Vaardigheden: plaatsbepaling

Welkom
 • Boeken op tafel
 • Telefoons weg
 • Laptop dicht
timer
3:00
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
 • Boeken op tafel
 • Telefoons weg
 • Laptop dicht
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Plaatsbepaling op aarde
 • Lengte- en breedtegraden
 • Windrichtingen
 • Klimaatgrafieken

Slide 3 - Slide

Noordpool
Zuidpool

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

• De lijn die precies in het midden tussen de noordpool en zuidpool loopt heet de evenaar.
• Deze lijn verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond.
• Het noordelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de noordpool.
• Het zuidelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de zuidpool.

Slide 6 - Slide

• Als een plaats op het noordelijk halfrond ligt, zeg je ook wel dat deze op noorderbreedte (NB) ligt.
• Als een plaats op het zuidelijk halfrond ligt, zeg je ook wel dat deze op zuiderbreedte (ZB) ligt.

Slide 7 - Slide

90 graden NB (Noorderbreedte)
90 graden ZB (Zuiderbreedte)
0 graden
Breedtecirkels of  Parallellen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

• Lijnen die evenwijdig lopen aan de evenaar heten breedtecirkels of parallellen.
• De evenaar is de breedtecirkel van .
• De noordpool ligt op 90° NB.
• De afstand van een plaats tot de evenaar noem je de geografische breedte.

Slide 10 - Slide

10 graden Zuiderbreedte
10 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte
Extra oefenen

Slide 11 - Slide

Greenwich
0-meridiaan
Lengtecirkel of Meridiaan

Slide 12 - Slide

• Lijnen die van de noordpool naar de zuidpool gaan heten lengtecirkels of meridianen.
• De nulmeridiaan loopt precies over het plaatsje Greenwich bij Londen.
• Het halfrond ten westen van de nulmeridiaan noemen we westelijk halfrond.
• Het halfrond ten oosten van de nulmeridiaan noemen we oostelijk halfrond.

Slide 13 - Slide

• De nulmeridiaan ligt op 0°.
• Je kunt 180° in oostelijke of 180° in westelijke lengte tellen.
• Plaatsen die op het oostelijk halfrond liggen liggen op O.L. (oosterlengte).
• Plaatsen die op het westelijk halfrond liggen liggen op W.L. (westerlengte).
• De afstand van een plaats tot de nulmeridiaan noemen we geografische lengte.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Zelf aan de slag
 • Oefenen met plaatsbepaling
 • WB p.66/67 opdracht 1 t/m 5
 • Klaar -> verdiepende opdrachten op classroom/portfolio
 • 10 min. stilte
timer
10:00

Slide 16 - Slide

Klimaatdiagram
 • Rode lijn -> temperatuur
 • Blauwe staven-> neerslag
 • Let op: op zowel de rechter als de linker as staat informatie!

Slide 17 - Slide