Globalisering les 3

Economische grootmachten
1 / 31
next
Slide 1: Mind map
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Economische grootmachten

Slide 1 - Mind map

De Europese Unie en Verenigde Naties
Criteria:
Je beschrijft hoe Europese landen in de EU samenwerken.
Je beschrijft de internationale samenwerking in de VN.

Slide 2 - Slide

De Europese Unie
27 Europese landen die met elkaar samenwerken, voor vrede en welvaart vormen samen de EU
Door open grenzen en de euro is handel tussen de EU-landen heel makkelijk.
Groot-Brittannië verlaat dit jaar de EU!

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Welke landen zitten in de Europese Unie?

Slide 5 - Open question

De EGKS is de voorloper van de Europese Unie. waar staat EGKS voor
A
Europese Gemeenschap voor Klanten en Schepen
B
Europese Gemeenschap voor Kolen en Scheepvaart
C
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
D
Europese Gemeenschap in Koper en Staal

Slide 6 - Quiz

Wat is de hoofdstad van de Europese Unie?
A
Amsterdam
B
Berlijn
C
Parijs
D
Brussel

Slide 7 - Quiz

Na 1985 kwamen er steeds meer landen bij de Europese Unie. Waarom wilden die landen graag meedoen?
A
vanwege de vrede in de Europese Unie
B
om makkelijk op vakantie te kunnen
C
omdat de Europese Unie ze dwong
D
vanwege de economische groei

Slide 8 - Quiz

Eurozone
19 landen uit de EU die met de euro betalen.
Blauw = landen met de euro

Slide 9 - Slide

Wat vind jij ervan dat Nederland lid is van de Europese Unie?
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll

Verenigde Naties
Internationale organisatie opgericht in 1945 door 51 landen met het doel in de wereld te zorgen voor vrede, veiligheid en ontwikkeling.Nu zijn er 193 landen lid!

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Doelen van de VN

De VN heeft vier grote doelen:
  • de internationale vrede en veiligheid bevorderen
  • vriendschappelijke relaties tussen naties ontwikkelen
  • samenwerken bij het oplossen van internationale problemen
  • de naleving van de mensenrechten bevorderen

Slide 13 - Slide

Sustainable development goals
De sustainable development goals is een verzameling van zeventien doelen van de Verenigde naties die samen moeten zorgen voor een duurzame toekomst voor de wereld.


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Welke van de SDG's vind jij belangrijk?

Slide 16 - Open question

Diplomaten en blauwhelmen
Stel dat er een conflict is tussen twee landen, bijvoorbeeld Nederland en België. Dan kan de VN-Veiligheidsraad helpen om dat op te lossen. Dit kan op verschillende manieren:

  • De VN stuurt diplomaten naar het land. Een diplomaat praat met de leiders van Nederland en België en helpt ze afspraken te maken om vrede te sluiten.
  • De VN begint een vredesoperatie door de VN-vredesmacht. Dan sturen andere VN-landen soldaten naar Nederland en België. Zij beschermen mensen en zorgen dat landen zich aan afspraken houden. Soldaten van de VN-vredesmacht noemen we ook wel blauwhelmen. Vanwege hun eeh… blauwe helmen.

Slide 17 - Slide

Uit hoeveel lidstaten bestaat de VN?
A
51
B
103
C
193
D
204

Slide 18 - Quiz

Blauwhelmen zijn.
A
Politici
B
Diplomaten
C
Vrijwilligers
D
soldaten

Slide 19 - Quiz

Op welke manieren kan de VN zorgen dat een conflict op een vreedzame manier wordt opgelost?
A
Door organisaties in te zetten om hulp te bieden aan de bevolking.
B
Door soldaten naar het gebied te sturen om het conflict op te lossen.
C
Door andere landen op te roepen om aan die landen geen wapens meer te leveren.
D
Door diplomaten met de leiders in het conflict te laten praten.

Slide 20 - Quiz

Huiswerk
Maken werkdoel:
De Europese Unie en Verenigde Naties

De LessonUp gaat verder voor niveau wit!

Slide 21 - Slide

Niveau wit
Criteria:
Je beschrijft hoe Europese landen in de EU samenwerken.
Je waardeert de internationale samenwerking in de VN.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Doelstellingen EU 
zorgen voor vrede
zorgen voor het welzijn van EU burgers
zorgen voor vrijheid, veiligheid, gelijkheid en democratie
grenzen tussen lidstaten wegnemen
zorgen voor economische groei
beschermen van de Europese markt
het milieu beschermen
discriminatie bestrijden
helpen bij wetenschappelijk en technologisch onderzoek
de verschillen binnen de EU respecteren
een gemeenschappelijke munt voeren (de Euro)

Slide 24 - Slide

Organen van de VN
de Algemene Vergadering
het Internationaal Gerechtshof
de Veiligheidsraad

Slide 25 - Slide

Algemene Vergadering VN
Elk jaar komen wereldleiders bij elkaar in de Algemene Vergadering om afspraken te maken. Deze afspraken noemen we ook wel resoluties. Ze gaan over vrede en veiligheid in de wereld. 

Voorbeelden van resoluties zijn:

Alle kernwapens en massavernietigingswapens moeten verdwijnen.
Alle landen in de wereld moeten klimaatverandering bestrijden.
Afghanistan krijgt noodhulp en moet opgebouwd worden.

Slide 26 - Slide

VN-Veiligheidsraad
Deze raad bestaat uit vijftien landen 
en moet zorgen voor vrede en veiligheid. In de veiligheidsraad zitten vijf permanente leden: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten. 
De andere tien leden worden voor een periode van twee jaar gekozen uit de andere leden van de VN.

Slide 27 - Slide

 Internationaal Gerechtshof 
Een laatste belangrijk orgaan is het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag. 
Het Internationaal Gerechtshof kan conflicten tussen landen oplossen (zeg maar de Rijdende Rechter van de wereld). 
Het Gerechtshof kijkt wat het internationaal recht over het conflict zegt en doet een uitspraak. Als de landen het met de uitspraak eens zijn, dan is het conflict opgelost.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Welk bestuursorgaan streeft naar internationale vrede?
A
Algemene vergadering
B
Internationaal Gerechtshof
C
Secretariaat
D
Veiligheidsraad

Slide 30 - Quiz

Waar bevindt zich het internationaal gerechtshof?
A
Den Haag
B
Amsterdam
C
Brussel
D
New York

Slide 31 - Quiz