Hoofdstuk 3 - Het strafproces: wie doet onderzoek?

Hoofdstuk 3
Het strafproces: Wie doet onderzoek?
1 / 35
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 3
Het strafproces: Wie doet onderzoek?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Welke mensen of dingen zijn betrokken bij een onderzoek naar een misdrijf?


Wie of wat zijn onderdelen
van een onderzoek denk je?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • de risicofactoren die de kans op crimineel gedrag     vergroten
 • de beschermende factoren die de kans op crimineel   gedrag verkleinen
 • welke verschillende theorieën er zijn om crimineel gedrag   te verklaren en wat deze theorieën betekenen
 • wat recidivisten en delinquenten zijn 
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat de taken en bevoegdheden zijn van de politie
 • wat de belangrijkste taken van een boa zijn
 • wat de rol is die de officier van justitie speelt bij de opsporing van strafbare feiten
 • wat de taken van de officier van justitie zijn
 • uitleggen wat een proces-verbaal is
 • het verschil tussen seponeren, vervolgen, een transactie en een strafbeschikking
Ik leer...

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Criminaliteit
De taken van de politie
1. Handhaven van de openbare orde 
2. Hulpverlening
3. Preventie
4. Opsporen van strafbare feiten

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Noem een voorbeeld van een situatie
waarin de politie hulp kan verlenen
Noem een voorbeeld van een situatie waarin de politie hulp kan verlenen

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Een rechercheur ondervraagt
een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit?
Een rechercheur ondervraagt een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit?
A
Handhaven van openbare orde
B
Hulpverlening
C
Preventie
D
Opsporen van strafbare feiten

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Bij een voetbalwedstrijd begeleid
de politie de supporters. Om welke taak gaat het?
Bij een voetbalwedstrijd begeleidt
de politie de supporters. Om welke taak gaat het?
A
Handhaven van openbare orde
B
Hulpverlening
C
Preventie
D
Opsporen van strafbare feiten

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke taak helpt een boa de politie?
Bij welke taak helpt een boa de politie?
A
Handhaven van openbare orde
B
Hulpverlening
C
Preventie
D
Opsporen van strafbare feiten

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Criminaliteit
Bevoegdheden van de politie
1. Een verdachte staande houden
2. Vragen naar persoonlijke gegevens
3. Bekeuring geven
4. Fouilleren
5. De verdachte aanhouden
6. Verdachte vasthouden voor verhoor
7. Proces-verbaal opstellen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De politie mag een verdachte
staande houden en diegene fouileren
De politie mag vragen om je persoonlijke gegevens
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

De politie mag een verdachte
staande houden en diegene fouileren
Wat betekent fouilleren?
A
De politie bekijkt je persoonlijke gegevens
B
De politie doorzoekt je woning
C
De politie doorzoekt je kleding en tas
D
De politie verleent hulp bij een ongeluk

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Welke elementen horen bij de taken en welke bij de bevoegdheden van de politie?
TAKEN
BEVOEGD-HEDEN
Hulpverlening
Verdachte staande houden
Proces-verbaal opstellen
Handhaven openbare orde
Bekeuring geven

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Bekijk de volgende video goed
Aan het einde van de video wordt de volgende vraag gesteld:
'Welke bevoegdheden van de politie heb je herkend?'

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 15 - Video

This item has no instructions

04:05
Welke bevoegdheden van de politie heb je herkend in de video?
Welke bevoegdheden van de politie heb je herkend in de video?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Officier van justitie (OvJ)
Medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM).
Ook wel een opsporingsambtenaar en vertegenwoordiger van het OM.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Taken van een officier van justitie
1. Leiding geven aan het opsporingsonderzoek
2. Vervolgen van strafbare feiten
3. In de rechtszaal is de OvJ een openbare aanklager

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Bij wie hoort welke taak?
Politie
Boa
OjV
Controleren of mensen hebben betaald voor parkeren
Hulp verlenen bij een ongeluk
Opsporen van strafbare feiten
Leidinggeven aan een opsporingsonderzoek

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
1. Zaak seponeren

Strafbare feiten niet meer volgen waardoor de verdachte niet voor de rechter wordt gebracht. 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
2. Transactie of schikkingsvoorstel aanbieden

Als de verdachte hiermee instemt of de boete betaalt volgt er geen vervolging van de straf meer. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
3. Strafbeschikking

Officier van Justitie mag zelf een strafbeschikking opleggen in plaats van de rechter. 
Bij veelvoorkomende strafbare feiten
.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Een rechercheur ondervraagt een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit?
Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
4. Vervolgen

De strafzaak komt voor de rechter. Die bepaalt welke straf de verdachte krijgt. 
Officier van justitie is de openbare aanklager tijdens rechtszitting. 
.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Jan heeft door rood gereden. Hij krijg een boete van €250,-. Bij welke mogelijkheden hoort dit?
Jan heeft door rood gereden. Hij krijg een boete van €250,-. Bij welke mogelijkheid hoort dit?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Er is te weinig bewijs om de verdacht voor de rechter te brengen? Wat doet de officier van Justitie dan met de zaak?
Er is te weinig bewijs om de verdachte voor de rechter te brengen. Wat doet de officier van Justitie dan met de zaak?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Een verdachte heeft een diefstal gepleegd. Dit is een veelvoorkomend strafbaar feit. Wat kan de officier van justitie doen?
Een verdachte heeft een diefstal gepleegd. Dit is een veelvoorkomend strafbaar feit. Wat kan de officier van justitie doen?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

De verdachte moet voor de rechter komen. Die bepaalt welke straf de verdachte krijgt. Wat heeft de officieer van justitie gedaan met de zaak?
De verdachte moet voor de rechter komen.  Wat heeft de officier van justitie gedaan met de zaak?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Lijkt het jou leuk om bij de politie te werken?
LIjkt het jou leuk om bij de politie te werken?
Ja
Nee

Slide 28 - Poll

This item has no instructions

Slide 29 - Video

Samenvattingsvideo van dit hoofdstuk 'Het strafproces: wie doet onderzoek?'

Slide 30 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor BB vindt u hier.

Slide 31 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor KGT vindt u hier.Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat de taken en bevoegdheden zijn van de politie
 • wat de taken van een boa zijn
 • de rol die de officier van justitie speelt bij de opsporing van strafbare feiten
 • wat de taken van de officier van justitie zijn
 • uit te leggen wat een proces-verbaal is
 • het verschil tussen seponeren, vervolgen, een transactie en een strafbeschikking
Ik leerde...

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Het strafproces: wat is het strafrecht?
Einde van de les 'Het strafproces: 'Wie doet onderzoek?'

Slide 35 - Slide

This item has no instructions