A/25-26

1 / 33
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Quantifiers

Slide 2 - Mind map

Can you recognise the following actors? :)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Névelőhasználat:

Ugyanazon névelők léteznek az angolban, mint a magyarban: Határozott (the), Határozatlan (a/an), vagy semmi. Szerencsére nagyjából ugyanúgy is használjuk, kivéve az alábbi szituációk:
1. Foglalkozásnevek elé mindig kell "a/an": Tamás is a teacher.
2. Ha valamiről általánosságban beszélünk, akkor kimarad a "the": Dogs hate cats.
3. Hangszerek neve elé mindig kell "the" és nincs prepoztíció: I can play the piano.
4. Ha logikailag egyszerre egy dolgot használunk "a": I can drive a car.
5. Felkiáltásokban mindig van "a": What a nice girl! What a pity!
Figyeljünk, hogy néhány intézménynél nem mindegy, hogy van-e névelő:
I am in hospital. = Kórházban vagyok, mint ápolt.
I am in the hospital. = Látogatóban, vagy ott dolgozom, stb.

Napszakok
A napszakok előtt jellemzően nincs névelő, és a prepozíciójuk "at": at night, at noon, at dusk, at sunset, etc.
De ez a három kivétel: in the morning, in the afternoon, in the evening

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Choose the correct answer!

Slide 9 - Slide

John bought ____ new car last week.
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 10 - Quiz

Unfortunately, ____ car broke down after just two days.
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 11 - Quiz

We went to watch ____ movie yesterday.
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 12 - Quiz

It was ____ really hard test.
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 13 - Quiz

Excuse me, is there ____ barber shop around here?
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 14 - Quiz

Carrie works for ____ amazing organization
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 15 - Quiz

The organization provides ____ food and ____ supplies for children in ____ developing world.
A
- / - / -
B
the / the / the
C
the / - / the
D
- / - / the

Slide 16 - Quiz

Is there ____ water on ____ Moon?

A
the / the
B
a / the
C
- / the
D
- / -

Slide 17 - Quiz

When I turned on my new tablet, _____ screen exploded!
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 18 - Quiz

I know ____ great new restaurant called Déryné on Krisztina körút.
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 19 - Quiz

Mary failed the exam. What _____ shame!
A
the
B
a
C
an
D
-

Slide 20 - Quiz

Like és As

Mindkettőt összehasonlításra használjuk, de praktikus őket külön fordítani, így:
          like = olyan, mint (de nem az!)
          as = valamiként (és tényleg az)

Például:
Attila can run like a cheetah. --> De ő nem gepárd, ugyebár.
She works as a receptionist. --> És tényleg az.

Slide 21 - Slide

Choose the correct answer!

Slide 22 - Slide

She drinks ____ a fish.
A
like
B
as

Slide 23 - Quiz

Géza works ____ a slave, almost twelve hours a day.
A
like
B
as

Slide 24 - Quiz

I want to join the meeting ____ an observer.
A
like
B
as

Slide 25 - Quiz

His ringtone sounded ____ an alarm.
A
like
B
as

Slide 26 - Quiz

____ your best friend, I suggest forgetting him.
A
like
B
as

Slide 27 - Quiz

My garden looks ____ a jungle.
A
like
B
as

Slide 28 - Quiz

She works _____ a receptionist three days a week.
A
like
B
as

Slide 29 - Quiz

Listening: Try to answer the questions below based on the text that you can hear.
1. What is the name of the teacher?
2. Where does the teacher live? 
3. How old is the teacher? 
4. What is the teacher’s favourite football team? 
5. What are the names of the teacher’s pets? 
6. What is the colour of the teacher’s car? 

Slide 30 - Slide

„Hi all,
my name is Kane Gamble and I will be your English teacher. I am 29 years old and I have been teaching this language for 6 years. Some words about me as an introduction: 
I live in Sárbogárd with my family, but I lived in Szolnok earlier. I have a beautiful wife, and we don't have any children yet. We have a cat, who is called Sára and a dog, whose name is Killer. I have a nice yellow Ferrari, it is a bit old, but still a good car. I like many sports, for example tennis, my favourite tennis player is Roger Federer by the way, and I also like football. My favourite team is Bristol FC, but my wife likes Leeds United, so we have trouble sometimes. I am happy to be here and I hope we will do a great job together.” 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Link

Goodbye!

Slide 33 - Slide