de kinderopvang hst 1.2 en 1.3

Geschiedenis
kinderopvang
GPM hst 1
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Geschiedenis
kinderopvang
GPM hst 1

Slide 1 - Slide

Pedagogiek 3.1
lesstof:
GPM en PMK hoofdstuk 1 t/m 1.9
                              hoofdstuk 2.6
                              hoofdstuk 12
Pedagogisch Klimaat hoofdstuk 14

Slide 2 - Slide

hst 1 geschiedenis kinderopvang
500-1600: gezin, familie, vrienden, liefdadigheid
kerken en kloosters
1600: rijke burgers deden aan liefdadigheid
kindermeisjes en gouvernantes   nu: nanny

Slide 3 - Slide

vanaf 1800:
volksopvoeding
industriële revolutie: armoede
kinderarbeid, om dat tegen te gaan: kinderopvang
1900: kinderbewaarplaatsen
1920: kleuterschool

Slide 4 - Slide

Ouderondersteuning
rond 1900 eerste ouderondersteuning bij de opvoeding
Maria Sandberg: oprichting moederscholen
1922: huis voor ouders
1928: consultatiebureau
1970: opvoedwinkels en pedagogisch bureaus

Slide 5 - Slide

1960: steeds meer vrouwen werken
georganiseerde kinderopvang 
bedrijfscreches
1970: peuterspeelzalen
1980: kinderdagverblijven
overheid geeft subsidie


Slide 6 - Slide

Ben jij vroeger naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal geweest?

Slide 7 - Slide

de 21e eeuw
2003: opvoedingsondersteuning is taak jeugdgezondheidszorg
2005: Bureau Jeugdzorg
2007: Centrum Jeugd en Gezin: gemeentes ondersteunen ouders met  opvoedingsvragen
2015: gemeenten zijn volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg. CJG of sociale wijkteams

Slide 8 - Slide

sinds 2000 ging overheid bezuinigen op kinderopvang:
steeds hogere eigen bijdrage van ouders. Daardoor minder vraag.
sinds 2016 meer geld, dus meer vraag.
Vorig jaar: toeslagenaffaire

Slide 9 - Slide

toeslagenaffaire?

Slide 10 - Mind map

harmonisatie kinderopvang
gelijkschaling van regels:
4 ogen principe
scholing van medewerkers
en peuterspeelzaal

beroepskracht-kind ratio
salaris

Slide 11 - Slide

professionalisering
kinderopvang is volwassen geworden:
eigen opleidingen
wetten en regels
subsidies en toeslagen
kwaliteitseisen en protocollen

Slide 12 - Slide

Het IKC
Integraal Kind Centrum (brede school)
opvoeding
opvang
onderwijs
ontspanning
ontwikkeling

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

1.3 Vormen van kinderopvang
kinderdagverblijf
gastouderopvang
buitenschoolse opvang
tussenschoolse opvang
brede school
IKC
peuterspeelzaal

Slide 15 - Slide

Kinderdagverblijf
van 6 weken tot 4 jaar
ouders werken, dus lange dagen open(7-19 uur)
vaak extra service
horizontale of verticale groepen
max. groep 16 kinderen bij 2 pw'ersSlide 16 - Slide

Gastouderopvang
0-12 jaar, bij de gastouder thuis
max. 6 kinderen, inclusief eigen kinderen
strenge eisen aan locatie, GGD controleert
via gastouderbureau komt match en bewaakt kwaliteit

Slide 17 - Slide

Buitenschoolse opvang
4-12 jaar, na schooltijd, tot 18/19 uur
tijdens vakanties hele dagen open
is vrije tijd voor kinderen, dus minder eisen
begeleiding door pw'er

Slide 18 - Slide

Tussenschoolse opvang
is 'overblijven' 
valt niet onder Wet Kinderopvang, maar moet door school geregeld worden.
Verdwijnt langzaam door continue-rooster
Verklaring Omtrent Gedrag, vrijwilligerswerk

Slide 19 - Slide

Brede school
Samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzingingen voor kinderen, ouders en buurt, met de basisschool als middelpunt.
Verschillende organisaties voor kinderen werken samen
Onderwijs, kinderopvang, sport, bibliotheek, cultuur

Slide 20 - Slide

Peuterspeelzaal
2-4 jaar
2 dagdelen in de week voor de kinderen
groep max 18 bij 2 leidsters
nadruk ligt op vrij spel
veel aandacht voor ontwikkeling van de kinderen
goede voorbereiding op de basisschool

Slide 21 - Slide

Peutergroep
werkt op dezelfde manier als de peuterspeelzaal,
kinderen van 2-4
komen vaker in de week
ouders krijgen toeslag kinderopvang

Slide 22 - Slide