Vijfde leerjaar Blok 4 blok 4: Het tientallig stelsel

Goeiemorgen
1 / 31
next
Slide 1: Slide
WiskundeLager onderwijs

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Goeiemorgen

Slide 1 - Slide

Rekenen

Vandaag op een extra speciale manier...

Slide 2 - Slide

Soms zal er op je Chromebook iets verschijnen. Een vraag bijvoorbeeld... Dan kan je antwoorden.
Probeer het maar eens!
Klik hierop.
Of druk deze knop.
Zelfs deze knop werkt!
Leuk, hè?!

Slide 3 - Poll

Wanneer je niets op je Chromebook ziet...


kijk je gewoon naar het bord en naar de meester of juf! :)

Slide 4 - Slide

En nu gaan we van start met de les!

Slide 5 - Slide

Getallendictee
Luister naar het getal en typ het in. Je kan het ook meelezen op het bord.

Slide 6 - Slide

vijfduizend negenhonderdenzeven

Slide 7 - Open question

negenduizend honderdvijfendertig

Slide 8 - Open question

veertienduizend vierhonderdelf

Slide 9 - Open question

zeven miljoen

Slide 10 - Open question

drie miljoen negenhonderddrieënvijftigduizend

Slide 11 - Open question

Dit ging...
Niet zo goed.
Ok.
Goed.

Slide 12 - Poll

Een nieuwe oefening.

Slide 13 - Slide

3 610

Welk cijfer staat op de plaats van de H?
A
3
B
6
C
1
D
0

Slide 14 - Quiz

26 411

Welk cijfer staat op de plaats van de TD?
A
2
B
6
C
4
D
1

Slide 15 - Quiz

2 940 148

Welk cijfer staat op de plaats van de HD?
A
2
B
9
C
4
D
1

Slide 16 - Quiz

Je kan een getal dus helemaal opdelen in M + HD + TD + D + H + T + E .Zoals in dit voorbeeld.
52 378 = 50 000 + 2 000 + 300 + 70 + 8

Slide 17 - Slide

Omgekeerd kan het ook...

50 000 + 2 000 + 300 + 70 + 8 = 52 378

Slide 18 - Slide

Nu jullie!
2 + 30 + 500 + 2 000 + 10 000 =

Slide 19 - Open question


10 + 900 + 1 000 + 100 000 =

Slide 20 - Open question


9 + 50 + 300 + 4 000 + 900 000 + 1 000 000 =

Slide 21 - Open question

Nog een laatste nieuwe oefening.

Slide 22 - Slide

Welk getal komt precies voor...
360 000
A
350 999
B
360 099
C
359 999
D
350 000

Slide 23 - Quiz

Welk getal komt precies ná...
360 000
A
370 000
B
360 001
C
460 000
D
361 000

Slide 24 - Quiz

Welk getal komt precies voor...
290 999
A
290 000
B
290 990
C
290 888
D
290 998

Slide 25 - Quiz

Welk getal komt precies ná...
290 999
A
290 000
B
300 000
C
291 000
D
299 999

Slide 26 - Quiz

Welk getal is 5 minder dan...
128 000
A
127 005
B
127 995
C
127 095
D
128 005

Slide 27 - Quiz

Welk getal is 5 meer dan...
128 000
A
132 000
B
132 005
C
127 005
D
128 005

Slide 28 - Quiz

Wat vonden jullie ervan
om op deze manier een
les te volgen?

Slide 29 - Mind map

Nu zelf aan het werk!
Neem je werkboek.
pagina 85-86
     oef. 1
     oef. 2
     oef. 3

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide