H2.3 zuivere stoffen en mengsels 3 mavo

H2.3 Fasen en moleculen

1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

H2.3 Fasen en moleculen

Slide 1 - Slide

leerdoelen
Welke eigenschappen van een stof veranderen als de temperatuur verandert.
hoe je deze veranderingen kunt begrijpen als je weet dat stoffen bestaan uit kleinere deeltjes.

Slide 2 - Slide

Sleutelbegrippen
Vaste stof
Vloeistof
Gas
Fase
Fase overgang
Smelten / stollen
Verdampen / condenseren
Rijpen / sublimeren
Kookpunt / smeltpunt

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

opdracht
wat: lees H1.3 blz 16 t/m 18
          maak opgave 78 t/m 85
Hoe: zelfstandig (fluisteren)
Hulp: boek, medeleerling en docent
uitkomst: leerdoelen kunnen beantwoorden
klaar:lees het stukje over zuivere stoffen en mengsels

Slide 6 - Slide

Zuivere stof en mengsels
 • Zuivere stof: 
 • is één stof en bestaat uit dezelfde moleculen

 • Mengsel:
 • meerdere soorten moleculen door elkaar

Slide 7 - Slide

voorbeelden
zuivere stof: suiker / alcohol (100%) / gedestileerd water

mengsel: medicijn / lucht / drinkwater / 

Slide 8 - Slide

hoe bepaal je of het een mengsel of zuivere stof is?

 • .
 • laat de stof smelten, stollen of koken
 • als het een zuivere stof is dan: ...........................
 • blijft de temperatuur hetzelfde bij een faseverandering
 • als het een mengsel is dan:.................
 • dan verandert de temperatuur tijdens de faseverandering

Slide 9 - Slide

bij een zuivere stof heet dit: smeltpunt, stolpunt of kookpunt

bij een mengsel heet dit: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

opdracht
wat: lees H1.3 blz 16 t/m 18
          maak opgave 86 t/m 92
Hoe: zelfstandig (fluisteren)
Hulp: boek, medeleerling en docent
uitkomst: leerdoelen kunnen beantwoorden
klaar:lees H1.4

Slide 13 - Slide

Molecuulmodel


 • Elke stof bestaat uit moleculen.
 • Elke stof zijn eigen soort moleculen.
 • Hoe hoger de temperatuur hoe snelle moleculen bewegen.
 • Moleculen trekken elkaar aan.

Slide 14 - Slide

Wat geeft deze grafiek aan?
A
kookpunt
B
smelttraject
C
kooktraject
D
smeltpunt

Slide 15 - Quiz

Wat laat deze grafiek zien?
A
smelttraject
B
stolpunt
C
stoltraject
D
smeltpunt

Slide 16 - Quiz

Wat is het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel?

Slide 17 - Open question