анхны хичээл

гэрийн даалгавар
1 / 18
next
Slide 1: Slide
13Secondary Education

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slide and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 5 min

Items in this lesson

гэрийн даалгавар

Slide 1 - Slide

Аль нь ургамал идэштэн вэ?
A
хярс
B
туулай
C
бах
D
үнэг

Slide 2 - Quiz

таны сонирхол

Slide 3 - Mind map

зураг дээрх амьтны онцлог шинжийг нэрлэ

Slide 4 - Open question


Slide 5 - Open question

туулай 
бар
шувуу
өвс
өт
мах 

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Video

баяртай
😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll


A

Slide 9 - Quiz

зурагт үзүүлсэн эрхтэн тогтолцооны үүргийг бич

Slide 10 - Open question

Text

Slide 11 - Drag question

Аль нь гэрийн тэжээвэр амьтан биш бэ?
A
Муур
B
нохой
C
тахиа
D
хэрэм

Slide 12 - Quiz

ОНЬСОГЫГ ТААГААРАЙ
БИ ЭНҮҮГЭЭР ЯВЬЯ ЧИ ЭНҮҮГЭЭР
ЯВ БИЛҮҮТИЙН ГОЛ ДЭЭР УУЛЗЬЯ

Slide 13 - Mind map

энзимийн үүргүүдийг нэрлэ

Slide 14 - Open question

Зурагт байгаа амьтны ерөнхий шинжийг бич
Text

Slide 15 - Open question

үнээ
гүү
ингэ
ботго
тугал 
унага

Slide 16 - Drag question

Slide 17 - Video

Аялалд явахыг хүсч байна уу
YES
NO

Slide 18 - Poll