Words in Progress

Words in Progress
Words in Progress
1 / 43
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 43 slides, with text slides.

Items in this lesson

Words in Progress
Words in Progress

Slide 1 - Slide

Words in Progress exc 1 (vocab)
solar
endangered
car exhaust fumes
sustainable
breeding
carbon dioxide emissions 
sewage
deforestation
extinct
disposablefossil fuels
ozone
bottle bank
acid rain
pollution
rodents
nuclear waste
species
recycled
vermin

zonne-
bedreigd
uitlaatgassen
duurzaam
teelt, fokken
CO2 uitstoot
riolering
ontbossing
uitgestorven
wegwerp-
glasbak

vervuiling
knaagdieren

(dier)soort

ongedierte

Slide 2 - Slide

Words in Progress exc 1 (key)
1. breeding
2. recycled
3. vermin
4. species
5. rodents
6. acid rain
7. extinct
8. carbon dioxide emissions
9. pollution
10. sewage
11. endangered
12. car exhaust fumes
13. fossil fuels
14. disposable
15. nuclear waste
16. solar
17. sustainable
18. deforestation
19. bottle bank
20. ozone


Slide 3 - Slide

Words in Progress exc 2  (vocab)
gobal warming
avalanche
eruption
greenhouse effect
environmentalist
resources
wheelie bin
to dump
(street) litter
drought
famine
layer
swamp
to erode
to dispose (of)
to shrink
precipitation
contaminated
biodegradable
aerosollawine
uitbarsting

milieu activist
bronnen
kliko

afval
droogte
hongersnood

moeras

weggooien
krimpen
neerslag
vervuild (besmet)


Slide 4 - Slide

WiP 2: Key

Slide 5 - Slide

Words in Progress exc 3  (vocab)
pristine
starvation
organic
to generate
to emit
turbine
habitat
oil slick
mammal
marine

glacier
desertification
biodiversity
hybrid
predator
tremor
ecology
radiation level
carbon dioxide
preservation 

ongerept, zuiveruitstoten
windmolen

olievlek
zoogdier
zee-
gletsjer
woestijnvorming


roofdierCO2
behoud, bescherming

Slide 6 - Slide

Words in Progress exc 3  (key)
1. desertification 
2. glacier 
3. emits   
4. marine 
5. starvation 
6. oil slick 
7. predators 
8. mammal 
9. biodiversity 
10. tremors 

11. habitat 
12. hybrid  
13. preservation 
14. generate 
15. radiation levels 
16. pristine 
17. organic  
18. carbon monoxide   
19. ecology 
20. turbines  
 

Slide 7 - Slide

Words in Progress exc 6  (vocab)
epidemic
jab/shot
to soothe
prescribed
detrimental
borderline
euthanasia
immune
contagious
virus
to cure
surgeons
physiological
recur
STDs
sanitary
obesity
pneumonia
disorders
to adiministervaccinatie
kalmeren
voorgeschreven
schadelijkbesmettelijk
genezen, behandelen


terugkeren/terugkomen
soa


longontsteking
kwaal, ziekte
toedienen

Slide 8 - Slide

WiP 6: Key

Slide 9 - Slide

Words in Progress 8: Ilness & Health (vocab)
misselijk

herstellende
behandeling
stikken

verminking
onderzoeken

verslechterennauseous
cough/throat
convalescing
treatment
to suffocate
injured
mutilation
to examine
to heal
to deteriorate

physician
malignant
doses
fever
stomach
ailment
germs
delicate
infectious
to recover
arts
kwaadaardigkwaal
bacteriën


herstellen

Slide 10 - Slide

WiP 8: Illness and Health (key)
 1. ailments
 2. stomach
 3. germs
 4. fever
 5. examined
 6. cough/throat
 7. doses
 8. healed
 9. treatment
 10. physicians  

11. delicate
12. recover
13. malignant
14. deteriorated
15. mutilation
16. infectious
17. convalescing
18. suffocate
19. nauseous
20. injured 

Slide 11 - Slide

Words in Progress exc 19  (vocab)
to cram
e-learning
conventional
continuous
recite
assignments
A levels
to cheat
form
comprehensive
scholars
to surpass
sketchy
to excell
tenure
to fail
to repeat
oral
grammar school
to revise
leren (stampen)


doorlopend
voordragen


frauderen, afkijken
jaarlaag
scholengemeenschap
geleerden
overtreffen
oppervlakkig
uitblinken
vaste aanstelling
herhalen (oefenen)

Slide 12 - Slide

Words in Progress exc 19  (key)
1. assignments
2. repeat
3. grammar school
4. A levels
5. excelled
6. recite
7. sketchy
8. tenure
9. comprehensive
10. cheating

