voedselrelaties en populaties KGT

2 minuten voordat de les begint
 • jassen uit
 • telefoon inleveren
 • boeken/chromebook op tafel
 • kleppen dicht
timer
2:00
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2 minuten voordat de les begint
 • jassen uit
 • telefoon inleveren
 • boeken/chromebook op tafel
 • kleppen dicht
timer
2:00

Slide 1 - Slide

 • terugblik vorige les
 • introductie  bs 3
 • pauze
 • zelfstandig werken
 • kahoot /  Quizizz
 • evaluatie

Slide 2 - Slide

Weet je het nog?
 • Wat betekent bios?
 • Noem 3 biotische factoren
 • Noem 3 abiotische factoren
 • Noem de 4 niveaus

Slide 3 - Slide

Aan het einde van de les kun je:

 • vertellen wat een voedselketen is
 • vertellen wat een voedselweb is
 • je kunt een kringloop van stoffen maken

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Voedselketen = elke soort is voedsel voor een andere soort

Slide 6 - Slide

Voedselketen
 • Pijltje = Wordt gegeten door
 • dus: alg wordt gegeten door watervlo
 • watervlo wordt gegeten door baars
 • baars wordt gegeten door reiger

Slide 7 - Slide

Voedselweb= meerdere voedselketens door elkaar

Slide 8 - Slide

Let op: een voedselketen of voedselweb begint altijd met een plant!

Slide 9 - Slide

Producenten= planten
produceren voedsel zichzelf, voor mens en dier

Slide 10 - Slide

consumenten 1ste orde= planteneters

Slide 11 - Slide

Consumenten 2e orde= vleeseters

Slide 12 - Slide

Afvaleters= eten dode resten van planten en dieren

Slide 13 - Slide

Reducenten = bacterien
schimmels

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Waar begint een voedselweb of keten mee?
A
vleeseters
B
planteneters
C
planten

Slide 19 - Quiz

Hoe noemen we bacteriën en schimmels?
A
consumenten
B
reducenten
C
allesetters
D
producenten

Slide 20 - Quiz

Van welke orde zijn vleeseters?
A
consumenten 1ste orde
B
consumenten 2e orde

Slide 21 - Quiz

Waar horen pissebedden bij?
A
producenten
B
consumenten 2e orde
C
afvaletters
D
reducenten

Slide 22 - Quiz

Basisstof 2 lezen en opdrachten maken

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Populaties

Slide 25 - Slide

Doel van de les
Na deze les kun je vertellen
 • wat een biologisch evenwicht is
 • hoe die beinvloed wordt

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Grootte van populatie
gunstige omstandigheden
-veel voedsel
-weinig vijanden
-geen ziekteverwekkers
-gunstig klimaat

hangt af van
ongunstige omstandigheden
-weinig voedsel
-veel vijanden
-ziekteverwekkers
-klimaatsveranderingen


Slide 28 - Slide

Als het een jaar heel droog is zal het aantal muizen toenemen of afnemen?
Leg je antwoord uit.

Slide 29 - Slide

vacht, poten, kleur

stekels, groot wortelstelsel, water in stengels en bladeren

Slide 30 - Slide

Basisstof 6.3 lezen en opdrachten maken
Ook Testjezelf!

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Ga maar joinmyquiz.com

code: 716286

Slide 33 - Slide

Evaluatie
 • Voortgangsopdracht 1 tm 3 op maandag 23 maart.

Slide 34 - Slide

Door welke groep wordt voedsel voor alle andere organismen gemaakt?

Slide 35 - Open question