Marketing LJ 1 P3-wk9

Marktonderzoek
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Marktonderzoek

Slide 1 - Slide

Rapporteren en presenteren
Informatie analyseren
Gegevens verwerken
Fieldresearch
Deskresearch
Informatiebehoefte
Probleemstelling
1
2
3
4
5
6
7

Slide 2 - Drag question

Primair onderzoek
Secundair onderzoek
Kwantitatief onderzoek
kwalitatief onderzoek
Fieldresearch
Deskresearch
marktonderzoek
Hoeveelheid
diepgang

Slide 3 - Drag question

Marketingplanningsproces

Slide 4 - Slide

Evaluatie
Implementatie
Strategie bepalen
SWOT-analyse
Interne en externe analyse
Doelstelling beschrijven
Missie en Visie
1
2
3
4
5
6
7

Slide 5 - Drag question

Waar staan de letters DESTEP voor in de Macro omgeving?

Slide 6 - Open question

Geef een voorbeeld van wat je onderzoekt in de Demografische en Politiek juridische ontwikkelingen.

Slide 7 - Open question

DESTEP

Slide 8 - Slide

SWOT
Interne analyse:
intern onderzoek doen binnen je bedrijf
Strengths & Weaknesses

Externe analyse:
informatie verzamelen over de markt
Opportunities & Threats

Slide 9 - Slide

Stap 5 strategie bepalen
3 strategieën:
- Positionering
- Groeistrategie van Ansoff
- Segmentatiestrategie

Slide 10 - Slide

Welke 4 groeistrategieën van Ansoff zijn er?

Slide 11 - Open question

Huidige markt
nieuw product
NIeuwe markt
huidig product
Huidige markt
huidig product
Nieuwe markt 
nieuw product
marktpenetratie
Marktontwikkeling
Productontwikkeling
Diversificatie

Slide 12 - Drag question

Groeimatrix van Ansoff

Slide 13 - Slide

Geografisch
B2B Segmentatiecriteria
B2C segmentatiecriteria
Branche
Geografie
Bedrijfsomvang
Demografisch
Psychografisch
Gedrag
Socio-economisch

Slide 14 - Drag question

Wat betekent segmenteren?

Slide 15 - Slide

Eisen om te kunnen segmenteren
bereikbaar
homogeen en bewerkbaar
omvang
meetbaar en onderscheidend

Slide 16 - Slide

Een fietswinkel in racefietsen heeft als doelgroep mannen uit Eindhoven in de leeftijdsklasse van 18 jaar en ouder. Op welke kenmerken segmenteert deze sportzaak?

A
Geografische en demografische kenmerken
B
Socio-economische en demografische kenmerken
C
Socio-economische en prijskenmerken

Slide 17 - Quiz

Segmentatiecriteria zakelijke markt
segmentatiecriteria Consumentenmarkt
branche
Geografisch
Geografie
Demografisch
bedrijfsomvang
psychografisch
gedrag
Socio-economisch
Segmentatiecriteria

Slide 18 - Slide

Stappen in segmentatie:
• Totale markt definiëren:
 Wie is de markt waar je het product aan gaat verkopen
• Segmenteren
 Welke segmenten zijn er
• Keuze maken
 Welk segment ga je benaderen
• Positionering
 Welke positie ga je kiezen
• Marketingmix
 Pas de marketingmix aan

Slide 19 - Slide

Welke drie Segmentatie strategieën zijn er?
A
Differentie, segmentie, positioneren
B
Ansoff, positionering, segmentatie
C
ongedifferentieerd, gedifferentieerd, geconcentreerd
D
Bereikbaar, homogeen, meetbaar

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Slide

Ongedifferentieerd
- Geen verschillen in de doelgroep.
- De doelgroep is voor jou gelijk.
- 1 marketingmix
- Bijvoorbeeld groente en fruit of het koningshuis; voor de gehele markt

Slide 22 - Slide

Gedifferentieerd
- Wel verschillen in de doelgroep.
- De doelgroep is voor jou verschillend.
- meerdere marketingmixen
- bijv. Unilever heeft Blue Band, Zeeuws Meisje, Linera enz.

Slide 23 - Slide

Geconcentreerd
- Wel verschillen in de doelgroep, je richt je op één klein gedeelte. (Niche)
- Je zorgt ervoor dat je alles voor die kleine doelgroep hebt, consumenten willen hiervoor reizen.
- Bijvoorbeeld Porsche of Rolex

- De doelgroep is voor jou verschillend.
- meerdere marketingmixen
- bijv. Unilever heeft Blue Band, Zeeuws Meisje, Linera enz.

Geconcentreerd
- Wel verschillen in de doelgroep, je richt je op één klein gedeelte. (Niche)
- Je zorgt ervoor dat je alles voor die kleine doelgroep hebt, consumenten willen hiervoor reizen.
- Bijvoorbeeld Porsche of Rolex

Slide 24 - Slide

Groothandel de Notenkraker richt zich op notenspeciaalzaken. Ze importeert duurzaam geteelde pinda’s die ze exclusief aan deze zaken levert. Welke marktbewerking gebruikt de Notenkraker?
A
demografische marktbewerking
B
direct marketing
C
geconcentreerde marktbewerking
D
Gedifferentieerde marktbewerking

Slide 25 - Quiz

Vragenrondje!

Slide 26 - Slide