11. oral
12. continuous
13. scholars
14. cram
15. revising
16. surpassed
17. form
18. e-learning
19. failed
20. conventional

Slide 13 - Slide

Words in Progress exc 20  (vocab)
to acquire
literacy
vocational
to exchange
by heart
divisive
aptitude
boarding school
undergraduate
detention
Bachelor
to skip
punishment
to bully
curriculum
exemplary
summarise
the three Rs
degree
sat
verwerven
geletterdheid
beroeps-
uitwisselen
uit het hoofd
verdeeldheid zaaiend
bekwaamheid


straf (nablijven)

voorbeeldig

Slide 14 - Slide

Words in Progress exc 20  (key)
1. exchange
2. degree
3. vocational
4. Bachelor
5. literacy
6. curriculum
7. boarding school
8. sat
9. skip
10. acquire

11. summarise
12.undergraduate
13. exemplary
14. punishments
15. by heart
16. divisive
17. bullying
18. detention
19. the three Rs
20. aptitude

Slide 15 - Slide

Words in Progress exc 21  (vocab)
obligatory
proficiency
disruption
tedious
to exclude
to expel
progress
seminar
hearing
postgraduate
grant
to  participate
mark
Equal Opportunity
optional
entrance
survey
study
coursework
GCSE
verplicht
vaardigheid
verstoring
langdradig, moeizaam
uitsluiten
verdrijven, wegsturen
vooruitgang

hoorzitting
postdoctoraal

beurs
deelnemen
cijfer
gelijke kans
facultatief

vragenlijstSlide 16 - Slide

Words in Progress exc 21  (key)
 1. hearing
 2. survey
 3. exclude
 4. study
 5. disruption
 6. postgraduate
 7. coursework
 8. obligatory
 9. entrance
 10. optional 
11. expelled
12. grant
13. GCSE
14. Equal Opportunity
15. progress
16. mark
17. proficiency
18. participate
19. seminars
20. tedious 
Slide 17 - Slide

Words in Progress exc 22  (vocab)
meticulously 
self-employed
commitment
on the dole
redundant
24/7
casually
résumé
turnover
commuteragenda
lend
mortgage
current
to resign
OAPs
thrive
headhunters
to collaborate
to aspire
nauwgezet

inzet
uitkering
werkloos


cv
omzet / verloop
forens

(uit)lenen
hypotheek
huidige
ontslag nemen

gedijen
cv
samenwerken
streven

Slide 18 - Slide

Words in Progress exc 22  (key)
1. commuter
2. agenda
3. redundant
4. OAPs
5. turnover (= also verloop) 
6. headhunters
7. meticulously
8. mortgage
9. thrive
10. casually
11. self-employed
12. collaborating
13. on the dole
14. current
15. commitment
16. aspire
17. resigned
18. 24/7
19. lend
20. resumé

Slide 19 - Slide

WiP exc 23: Money, Work & Leisure (vocab)
CV
to borrow
pensioned off
appointed
welfare state
9 to 5
scope
deadlock
shift
employeesophisticated
senior citizens
to walk out
wages
to monitor
affluent society
idle
retail
to apply to
attributed (to)

lenen (van)

benoemd, aangesteld
verzorgingsstaat

omvang, bereik
impasse
(nacht)dienst
geavanceerd
bejaarden

loon

welvarend - 
inactief
detailhandel
wenden tot
toegeschreven aan

Slide 20 - Slide

WiP exc 23: Money, Work & Leisure (key)
11. scope
2. walked out
3. welfare state
4. senior citizens
5. idle
6. appointed
7. retail
8. sophisticated
9. attributed
10. shift


11. apply to
12. CV
13. affluent society
14. employee
15. 9 to 5
16. monitored
17. borrow
18. deadlock
19. wages
20. pensioned off


Slide 21 - Slide

Words in Progress exc 24  (vocab)
asset 
relaxation  
to afford  
regimentation  
negotiations 
laid off
sacked 
fee 
perks
constructive
to work out
employers
to prosper
expenses
benefits
industrial action
niche market
civil servants
glass ceilings
entrepreneurshipaanwinst

veroorloven
regelgeving
onderhandelingen
ontslagen
ontslagen
vergoeding
voordelen
sporten

succes hebben

uitkering


ambtenaren

ondernemerschap

Slide 22 - Slide

Words in Progress exc 27 (vocab)

Slide 23 - Slide

Words in Progress exc 29  (vocab)
constituency
implementation
anthem
to renounce
common law
turnout
general
Labour
alderman
decree
to succeed
ro reign
policy
majority
monarchy
subjects
to vote
Act
moment
H o Commons

kiesdistrict
uitvoering

afstand doen van
gemeen recht
opkomst

Arbeid
wethouder
decreet, besluit
opvolgen
regeren
beleid


onderdanen
stemmen
wetgevingsbesluit
belang
Tweede kamer

Slide 24 - Slide

1. sue
2. capital
3. accosted
4. prosecuted
5. suspects
6. assaulting
7. condemned
8. convicts
9. hard labour
10. defence

11. perjury
12. trafficking
13. law-abiding
14. conspiring
15. framed
16. abuse
17. blue
18. embezzling
19. guilty
20. gaol/jail

WiP 33 Key

Slide 25 - Slide

Words in Progress exc 34  (vocab)
to commit
D Attorney
illicit
to incarcerate
offender
on bail
libel
shoplifting
bribery
stalking
to pervert
parole
defendant
plea
to charge with
penal
juvenile
burglar
forgery
in court
plegen
officier v justitie
onwettig
opsluiten
overtreder
op borgtocht
smaad

omkoping
verstoren
voorwaardelijke vrijlating
aangeklaagde
pleidooi, betoog
ten laste leggen
straf-
jeugd-

vervalsing
in de rechtbank

Slide 26 - Slide

WiP exc 39: Behaviour and Attitude (vocab)
contempt
narrow-minded
embarrassed
offhand
negligence
to exert
aversion
highly strung
witty
conceited

kudos
gullible
indecisive
condoned
callous
(ill) repute
induced
assertive
to tell off
garrulous
minachting
bekrompen

nonchelant
verwaarlozing
inspannen
afkeer
overprikkeld, nerveus
gevat (geestig)
verwaand
lof, hulde
goedgelovig
besluiteloos
gedoogd
wreed, ongevoelig
(slechte) reputatie
veroorzaakt

een standje geven
praatgraag

Slide 27 - Slide

WiP exc 39: Behaviour and Attitude (key)
1. highly strung
2. gullible
3. aversion
4. witty
5. exert
6. indecisive
7. negligence
8. garrulous
9. narrow-minded
10. told

11. kudos
12. conceited
13. embarrassed
14. assertive
15. callous
16. offhand
17. induced
18. repute
19. condoned
20. contempt

Slide 28 - Slide

Words in Progress exc 40  (vocab)
articulate
furtively
to rebuke
righteous
to refrain
to avenge
competitive
humble
versatile
level-headedvindicated
disgrace
big-headed
bashful
to imply
indignation
reluctance
indifferent
liable
accused
welbespraakt
heimelijk
berispen, terecht wijzen
rechtvaardig
zich onthouden (van)
wreken
concurrerend
nederig
veelzijdig
nuchter
gerechtvaardigd
schande
verwaand
verlegen
impliceren
verontwaardiging
tegenzin
onverschillig
aansprakelijk (hier: 'kan')
beschuldigd

Slide 29 - Slide

WiP exc 53: Food and drink (vocab)
recipes
unsavoury
breathalyser (=breath + analyser)
roast
to stir-fry
chips
blueberries
plonk (=cheap wine of inferior quality)
pork
to boil
nourishing 
(to nourish, nourishment)
perishable (to perish)
pastry
slice
bland
sober
takeaway
GM foods
skimmed 
(whole / semi-skimmed)
to swallow

onsmakelijk

braadstuk
roerbakken
patat


varkensvlees
koken
voedzaam

bederfelijk
deeg

flauw
nuchter

genetisch gemodificeerd
mager (melk)

slikken

Slide 30 - Slide
1. plonk
2. swallow
3. sober
4. chips
5. GM foods
6. nourishing
7. breathalyser
8. perishable
9. blueberries
10. takeaway
11. pork
12. pastry
13. roast
14. skimmed
15. stir-fry
16. slice
17. recipes
18. bland
19. unsavoury
20. boil

WiP exc 53: Food and drink (key)

Slide 31 - Slide

Words in Progress exc 58: Science (vocab)
vaste stoffen
stralen
inlichten
zonne-
(onder)deel
techniek
oppervlakking
diepgaand
solids
rays
to brief
solar
segments
engineering
superficial
in-depth

to launch
terminal

classified
bolt
protein
momentum
lanceren
terminaal
(laatste levensfase)
geheim
(bliksem)schicht
eiwit
impuls (hoeveelheid van beweging, nat.)

Slide 32 - Slide

Words in Progress exc 58: Science (key)
1. scientific
2. superficial
3. briefed
4. bolt
5. protein
6. in-depth
7. momentum
8. solids
9. launched
10. segments


11. classified
12. rays
13. terminal
14. engineering
15. nuclear
16. hypothesis
17. solar
18. invention
19. meteorological
20. cloned

Slide 33 - Slide

Words in Progress exc 65 (vocab)
sidewalk (AmE)
road rage
U-turn
platform
central reservation
drive
kerb
Tube (BrE)
precinct
pedestrians

subway (AmE)
lanes
gridlock
traffic lights
to pull up
to skid
coach
school run
trip
hard shoulder

middenberm
oprit
stoeprand

district

rijstroken
opstopping


slippen
bus/ touringcar


vluchtstrook (h. berm)

Slide 34 - Slide

Words in Progress exc 79 (key)
1. tremendous
2. additional
3. abound
4. burden
5. barely
6. impress
7. wigs
8. mishap
9. abandoned
10. celeb11. complained
12. grief
13. coronation
14. kidneys
15. amounting
16. replays
17. deemed
18. occasionally
19. evokes
20. notionsSlide 35 - Slide

Words in Progress exc 80 (vocab)
supposedly
to demolish
to bark
gender
customary
significant
marital
heritage
to reconcile
waste


truancy
to discourage
events
to respond
dwellers
fashionable
to indulge
allegations
separate
lack
zogenaamd


(social/cultural/identity)
gebruikelijk

echtelijk
erfgoed
verzoenen

spijbelen

evenement

bewoners

genieten
beschuldigingen

Slide 36 - Slide

Words in Progress exc 38  (key)
1. contemptible
2. aloof
3. exaggerated
4. neglect
5. charismatic
6. grudge
7. prejudice
8. conscientious
9. persevered
10. vengeance

11. menacing
12. defiance
13. resentment
14. impetuous
15. refrain
16. scorned
17. thrifty
18. hospitable
19. taciturn
20. ostentatious


Slide 37 - Slide

Words in Progress exc 52  (vocab)
drinks parties
to abstain 
to starve
to stagger
booze
ingredients
coffeehouses
impeccable
Dutch
muttonflavours
delicious
rehab
wholesome
cereals
to subject
use-by
diluted
free-range
puddings
borrel
zich onthouden 

wankelenonberispelijk

schapenvlees
gezond
ontbijtgranen
onderwerpen aan
gebruiken voor ...
verdund
scharrel
toetjes

Slide 38 - Slide

Words in Progress exc 32  (vocab)
rendition
alert
petty
attenuating
previous
annulled
moratorium
fines
mugged
lethalamnesty
community
fugitive
to abolish
victim support
solicitor
accomplices
Old Bailey
at large
jeopardise
uitlevering

klein, onbelangrijk
verzachtende

nietig verklaard
opschorting
boetes
beroofd
dodelijk
officieel pardon
gemeenschap
voortvluchtig
afschaffen

advocaat
medeplichtigen
Criminal Court
op vrije voet
in gevaar brengen

Slide 39 - Slide

Words in Progress exc 80 (key)
1. waste
2. lack
3. marital
4. dwellers
5. respond
6. events
7. gender
8. discourage
9. indulges
10. significant
11. demolished
12. allegations
13. supposedly
14. separate
15. truancy
16. bark
17. fashionable
18. customary
19. reconcile
20. heritage
Slide 40 - Slide

Words in Progress exc 65 (vocab)
sidewalk (AmE)
road rage
U-turn
platform
central reservation
drive
kerb
Tube (BrE)
precinct
pedestrians

subway (AmE)
lanes
gridlock
traffic lights
to pull up
to skid
coach
school run
trip
hard shoulder

middenberm
oprit
stoeprand

district

rijstroken
opstopping


slippen
bus/ touringcar


vluchtstrook (h. berm)

Slide 41 - Slide

WiP 18: Education (vocab)
beoordelen
inschrijven
vermenigvuldigen
relatief
middelmatig
slagen
ijverig
bijwonen
verplicht

to assess
to enrol
to multiply
comparatively
mediocre
to pass
diligent
to attend
compulsory
linguistics
illiterate
affiliated
graduates
PhD/doctoral
taalkunde
analfabeet
aangesloten
afgestudeerden
gepromoveerd (na afstuderen/ doctoraal examen)

Slide 42 - Slide

Words in Progress exc 18 (answer key)
1. attend
2. affiliated
3. mediocre
4. pass
5. multiplied
6. illiterate
7. scientists
8. pre-school
9. enrolled
10. co-educational

11. linguistics
12. graduates
13. gymnasium
14. diligent
15. extra-curricular
16. assessed
17. PhD/doctoral
18. comparatively
19. starred A (A*) grades
20. compulsory

Slide 43 - Slide