Regie - Lesweek 2

Vak: Regie
Semester: 4
Docenten: Arianne Meijboom en Zainab Zerty
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Regie
Semester: 4
Docenten: Arianne Meijboom en Zainab Zerty

Slide 1 - Slide


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

ThiemeMeulenhof code invoeren

Slide 3 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 4 - Slide

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.

Online lessen:
 • Je volgt de les vanuit je LAPTOP
 • Camera is AAN
 • Microfoon is AAN
 • Licentie is actief
 • Telefoongebruik is VERBODEN

Slide 5 - Slide

Programma
 • Doel van de les
 • Zelfregie
 • Participatiemaatschappij

 • Afsluiting

Slide 6 - Slide

Doel
'Aan het einde van de online en zelfstandige lessen kan je uitleggen wat de definitie is van Regie en Zelfregie'

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Waar wordt er 'eigen regie' gestimuleerd?
A
Mevrouw de Jong drinkt een kopje koffie, voordat zij gaat douchen.
B
Mevrouw de Jong heeft contact met de buren.
C
Mevrouw de Jong wil nog graag wandelen, maar kan dit niet meer. Jij regelt een rollator.

Slide 9 - Quiz

De cliënt heeft een actieve rol
Daar passen de begrippen:
 • Zelfregie: Gaat om zelf bepalen en beslissingen nemen: 'Wat wil ik?'. 
 • Eigen kracht: Gaat om wat iemand zelf of samen met zijn omgeving kan: 'Wat kan ik?'
 • Zelfredzaamheid: Gaat om zelfstandig kunnen meedoen en zelf dingen kunnen regelen: 'Wat heb ik (nog) nodig?'
 • Eigen verantwoordelijkheid: Gaat om zelf moeten of mogen: 'Wat moet ik of wat mag ik zelf doen?'

Slide 10 - Slide

Zelfregie
Je begeleiding is erop gericht dat een cliënt zo veel mogelijk de eigen regie blijft voeren over bepaalde taken: misschien eerst onder begeleiding, maar daarna weer mogelijk toch steeds zelfstandiger. Die aanpak past bij de uitgangspunten van de participatiemaatschappij. 

Slide 11 - Slide

Participatiemaatschappij
Vanaf 2013 maakt de verzorgingsstaat via de zorgzame samenleving plaats voor de participatiemaatschappij. Dat betekent dat de overheid veel meer uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van iedereen.

Opdracht: Ga naar boek PBSD, naar bladzijde 25. Hoofdstuk 'Geschiedenis maatschappelijke zorg'. Lees paragraaf 'Van zorgzame samenleving naar participatiemaatschappij'. (10 min) Daarna krijg je een aantal vragen hierover. 

Slide 12 - Slide

'Nederland verandert in een 'doe-het-zelfmaatschappij'.

Juist of onjuist
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Iedereen moet meedoen, ofwel 'participeren'. Dat heeft een flink aantal voordelen.

Wat is GEEN voordeel, maar een nadeel.
A
Het is voor de overheid goedkoper
B
Iedereen doet naar vermogen en vanuit eigen kracht actief mee
C
Meer druk op mantelzorgers en vrijwilligers
D
Er zijn minder regels

Slide 14 - Quiz


Grenzen zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid van cliënten heeft ook grenzen. 

In de praktijk blijkt het niet zo gemakkelijk om een beroep te doen op het sociale netwerk van zorgvrager: in negen van de 10 gevallen lukt dat niet.

Leg dit uit aan de hand van een voorbeeld.

Slide 15 - Slide

Begrippen test
Docent noemt een naam van een student. Vervolgens draait de docent om de spinner. begrip die naar voren komt moet de student uitleggen.

Slide 16 - Slide

'Aan het einde van de online en zelfstandige lessen kan ik uitleggen wat de definitie is van Regie en Zelfregie''

Laat dit weten aan de hand van de smileys
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll