MWB- les 4

MWB les 4
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MWBMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

MWB les 4

Slide 1 - Slide

Lesinhoud
 • Wat gaat jouw stagebegeleidster vertellen over jou?
 • Kennismakingsgegevens ingeleverd?
 • Onstage POK erop zetten/ urenlijst bekijken
 • Verder met bijlagen doornemen
 • Hoe heb je aan je leerdoelen gewerkt? bespreken
 • Vragen over oefenopdracht 1: Kind in beeld
 • Uitleg sociogram
 • Start planning maken oefenopdrachten
 • Werken aan de opdracht: "de instelling en ik"

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
 • De student kan aan het eind van de les vertellen hoe hij/ zij aan een leerdoel heeft gewerkt
 • De student weet aan het einde van de les hoe hij/ zij aan de oefenopdracht kind in beeld moet beginnen
 • De student weet wat een sociogram is en kan deze observatievorm inzetten
 • De student heeft aan het eind van de les een opzet klaar voor een planning van de oefenopdrachten

Slide 3 - Slide

Opdracht: telefoongesprek
1. Heb je het kennismakingsverslag al laten lezen/ beoordelen?
2. Heb je positieve feedback gekregen? Zo ja wat?
3. Heb je opbouwende feedback gekregen? Zo ja wat heb je ermee gedaan?
4.  Heb je de weekverslagen laten lezen/ besproken?
5.  Heb je (al) een planning kunnen laten zien?

Slide 4 - Slide

Kennismakingsgegevens/ POK ingeleverd?
Graag in orde maken, inleveren in teams 
dan kan ik mailen naar jouw stage

Slide 5 - Slide

Weekverslagen en leerdoelen
Bespreken/ maken/ oefenen/ Hoe heb je eraan gewerkt?

Slide 6 - Slide

Onstage
 • POK erop zetten
 • Urenlijst bijhouden

Slide 7 - Slide

Oefenopdrachten doornemen
De oefenopdrachten (bijlage 4) kan je in de BPV gids vinden op bladzijde: 29 

We herhalen deze les oefenopdracht 1 behorende bij het examen: "Kind in beeld".

Slide 8 - Slide

Sociogram

Slide 9 - Slide

Uitleg sociogram
"Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties, bijvoorbeeld in de groep. Hierdoor kan een pedagogisch medewerker zien hoe de sociale verbanden in de groep zijn. Het sociogram kan helpen bij het onderkennen van hiërarchie, de leiders en de kinderen die sociaal geïsoleerd zijn".

Slide 10 - Slide

 • Het inzetten van een sociogram doe je om een positieve, samenwerkende groep te bevorderen. 
 • Door het inzetten van een sociogram krijg je inzicht in de relaties in de groep. 
 • Hiermee kun je gedrag tussen kinderen bevorderen of juist sturen. 
 • Door de uitslag van een sociogram zie je welke kinderen populair zijn maar ook welke kinderen buitengesloten of genegeerd worden. 
 • Daar wil je mee aan de slag!

Slide 11 - Slide

Vragen over oefenopdracht 1?

Slide 12 - Slide

Zelfstandig werken aan weekverslagen en de instelling en ik

Slide 13 - Slide

Planning maken (huiswerk)
 • Kiezen voor een half jaar of een jaar planning
 • Agenda gebruiken in outlook of papieren agenda
 • Verdeling maken in dagen/ weken/ maanden
 • Alle taken met betrekking tot stage een plekje geven in deze agenda/ planning
 • Zorg voor uitloopruimte (prop het niet te vol)
 • Werk met kleuren 

Slide 14 - Slide

Huiswerk
 • kennismakingsgegevens doorsturen
 • weekverslagen maken
 • werken aan de opdracht  "de instelling en ik" (eerst laten lezen op stage daarna inleveren op Onstage! (Denk aan handtekening stagebegeleidster)
 • stage-uren bijhouden in Onstage
 • doorlezen BPV- gids en oefenopdrachten (1,2,3) en het eerste examen: "Kind in beeld"
 • start planning maken oefenopdrachten
 • Oefenen BPV toets!!!! (licentie MWB webshop nodig)

Slide 15 - Slide