Kunstgeschiedenis - Impressionisme en post impressionismehavo 5 hh

Impressionisme en Post-impressionisme
1 / 33
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Impressionisme en Post-impressionisme

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Teken een boom. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Impressionisme
 • 1870 – 1905
 • Vanuit Frankrijk

 • School van Barbizon: plein air schilderen.
 • De impressionisten gaan een stap verder en schilderen hun indruk = impressie van de werkelijkheid. 
 • Zuivere kleuren.
 • Snelle, vluchtige toets. 
 • Fotografie als hulpmiddel.
Claude Monet, “Impression: soleil levant”, 1872

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Manet baant de weg
 • In 1863 weigert de Salon een recordaantal werken. Napoleon III laat de "Salon des Refusés" oprichten => veel kritiek. 
 • "Le Déjeuner sur l’Herbe" is één van deze werken: shokerend vanwege het naakt van een “gewone” vrouw (prostituee).
 • Einde van academische kunst, hierna meer ruimte voor experiment.
 • L'art pour l'art.
 • Impressionisten zijn vaak van goede komaf en daardoor financieel onafhankelijk. 
Edouard Manet, “Le déjeuner sur l ‘herbe”, 1863
 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Invloed fotografie
 • 1e helft 19e eeuw: experimenten met   fotografie door Daguerre en Talbot. 
 • Crisis in schilderkunst: fotografie is veel   realistischer en sneller. 
 • Schilders realiseren zich dat zij de werkelijkheid op een andere manier zullen moeten weergeven.
 • Impressionisten zijn de eerste kunstenaars die gebruik maken van de fotografie (o.a. afsnijding, standpunt en snapshot).

George Hendrik Breitner, “De singelbrug bij de Paleisstraat”, ca. 1897
 
 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Kleurenleer
 • Verschillende onderzoeken naar kleur
 • 6 basiskleuren
 • Delacroix (Neoclassicisme): schaduw heeft ook een kleur, namelijk de complementaire.
 • De impressionisten gebruiken deze wetenschappelijke basis voor hun kunst. 

Claude Monet,  "Graanbergen (sneeuweffecten: zonlicht)”, 1890-1891
 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat hoort NIET bij het impressionisme?
A
Alledaagse voorstellingen
B
Indruk van een bepaald moment
C
Losse penseeltoets
D
Nadruk op emoties

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Schilderkunst
 • Impressionisme vooral in de schilderkunst.  
 • Willen het moment en de weersomstandigheden vastleggen, met het juiste licht en de juiste kleuren. 
 • Schilderen wat je ziet in plaats van wat je weet.
 • En plein air => vluchtige toets. 
 • Heldere kleuren.
 • Afsnijding (invloed fotografie). 
Pierre-Auguste Renoir, “La Grenouillère”, ca. 1869
 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Schilderkunst
 • Impressionisme vooral in de schilderkunst.
 • Willen het moment en de weersomstandigheden vastleggen in het juiste licht en met de juiste kleuren. Het onderwerp is minder belangrijk. 
 • Schilderen wat je ziet in plaats van wat je   weet.
 • En plein air: vluchtige toets.
 • Heldere kleuren.
 • Afsnijding (invloed fotografie).

Monet, schets voor “De picknick”, 1865-1866


 Renoir, “Le bal du Moulin de la Galette”, 1886Manet, “Een bal in de Folies-Bergère”, 1881-1882Edgar Degas, “Balletrepetitie”, 1874Onderwerpen: 
 • Landschap
 • Stadsgezichten
 • Goede leven
 • Geen diepere   betekenis. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

“Kathedraal van Rouen, gevel bij zonsondergang, harmonie in goud en blauw”, 1892-1894

“Kathedraal van Rouen, vol zonlicht”, 1894

“Kathedraal van Rouen, gevel (ochtend effect)1892-1894

Monet schilderde hetzelfde onderwerp op verschillende momenten. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Zeer losse toets, bijna abstract, zuivere kleuren,
vlak karakter, invloed Japanse kunst. 
Claude Monet, "Waterlelies", 1916

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Beeldhouwkunst
 • Ook beeldhouwers proberen een moment te vangen.
 • Toets zichtbaar in oppervlakte van deze   beelden = factuur
 • Rodin plaats zijn beelden op de grond i.p.v. op sokkels (vernieuwend)

Edgar Degas, “Danseres die haar rechter voetzool bekijkt”, na 1896
 
 

Auguste Rodin, "Pierre de Wissant (burgers van Calais)", 1885-1886
 
 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

ROMANTIEK
IMPRESSIONISME
REALISME

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Post-impressionisme
 • 1880 – 1905

