les 8 evaluaren

Evalueren
1 / 37
next
Slide 1: Slide
SportMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Evalueren

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Spel 
 • Evaluatie en plaats in het didactisch model
 • Evaluatievormen
 • Evaluatiemethoden en evaluatie-instrumenten
 • Evaluatie en het lesvoorbereidingsformulier
 • Beoordelen van het vaardigheidsniveau
 • Vragen
 • Huiswerkopdracht.

Slide 2 - Slide

Spel Traffic Jam
link!

Slide 3 - Slide

Welk cijfer geef jij jezelf voor je eigen werkhouding bij het spel?
0100

Slide 4 - Poll

Noem drie woorden die goed bij dit spel passen

Slide 5 - Open question

Is er volgens jou goed samengewerkt?

Slide 6 - Open question

Wat was het lastigste van de opdracht?

Slide 7 - Open question

Wat had je beter kunnen doen?

Slide 8 - Open question

Vond je het een leuk spel?

Slide 9 - Open question

Is het doel behaald?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 10 - Poll

Evalueren?

Slide 11 - Mind map

Evalueer jij je les/trainingen, zo ja hoe?

Slide 12 - Open question

Op welke momenten kun je evalueren?

Slide 13 - Open question

Evaluatie
Op verschillende manieren nagaan of de doelen bereikt zijn.

 • Het verzamelen en interpreteren van informatie met de bedoeling een oordeel te vormen over het resultaat en verloop van de les. 

Slide 14 - Slide

plaats in het didactisch model

Slide 15 - Slide

Functies van evalueren
 • Verbeteren van de volgende les
 • Bijstellen doelstellingen
 • Beoordelen van het vaardigheidsniveau
 • Input voor begeleiding
 • Reflectie eigen functioneren
 • Verantwoording 

Slide 16 - Slide

Lesgeven, een continu proces

Slide 17 - Slide

Evalueren heeft altijd een doel en een functie. Benoem de vijf belangrijkste doelen of functies van evalueren

Slide 18 - Open question

Waar staan de letters PDCA voor?

Slide 19 - Open question

Geef een uitleg bij de letters van de PDCA cyclus

Slide 20 - Open question

Momenten om te evalueren
 • Begin van de les (terugkomen op vorige les)
 • Aan het einde van de les
 • Na afloop van de les
 • Na een langere periode/serie lessen

Slide 21 - Slide

Evaluatievormen
 • Het behaalde eindresultaat (het product) = productevaluatie
 • De manier waarop dit resultaat tot stand is gekomen (het proces) = procesevaluatie

Slide 22 - Slide

Productevaluatie
 • Alleen naar het resultaat kijken = productevaluatie
 • Heb je de doelstelling bereikt?
  - Kwantitatieve productevaluatie (schaatsen/zwemmen)
  - Kwalitatieve productevaluatie (jurysporten, turnen)

Slide 23 - Slide

Procesevaluatie
Je kijkt als lesgever naar de manier waarop het resultaat tot stand is gekomen.

 • Evaluatie van lesverloop, van de didactische componenten:
  - Beginsituatie
  - Lesopbouw
  - Organisatie
  - Bewegingsvormen
  - Didactische werkvormen

Slide 24 - Slide

Leg het begrip productevaluatie uit

Slide 25 - Open question

Leg het begrip procesevaluatie uit

Slide 26 - Open question

Evaluatiemethoden
Voor productevaluatie:
 • Prestatieproeven
 • Circuit
 • Wedstrijd

Voor procesevaluatie:
 • Groepsgesprekken
 • Individuele gesprekken
 • Evaluatievormen

Slide 27 - Slide

Evaluatie-instrumenten
Hulpmiddelen om te evalueren of meten van bepaalde effecten
 • Stopwatch, hartslagmeter, weegschaal
 • Testen (bijv. shuttlerun test)

Slide 28 - Slide

Evaluatie is:
A
Een ontwikkeling van de lesgevers.
B
Een ontwikkeling van de lesgevers door middel van feedback door deelnemers en docent.
C
Het verzamelen en interpreteren van informatie met als bedoeling een oordeel te vormen over het resultaat en het verloop van de les
D
Het vaststellen en waarderen (beoordelen) van de kwaliteit van de les en het proces ervan.

Slide 29 - Quiz

Een turnster werkt haar oefening af en wacht op haar score. De jury waardeert haar turnoefening op de technische uitvoering.
Van welke vorm van evalueren is hier sprake?

A
Kwantitatieve productevaluatie
B
Kwalitatieve procesevaluatie
C
Kwantitatieve proces evaluatie
D
Kwalitatieve productevaluatie

Slide 30 - Quiz

Evaluatie en lesvoorbereidingsformulier

Slide 31 - Slide

Beoordelen van het vaardigheidsniveau
 • Doel van beoordelen
  - Meten van voortgang
  - Effect meten van een bepaald trainingsprogramma
  - Selecteren van beste of meest talentvolle spelers
  - toekennen van een certificaat of diploma 

Slide 32 - Slide

Beoordelen en beoordelingsfouten
Criteria
 • betrouwbaarheid
 • validiteit
 • objectief
 • nauwkeurig, accuraat
 • onafhankelijk

Slide 33 - Slide

Beoordelingsfouten
 • Onvolledig/selectief waarnemen
 • Subjectief beoordelen
 • Te zwaar laten tellen van eerste/laatste indruk
 • Contrasteffect
 • Halo-effect
 • Horn-effect 

Slide 34 - Slide

Beoordelingsinstrumenten
 • Vaardigheidstests
 • Kwantitatieve motorische test
  -afstand bij speerwerpen, hoogte bij hoogspringen
 • Kwalitatieve motorische test
  -uitvoering van de handstandoverslag
 • Vragenlijstmethoden
  - Meten van gevoelens d.m.v. vragen op te stellen
 • Observatiemethoden
  - Checklist b.v. beoordeling B&L praktijk

Slide 35 - Slide

Vragen?

Slide 36 - Slide

Huiswerk opdracht
Evalueer je laatst gegeven les in de BPV op je lesformulier en lever deze dmv teams in.

Slide 37 - Slide