Oriëntatie op de kraamzorg

Oriëntatie op de Kraamzorg
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Oriëntatie op de Kraamzorg

Slide 1 - Slide

Wat weet je over kraamzorg?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Video

Geschiedenis 
 • Tot eind 19e eeuw alleen thuisbevallingen
 • Na de bevalling kraamzorg door zogenoemde bakers
 • In die tijd was het woord 'hygiëne' nog niet uitgevonden 
 • Het sterftecijfer onder moeders en zuigelingen was hoog (kraamvrouwenkoorts)

Slide 4 - Slide

Bakerpraatjes
-  als je een zwangere vrouw laat schrikken, krijg je een schrikachtig kind
- als er vreemde katten op je schoot gaan zitten, ben je zwanger
- ben je de eerste drie maanden erg misselijk, dan krijg je een meisje
- veel azijn drinken, geeft een makkelijke bevalling

Slide 5 - Slide

Modernisering
 • Aan het eind van de 19e eeuw kwamen er grote veranderingen op tal van gebieden. 
 • Zo ontdekte men de bacterie als oorzaak van allerlei ziekten en kwam men erachter dat handen wassen levens kon redden. 
 • De sterftecijfers werden lager

Slide 6 - Slide

Ignaz Simmelweis

Slide 7 - Slide

Na de 2e wereldoorlog

Slide 8 - Slide

Na 1950 Opleiding als kraamverzorgende aangeboden

Slide 9 - Slide

Nederland nu
 • In Nederland bevallen veel vrouwen in het ziekenhuis.
 • Het aantal bevallingen thuis wordt steeds minder
 • De kraamverzorgende heeft een belangrijke rol in de zorg tijdens de bevalling en de periode direct na de bevalling, de kraamtijd.

Slide 10 - Slide

© De Provinciale kraamzorg
© Kraamcentrum DAT

Slide 11 - Slide

Doel van de kraamzorg
 • Kraamzorg heeft als doel om rond de bevalling en in de eerste week na de geboorte ondersteuning te bieden in een gezin. 
 • Daarnaast zorgt de kraamzorg voor verzorging van de moeder en pasgeborene thuis. 
 • De kraamverzorgende geeft voorlichting en instructie aan de moeder en de rest van het gezin. 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Landelijk indicatie protocol
 • Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP) bepaalt voor kraamzorg organisaties hoeveel hulp er nodig is in een gezin. 
 • Hierin staat hoeveel uren zorg nodig zijn en welke factoren dat bepalen. 
 • Omdat dit een landelijk protocol is, is de kraamzorg in het hele land in grote lijnen gelijk.

Slide 14 - Slide

Kraamzorg indicatie

Slide 15 - Slide

Indicatiestelling
Indicatiestelling gebeurt op drie verschillende momenten:
 1. Tijdens de zwangerschap uiterlijk in de 34e week wordt een indicatie gesteld op basis van zorgbehoefte en/of wensen. Dit is de intake.
 2. Bij de start van het kraambed wordt ook een indicatie gesteld, de eerste herindicatie.
 3. Halverwege de kraamweek kan een tweede herindicatie plaatsvinden op basis van de gezinssituatie en eventuele problematiek.

Slide 16 - Slide

Indicatie factoren
 1. De lichamelijke en geestelijke conditie van de moeder
 2. Aandoeningen van moeder die al voor de zwangerschap aanwezig waren
 3. Borstvoeding of flesvoeding 
 • Wanneer de moeder borstvoeding geeft, heeft zij recht op meer uren kraamzorg dan wanneer de pasgeborene flesvoeding krijgt. 
 • Het duurt namelijk wat langer om het geven van borstvoeding onder de knie te krijgen dan het bereiden van een flesje.

Slide 17 - Slide

Zorgpakketten in de kraam
Het minimum pakket: 
 • De kraamzorg bestaat uit 24 uur zorg, verdeeld over acht dagen. 
 • Er is alleen zorgverlening aan moeder en kind
Het basispakket: 
 • De kraamzorg bestaat uit 45 of 49 uur zorg, verdeeld over acht dagen. 
 • Zorg voor de moeder en kind, huishoudelijke taken en zorg voor de andere gezinsleden. 
 • Indien de moeder flesvoeding geeft worden er uren geminderd

Slide 18 - Slide

Bijzondere pakketten
Het meerzorgpakket
 • Wanneer er complicaties of bijzonderheden zijn in de gezinssituatie, is ook kraamzorg op maat mogelijk. 
 • Dit is maximaal 80 uur over tien dagen.
Het minderzorg pakket: 
 • Dit is vergelijkbaar met het minimum pakket.

Slide 19 - Slide

Wie gaat betalen??
 • Vanuit de basiszorgverzekering wordt kraamzorg vergoed voor iedereen. 
 • Ouders kunnen zelf hun kraamzorgcentrum regelen. 
 • Voorwaarde voor de vergoeding is wel dat het kraamzorgcentrum is aangesloten bij de verzekeraar. 
 • Is dit niet het geval dan gelden aangepaste regels. 
 • Ouders moeten ook altijd een wettelijke eigen bijdrage per uur betalen voor kraamzorg.

Slide 20 - Slide

Bijzondere omstandigheden
 • Wanneer om medische redenen de bevalling of het kraambed in een ziekenhuis plaatsvindt, dan worden alle kosten vergoed vanuit de basiszorgverzekering. 
 • Pas op het moment dat moeder en kind naar huis gaan moet weer een wettelijke eigen bijdrage worden betaald.
 • Voor bevalling in een kraamhotel geldt een hogere eigen bijdrage.

Slide 21 - Slide