2.4 Consumeren of consuminderen?

§2.4 Consumeren of consuminderen?
1 / 14
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

§2.4 Consumeren of consuminderen?

Slide 1 - Slide

Planning

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
In deze les leer je:
 • wat milieuschade is
 • hoe jouw consumptie het milieu beïnvloedt
 • hoe je milieuschade kunt beperken

Slide 3 - Slide

Milieuschade 
Door te consumeren belast je het milieu. Als je gedrag negatieve gevolgen heeft voor het milieu, heet dat milieuschade.
Milieuschade kan bijvoorbeeld zijn:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • het verbruik van grondstoffen, zoals aardolie en hout
 • het verbruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie
 • het ontstaan van afval

Slide 4 - Slide

Milieuschade
Door de consumptie kunnen natuurlijke hulpbronnen op den duur opraken.
Als afval in afvalcentrales wordt verbrand, komt er meer CO2 in de lucht, terwijl zwerfafval de omgeving vervuilt.

Slide 5 - Slide

Broeikaseffect
Uitlaatgassen en de uitstoot van fabrieken en energiecentrales veroorzaken uitstoot van CO2 (koolstofdioxide).
Dit zorgt voor opwarming van de aarde. Je noemt dit het broeikaseffect.
Als de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, neemt de kans op natuurrampen, zoals overstromingen of juist droogte, toe.

Slide 6 - Slide

Energielabel
Elektrische apparaten, auto’s en woningen moeten bij verkoop een energielabel
hebben. Dat is door de Europese Unie (EU) verplicht.
Als consument kun je dan in één oogopslag zien hoe energiezuinig je aankoop is.

Slide 7 - Slide

Zoek op internet een energielabel

Slide 8 - Open question

Milieukeurmerk
Een milieukeurmerk geeft aan dat het product milieuvriendelijk of diervriendelijk geproduceerd is.
Er zijn milieukeurmerken voor verschillende
productcategorieën, zoals voeding, kleding, cosmetica, hout en apparaten.

Slide 9 - Slide

Zoek op internet een plaatje van een milieukeurmerk

Slide 10 - Open question

Maatschappelijke kosten
Vaak draait niet alleen de vervuiler op voor de kosten. Ook de samenleving heeft er last van. Als de samenleving nadelen ondervindt en meebetaalt aan het voorkomen of herstellen hiervan, zoals bij milieuschade, spreek je van maatschappelijke kosten.

Slide 11 - Slide

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten door milieuschade zijn bijvoorbeeld:
 • kosten voor afvalverwijdering, natuurbescherming of nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen
 • blijvende schade door uitgestorven planten en dieren, verdwenen natuurgebieden, een veranderend klimaat of opgeraakte grondstoffen
Sommige kosten van milieuschade kun je moeilijk of niet in geld uitdrukken.

Slide 12 - Slide

Eindopdracht
In deze eindopdracht maak je samen met een klasgenoot iets over 'Economie en milieu'.
In je eindproduct laat je zien dat het maken van producten negatieve effecten op het milieu kan hebben.
Denk daarbij aan de soorten milieuvervuiling die we besproken hebben.
Hoe jullie dat uitwerken, mag je zelf bedenken.
Kijk voor ideeën in de gereedschapskist!
Klaar?
Laat jullie eindproduct beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling wordt gelet op:
 • de inhoud: het eindproduct laat zien dat er duidelijke relatie is tussen economie en milieu.
 • de vorm: het eindproduct origineel is en met zorg gemaakt is.Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link