Teamrollen

LOB infoavond: Teamrollen
1 / 18
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

LOB infoavond: Teamrollen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen

• Studenten maken kennis met verschillende teamrollen doormiddel de werkvorm teamrollen in de klas 

• Studenten kijken kritisch naar eigen teamrol (portfolio opdracht) doormiddel van teamroltest en klassikale bespreking 

• Studenten kunnen uitleggen wat  krachten en valkuilen zijn binnen teams

Slide 2 - Slide

Aan het einde van de les...
Aan het einde van de les ben je bewust van je teamrol. Je bent in staat om samen met klasgenoten projectgroep ouderavond te bepreken. Je bent in staat de kwaliteiten en valkuilen te ontdekken van eigen projectgroep aan de hand van de verschillende uitkomsten teamrollen. Je bent gemotiveerd na te denken over het samenstellen van een volgend projectgroep. 

Slide 3 - Slide

We gaan het hebben over teamrollen. Wanneer jij kijkt naar jouw eigen rol werken in groepen, hoe zou je die omschrijven?

Slide 4 - Open question


“Wie is er bekend met Belbin?”


“Heeft er iemand ervaring met teamrollen’’?

Slide 5 - Slide

De theorie van Belbin
Raymond Meredith Belbin is een Engelse management professor die een bekende theorie heeft geschreven over teamrollen.

Hoe iemand zich in een team gedraagt, wordt volgens hem bepaald door zes factoren:


1. De persoonlijkheid
2. De mentale vaardigheden
3. De waarden en de motivatie
4. Invloeden van de omgeving
5. De ervaring
6. Het vermogen om andere rollen te spelen

Slide 6 - Slide

De 9 rollen in het kort


  Bedrijfsman: de nuchtere aanpakker
  Brononderzoeker: de enthousiaste netwerker en ‘ideeënverbinder’
  Monitor: de bedachtzame analysator
  Plant: de creatieve solist
  Vormer: de drijvende kracht
  Voorzitter: de neutrale organisator
  Groepswerker: de warme sfeerbewaker
  Zorgdrager: de perfectionistische afmaker
  Specialist: de vakman op zijn eigen terrein

Slide 7 - Slide

Inleiding filmpje 

 In deze video leer je meer over deze rollen en hoe jij ze kan gebruiken om teamleden beter te begrijpen en effectiever in te zetten!

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Doe de test
https://werkenmetteamrollen.nl/vragenlijst/

Bewaar de uitslag voor je portfolio
timer
5:00

Slide 10 - Slide

Welke teamrollen zijn er bij jou uitgekomen?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Vierdeling & actief en reactief gedragen
Daadkracht (Bedrijfsman en Brononderzoeker)
Denkkracht (Plant en Monitor)
Wilskracht (Vormer en Voorzitter)
Gevoelskracht(Zorgdrager en Groepswerker)

De Specialist staat niet in de cirkel. Dat komt doordat de Specialist niet is in te delen in deze categorieën. Hij is ‘een geval apart’. Hij is niet zo’n teamwerker. Dat geldt trouwens ook voor de Plant en de Monitor. Die zijn ook graag solo bezig.


Slide 14 - Slide

Je hebt vaak meer dan één rol
Ieder mens heeft twee of drie rollen die hij van nature oppakt. Dan is er vaak nog een vierde of vijfde rol die je ook wel kunt nemen, maar dat kost je al veel meer energie. 
De andere rollen kun je eigenlijk niet goed doen. 

Soort zoekt soort
Mensen hebben echter de neiging om zich het meest vertrouwd te voelen bij mensen die ongeveer hetzelfde zijn. Je bent gewend aan je eigen rollen en vaak vind je het gedrag dat daarbij hoort ook het nuttigst. 

Daardoor kun je je ergeren aan mensen met heel andere rollen.
  De Bedrijfsman vindt de Plant wazig.
 De Brononderzoeker vindt de Monitor te kritisch…  
Slide 15 - Slide

Hoe zou je de kennis over teamrollen kunnen inzetten om een team goed te laten samenwerken?

Slide 16 - Open question

Teamrollen gebruiken om echt goed samen te werken
Weet je het eenmaal, dan is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team om:

 1.  Elkaars rollen te respecteren, de kwaliteiten die daarbij horen te waarderen en ieder zoveel mogelijk op de manier te laten werken die hem het beste past. 

  2. De taken in een project zo te verdelen dat ieder doet waar hij goed in is


 3. Bij rollen die dubbel vertegenwoordigd zijn, af te spreken wie wanneer zijn voorkeursrol neemt, zodat je niet concurreert

  4. Samen rollen op te vangen die je mist in het team

Slide 17 - Slide

Beschrijf onderstaand vragen
Beantwoord de volgende vragen (portfolio opdracht Its Learning):


- Noteer de uitslag van de test
- Wat zijn teamrollen en wat kan jouw team ermee?
- Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de verschillende teamrollen?
- Welke teamrollen heb jij in je team (en welke mis je)
- Wat kan je doen om als team goed samen te werken

Slide 18 - Slide