VBPV, leerjaar 2, les 3

VBPV, leerjaar 2, les 3
Terugblik vorige les 
Stand van zaken stageplaatsen
Regisseren leerproces:

1 / 12
next
Slide 1: Slide
BPVMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

VBPV, leerjaar 2, les 3
Terugblik vorige les 
Stand van zaken stageplaatsen
Regisseren leerproces:

Slide 1 - Slide

Vorige les 
Hoe is het met jullie to-do-list?

Alle opdrachten, beoordelingen en verslagen bewaar je in CANVAS (App gedownload?)


Hiretime

Slide 2 - Slide

Stand van zaken stageplaatsen
Als er plaatsen beschikbaar komen maken wij een vacature aan  in Hiretime.
Als je voor die plek in aanmerking wil komen kan je een sollicitatie doen. 
De sollicitatie komt binnen bij de docent en die sturen het door naar de stageplaats

Het kan ook gebeuren dat we specifiek iemand vragen voor de stageplaats.

Slide 3 - Slide

Regisseren leerproces:
Gebruik je stage en deze lessen om te werken aan je leerproces, jij bent zelf aan zet wat je wil leren. 
Breingeheim
Kritisch kijken naar jezelf.
Rond 16-18 jaar zijn je hersenen verder ontwikkeld dan in de puberteit en ga je kriitshcer naar jezelf kijken. Dingen die je niet goed vindt aan jezelf ( of dingen die andere niet goed vinden aan jou) probeer je misschien te veranderen. Heel handig voor op je stage want ook daar moet je kritisch kijken naar je eigen gedrag!


Slide 4 - Slide

Plannen: je leerproces ontwerpen en voorspellen
Vooral plannen en voorspellen blijken belangrijke strategieën te zijn. Het heeft een positief effect op de leerresultaten wanneer studenten goed nadenken voordat ze aan een taak beginnen, of wanneer ze een plan van aanpak maken.

Plan je openstaande acties op je to do list

Slide 5 - Slide

Je hebt in de afgelopen periode misschien geprobeerd je voor te stellen hoe het op je stage zal zijn. Hoe stel je je voor dat het op stage zal zijn?

Slide 6 - Open question

Verwachtingen 
Breingeheim:
Je aanpassen aan omstandigheden.
Je kunt dingen op je stage niet altijd doen zoals jij wilt. Vak moet je je aanpassen aan de omstandigheden of rekening houden met de wensen van andren. Dit lukt beter als je rond de zestien bent dan daarvoor. Maar als je wat ouder wordt lukt dat vaak nog beter. Dat heeft te maken met je hersenen die zich verder ontwikkelen! 

Slide 7 - Slide

Verwachtingen 
Zorg dat je weet wat er van je wordt verwacht.Uitleg over kwalificatiedossier 
BPV-werkboek

Slide 8 - Slide

Wat kan je verwachten van BPV-docent? 
De BPV-docent:
Bereidt de BPV-lessen voor en geeft deze.
Neemt contact op met de BPV-begeleider.
Houdt voortgangsgesprekken en een eindgesprek met de student.
Beantwoordt vragen over BPV. 

Slide 9 - Slide

vragen
VRAGEN? 

Slide 10 - Slide

Wat vonden jullie van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

Tot volgende week

Slide 12 - Slide