h8.3 3HV

§3 Voedsel op aarde
Aan het einde van deze les weet je:
 1. Wat het verschil is in schaalniveau en voedselkringlopen.
 2. Waardoor er een voedselcrisis is.
 3. Welke maatregelen de voedselcrisis oplossen.
 4. Welke voedingsstoffen in- en uitgevoerd worden.
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

§3 Voedsel op aarde
Aan het einde van deze les weet je:
 1. Wat het verschil is in schaalniveau en voedselkringlopen.
 2. Waardoor er een voedselcrisis is.
 3. Welke maatregelen de voedselcrisis oplossen.
 4. Welke voedingsstoffen in- en uitgevoerd worden.

Slide 1 - Slide

Voedselvoorziening vroeger
 • Nederlandse boeren hadden een gemengd bedrijf.
 • De voedselkringloop speelde zich af in de omgeving van de boerderij.

Slide 2 - Slide

Voedselvoorziening nu
Specialisatie: Boeren gaan zich richten op 1 product
Schaalvergroting: Grotere stukken land.

Slide 3 - Slide

Voedselvoorziening nu
Door globalisering is het nu makkelijker om te communiceren, ook is het transport van goederen sneller en beter geworden.

Slide 4 - Slide

Een voedselcrisis
 • Sterk groeiende wereldbevolking
 • Klimaatverandering
 • De verdeling van voedsel is ongelijk.

Slide 5 - Slide

Voedselafdruk
 • Voedselafdruk betekent hoeveel land er nodig is om voedsel te verbouwen per persoon of per land.
 • Voor elke wereldbewoner is ongeveer 0.9 hectare grond om voedsel te verbouwen.
 • De Nederlandse voedselafdruk is 2.1 hectare.

Slide 6 - Slide

Oplossingen voor het dreigende voedseltekort
 • In het verleden ''De groene revolutie''.
 • Betere irrigatietechnieken.
 • Betere bescherming voor gewassen.
 • Sterkere gewassen.
 • Kunstmest die goed is voor het milieu,

Slide 7 - Slide

Wat kun je zelf doen
 • Minder voedsel verspillen.
 • Meer voedsel uit eigen land kopen.
 • Minder vlees eten.

Slide 8 - Slide

Vertel in je eigen woorden wat de voedselafdruk is.

Slide 9 - Open question

Hoeveel land is er beschikbaar voor iedere wereldbewoner om voedsel op te verbouwen?
A
0,7 hectare
B
0,9 hectare
C
1,5 hectare
D
2,1 hectare

Slide 10 - Quiz

Waarom is er een dreigende voedselcrisis? Geef twee voorbeelden.

Slide 11 - Open question

Hoe kunnen we een voedselcrisis voorkomen? Noem iets wat je zelf kunt doen en iets wat de landbouwsector kan doen.

Slide 12 - Open question

Leg in je eigen woorden uit wat specialisatie is.

Slide 13 - Open question

Einde van de Lessonup
Je gaat nu aan de slag met de opdracht.

Slide 14 - Slide