7.5.3 Het modern imperialisme

7.5.3 Het modern imperialisme


Victoria Memorial, bronzen beeld van konigin Victoria van England, in Calcutta, India 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

7.5.3 Het modern imperialisme


Victoria Memorial, bronzen beeld van konigin Victoria van England, in Calcutta, India 

Slide 1 - Slide

Een beeld van koningin  Victoria in India. Victoria was koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en vanaf 1877 ook keizerin van India. India was een Britse kolonie. In het hedendaagse India staan meer beelden van Victoria dan in Groot-Brittanie. Victoria is zelf overigens nooit in India geweest.
 
 
Koningin Victoria regeerde 63 jaar, zeven maanden en twee dagen en was, tot ze op 9 september 2015 werd overtroffen door koningin Elizabeth II, de langst regerende monarch in de Britse geschiedenis. Haar regeerperiode staat zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten bekend als het Victoriaans tijdperk (the Victorian era). 

Slide 2 - Slide

Crystal Palace
Wereldtentoonstelling:
Als tentoonstellingsruimte liet prins Albert een glazen gebouw ontwerpen dat zo groot en indrukwekkend was dat het de naam Crystal Palace kreeg, het kristallen paleis.
Wat zie je?
Generaal Wellington (voorgrond) is in Londen om zijn petekind prins Arthur een cadeautje te brengen. Arthur zit in de armen van zijn moeder, de Britse koningin Victoria. Haar man prins Albert is een beetje afgeleid, hij kijkt naar het grote glazen gebouw op de achtergrond. Daar wordt vandaag de eerste Wereldtentoonstelling geopend.
Wereldtentoonstelling:
Prins Albert wilde laten zien waartoe Groot-Brittannië en haar koloniën op technologisch en industrieel gebied in staat waren. Op de wereldtentoonstelling mochten Europese mogendheden voorbeelden van hun cultuur en wetenschap tentoonstellen.

Voor prins Albert was het heel belangrijk om de vooruitgang in de wereld te laten zien, maar de Wereldtentoonstelling moest de bezoekers ook duidelijk maken dat het Britse Rijk de meest vooruitstrevende, rijkste en machtigste mogendheid van de wereld was.
1851

Slide 3 - Slide

Tijdvak van burgers en stoommachines

Slide 4 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom Europese landen in de negentiende eeuw grote rijken overzee wilden stichten. 

Slide 5 - Slide

Van handelspost naar imperium
 • vanaf ca 1500 ontdekkingsreizen, eerst Spanje en Portugal, daarna ook andere landen. Doelen: --> handel, rijkdom, christendom verspreiden
 • eerst handelsposten, later ook veroveringen van het  binnenland: kolonies en opbouw imperium (=wereldrijk)
 • vanaf 1870 (mede door industrialisatie) start modern imperialisme

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Welk verbanden waren er tussen modern imperialisme en industrialisatie?

Slide 8 - Open question

 Modern imperialisme, oorzaken:
 1. Economisch: voor industrie waren  grondstoffen en afzetgebieden nodig 
 2. Technologische voorsprong: modern imperialisme werd makkelijker door communicatiemiddelen en stoomschepen
 3. Nationalisme/ macht en status: als grootmacht had men koloniën nodig 
 4. Beschaven en ontwikkelen: christendom verspreiden en  superioriteitsdenken. Het beschavingsoffensief negeerde inheemse gewoonten en gebruiken. 

Slide 9 - Slide

Rond 1700
Rond 1900
Wat valt op?

Slide 10 - Slide

Dus: de motieven voor modern imperialisme
Economisch:
-Grondstoffen en afzetmarkten
Politiek:
-Machtsvertoon, nationalisme, status
Cultureel
-Europese superioriteit op cultureel en technologisch gebied


Slide 11 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (bijvoorbeeld Cuba)
B
Verovering voor de versteviging van de Amerikaanse macht in de regio
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Cubaanse tabak)

Slide 12 - Quiz

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (hier China)
B
Verovering voor de machtspositie in de wereld
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Chinese zijde voor textiel)

Slide 13 - Quiz

Modern imperialisme

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme wordt hier vooral bekritiseerd?
A
Economische
B
Politieke
C
Culturele
D
Alle drie

Slide 16 - Quiz


Een directe scheepvaartverbinding tussen Europa en Azië maakte het besturen van Aziatische kolonies makkelijker.

Slide 17 - Slide

Brits-Indië
 • 1857 opstand tegen gebrek aan respect van Engelsen tegen de inheemse godsdienst, bloedig neergeslagen
 • 1858 India wordt een Britse kolonie
 • 1877 koningin Victoria wordt keizerin van Brits Indië
 • een Britse minderheid bestuurt de Indiase meerderheid
 • gunstige handelsvoorwaarden
 • beschaven van de Indiase bevolking

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Het Cultuurstelsel!

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Leerdoelen
Aan het einde van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom Europese landen in de 19e eeuw grote rijken overzee wilden stichten. 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide