6.4 natuurbeheer & biodiversiteit

1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

6.4 natuurbeheer 

Slide 2 - Slide

Wanneer is iets natuur?

Slide 3 - Mind map

Is er natuur in Nederland?

Slide 4 - Slide

Natuur in NL
Sommige mensen zeggen dat er in Nederland geen echte natuur meer is. Overal zie je de invloed van mensen. 

Hoeveel procent van NL is natuur?

Slide 5 - Slide

Landschap in Nederland
Slechts 15% van NL is natuur. (alles wat niet in gebruik is voor wonen, werken, landbouw of verkeer)

Nederland heeft een cultuurlandschap: Gevormd onder invloed van de mens 
 • 2/3 van NL wordt gebruik als landbouwgrond (50% grasland)
 • 12% van NL is bos, waarvan een groot deel productiebos.


Slide 6 - Slide

Invloed van de mens
Wereldwijd heeft de mens een enorme invloed op de aarde. 
 1. Leefgebieden worden kleiner 
 2. Leefgebieden raken versnipperd
 3. Ecosystemen verdwijnen
 4. Soorten worden bedreigd en sterven uit
 5. Biodiversiteit neemt af

Slide 7 - Slide

Natuurbeheer
Verschillende organisaties proberen de natuur
te behouden, te beschermen en te herstellen. Ze willen zo voorkomen dat er soorten uitsterven.

Slide 8 - Slide

Natuurbeheer
Maatregelen die de mens neemt om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen.

Door: 
 • Natuurgebieden te vergroten 
 • Natuurgebieden te verbinden 
 • Natura 2000 gebieden
 • Soorten te beschermen Slide 9 - Slide

Herintroductie
Het terugbrengen van dier of planten soorten in een land. 

Met maatregelen wordt er geprobeerd om de bedreigde/ verdwenen soorten weer in aantal te laten toenemen. 

Slide 10 - Slide

Goed nieuws 
Herintroductie ooievaars
Herintroductie otters

Slide 11 - Slide

Aan de slag
wat
Opdracht: natuurbeheer in NL. 
https://padlet.com/HERLbiologie/Natuurbeheer
Hoe
Individueel. Instructies staan in de link. 
Hulp
Internet, boek, buur 
Tijd
10 minuten
Klaar
Huiswerk: BS 6.4 opdracht 1 t/m 3, 6 t/m 9 
Voorbereiden proefwerk 20 maart
- samenvatten/ begrippenlijst
- test je zelf 

Slide 12 - Slide

Natuurbescherming
Natuurbehoud = maatregelen om  te voorkomen dat natuur verdwijnt.  Bijv. hoe behouden we natuur terwijl steden groeien?
Natuurbeheer = menselijk ingrijpen ten behoeve van optimale leefomstandigheden voor planten en dieren. Bijv. grote grazers die grassen laag houden, zodat andere planten meer licht hebben.
Natuurontwikkeling = natuur beïnvloeden door eerst menselijk ingrepen te doen en daarna de natuur haar gang laten gaan. Bijv. oostvaardersplassen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

6.4 natuurbeheer & biodiversiteit

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Wat betekend biodiversiteit?

Slide 17 - Mind map

Biodiversiteit
Verscheidenheid aan soorten in een ecosysteem

Afhankelijk van:
 • Aantal soorten
 • Verdeeldheid van soorten (6:1:1 of 3:3:2)
 • Mate van verschil tussen soorten


Slide 18 - Slide

Biodiversiteit
Grote biodiversiteit >> sterker ecosysteem.

 • Hoe groter de variatie van organismen in een gebied, hoe groter de capaciteit om veranderingen te weerstaan. 
 • Als één soort wegvalt, wordt dit 'gat' opgevangen door vele andere soorten.  Het systeem blijft in balans

Slide 19 - Slide

Hoe zorgt natuurbeheer/ bescherming voor het behoud of verbeteren van de biodiversiteit? 
Hoe zorgt natuurbeheer voor het behoud of verbeteren van de biodiversiteit? 
 • Bedreigde soort: aantallen sterk afgenomen, in 10 jaar tijd met 70%
 • Uitstervende soort: wereldwijd of landelijk <100 individuen

Slide 20 - Slide

Goed nieuws 
Herintroductie ooievaars
Herintroductie otters

Slide 21 - Slide

Wat kun je zelf doen om de biodiversiteit te verbeteren?

Slide 22 - Slide

Aan de slag
Opdracht
Maak in duo's 4 of trio's 6 toets vragen, bij elke basisstof(BS 1 t/m 4) 1 vraag. 
Beschrijf ook het antwoord op de vraag. 
Zorg dat de vragen op niveau zijn, dus geen begrip - definitie vragen. 
Hoe
Alle vragen worden ingeleverd via classroom en gecontroleerd, maandag maak je vragen als oefening voor het proefwerk.
Hulp
boek, buur, internet
Tijd
10 minuten
Klaar
Huiswerk: BS 6.4 opdracht 1 t/m 3 en 6 t/m 9 
Voorbereiden proefwerk 20 maart
- samenvatten/ begrippenlijst
- test je zelf 

Slide 23 - Slide