 • "Post" = na, dus na het impressionisme
 • Verzamelnaam voor een groep: pointillisten en individuele kunstenaars, waaronder Cézanne, Gauguin en Van Gogh.
 • Geen gemeenschappelijke kenmerken.
 • Zoeken naar meer inhoud en/of   experimenteren meer met vorm en kleur.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Pointillisme
 • "Point" = stip
 • Felgekleurde, onvermengde stipjes naast   elkaar.
 • Het oog maakt er gemengde kleuren van =   optische kleurmenging
 • Divisionisme = techniek van het uit elkaar   halen van samengestelde kleuren.
 • Kleurcontrasten en complementaire   kleuren.
Paul Signac, “Zeilboten in de haven van St. Tropez”, 1893
 
 
 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

 • Geïnteresseerd in de werking van kleuren.
 • Maken gebruik van wetenschappelijke studies over kleur. 
 • Bijv. "Kleurenbol" van Otto Runge (1810)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Pointillisme 
ook wel Neo-impressionisme genoemd
 • Alledaagse onderwerpen, minder vluchtig dan bij impressionisme. 
 • Niet en plein air, maar in het atelier. 
 • Arbeidsintensief, waardoor meer doordacht en statische composities. 
 • Geen vlakken of lijnen: vormen zijn diffuus. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Pointillisme
Romantiek
Impressionisme
Realisme

Slide 18 - Drag question

This item has no instructions

Paul Cézanne
 • Zoekt naar de structuur (= opbouw) van het   onderwerp.
 • “Elke natuurvorm is terug te brengen tot   kubus, kegel of cilinder.”
 • Kleuren en geometrische vlakjes vormen   de basis.
 • Niet alleen registreren door het oog, maar   ook herinneringen en kennis spelen een rol.
 • Meerdere standpunten in één beeld:   grondlegger kubisme.
Paul Cézanne, "Mont Sainte-Victoire", 1904

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Cézanne

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Paul Gauguin
 • Wil het onzichtbare weergeven:   stemmingen en gevoelens.
 • Werkt vanuit herinnering en verbeelding.
 • Symboliek.
 • Felgekleurde (egale) vlakken,   vervormingen, scherpe omlijningen.
 • Eerste kunstenaar die een persoonlijke interpretatie geeft en gevoelens vastlegt: voorloper expressionisme.

Paul Gauguin, "Visioen na de preek (Jacob met de engel", 1888

Slide 21 - Slide

This item has no instructions


 • Gauguin wil het aardse paradijs vastleggen: waar de 'nobele wilden' nog in harmonie leven met de natuur.
 • Emigreert naar Tahiti.

Inspiratie:
 • Exotische, "primitieve" kunst 
 • Japanse prenten: scherp omlijnde figuren en egale kleurvlak.
 • Egyptische hiërogliefen

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Gauguin

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Paul Gauguin had verschillende inspiratiebronnen. Welke hoort er niet bij?
A
Japanse houtsnede
B
Impressionisme
C
Egyptische hiërogliefen
D
Realisme

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Vincent van Gogh
 •  Autodidact
 • Psychische problemen 
 • Schreef brieven aan zijn broer Theo (kunsthandelaar) die hem financieel ondersteunde.

 • Brabantse periode: “De aardappeleters”,   bruin, donker, somber.
 • Ruw zoals het leven van de arbeiders.
 • Invloed Realisme.
Vincent van Gogh, "De aardappeleters", 1885

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

 • Slechts 10 jaar geschilderd (vanaf zijn 30e). In deze periode maakte hij honderden werken.  
 • Bevriend met Gauguin, raakte bij een ruzie met hem gewond aan zijn oor. 
 • Invloed Japanse prentkunst. 

 • Franse periode: heldere kleuren, dikke   strepen. 
 • Persoonlijke, emotionele weergave van de   werkelijkheid: voorloper expressionisme.

Vincent van Gogh, "Olijfbomen met gele hemel en zon", 1889

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Vincent van Gogh maakte veel zelf portretten

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Van Gogh

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Post-impressionisme
kunstenaars gaan verder dan het impressionisme
Pointillisme: ideeën over kleur en waarneming te vaag, experimenteren met strenge aanpak.
Cézanne: moeite met toevallige composities en eenzijdig standpunt. 
Gauguin: mist intellectuele en spirituele inhoud. 
Van Gogh: mist emotie. 
Allen: breken met realistische weergave van de werkelijkheid. 

Slide 29 - Slide

postimpressionisten breken niet alleen met de gladde (traditionele) manier van werken, maar ook met de realistische weergave van de wereld. 

Cezanne: moeite met impressionistische toevallige composities
Seurat: ideeën over kleur en waarneming te vaag en experimenteert met strenge aanpak.
Gauguin: mist intellectuele inhoud
Van Gogh: mist de emotie

A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions


A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions


A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions


A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions