden uit wat Herintroductie betekend

Slide 25 - Open question

Wat ga je doen:
Maken 6.4 online
Test Jezelf
(Check ook of je alles van 6.1 t/m 6.3 af hebt)

Slide 26 - Slide